Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


2. Oddělení A - taxonomie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (5,69 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

ŘÍŠE: Živočichové Primárněpohyblivé eukaryotické organismyTěla tvořenamnoha buňkamiŽiví sechemoheterotrofněDochází u nich k tvarové i funkčnídiferenciaci -> tkáně, orgány, orgánové soustavy Charakteristika živočišné buňky Vždy buňka eukaryotickáTypickým znakem jetvarová rozmanitost a tkáňová specializaceNemajícelulózní buněčnou stěnu, plastidya až na výjimkyplastidyNejjednodušší tvar – červená krvinkaNejsložitější tvar – neuronyMají sklon k uniformitěBěhem diferenciace se nezvětšujíJedno jádro -> kromě jaterních, chrupavkových buněk, ty mají 2 jádra; osteoklasty – 100 jader, červené krvinky – žádnéMnohojaderné útvary vznikají splynutím více buněk ->syncitium = srdeční tkán Vznik mnohobuněčnosti Proces diferenciace těl živočichů vysvětluje několik teorií:Invaginační – předpokládá, že prapředkem živočichů byla kulovitá kolonie, která vznikla takto: oplozené vajíčko se opakovaně rýhuje, až vznikne mnohobuněčný útvarmorula; vycestováním vnitřních buněk k povrchu vzniká jednovrstevnáblastula; invaginací blastuly vzniknegastrula= vchlípení stěny dovnitř, čímž vznikl dvouvrstevný organismus – vnější obal, funkce krycí =ektoderm – vnitřní obal, funkce trávicí –entodermImigrační - také vychází z představ o kulovité kolonii bičíkovců, ale vznik ektodermu vysvětlujevcestováním = imigrace některých buněk schopných fagocytózy do nitra koloniePlaskulární – předpokládá, že nejranějším stádiem bylablastula -> plochý, dvouvrstevný organismus na dně moře, spodní vrstva se stala trávicí, svrchní vrstva krycíCiliární – předpokládá, že předchůdci bylimnohojaderní obrvení Živočichové se 2 zárodečnými listy = Diblastica – zůstávají ve stádiu gastruly 3 zárodečnými listy = Triblastica Rozmnožování mnohobuněčných NEPOHLAVNÍ ROZMNOŽOVÁNÍ dceřinný jedinec vzniká z tělních buněk rodičovského organismu, máshodnou genetickou výbavudělení = schopnost regenerace rozpad na více částí -> mnohoštětinatci odškrcení a oddělení z těla rodiče -> polypová stadiapučení = dceřiný organismus se vyvíjí ze skupiny buněk těla rodiče někdy s rodičem bývá spojen = kolonie -> houby, žahavci POHLAVNÍ ROZMNOŽOVÁNÍ = ontogeneze rozlišujeme samčí (♂) a samičí (♀) gamety: spermie (n) + vajíčko (n) > zygota (2n) gamety vznikají v gonádách (varlata, vaječníky) gonochoristé =>samec a samice,pohybliví× hermafrodité => obojetníci, organismus má samčí i samičí gonády, samooplození -> tasemnice primární pohlavní znaky =gonády × sekundární pohlavní znaky = vliv hormonů → sexuální dimorfismus Zárodečný vývoj - postup rýhování (od zygoty): 1. morula = mnohobuněčný útvar 2. blastula =vzniká rozestupováním buněk uvnitř moruly 3. gastrula =vzniká vchlipováním, vrůstáním povrchových buněk blastuly; vznikají tři vrstvy buněk → zárodečné listy – u gastruly entoderm vystýlá trávicí trubici (vznik prvostřeva, prvoúst: prvoústí × druhoústí 4. neurula = procesvchlipování ektodermu, vznik NS diferenciace buněk embrya z ektodermu: pokožka s deriváty, NS, vzdušnice, výstelka začátku a konce trávicí trubice z entodermu: výstelka trávicí trubice, trávicí žlázy, plíce, štítná žláza, příštitná tělíska, brzlík z mezodermu: svaly, kostra, pohlavní žlázy s vývody, srdce, krev, cévy, výstelka coela Postembryonální vývoj přímý nepřímý -> obojživelníci, členovci: nedokonalá proměna: vajíčko, larva, dospělec dokonalá proměna:vajíčko, larva, kukla, dospělec EPITELY buňky těsně vedle sebe, žádná mezibuněčná hmotatkáně = soubory buněk jednoho nebo více typů, které vykonávají stejnou funkcipokrývají povrch nebo vystýlají dutinydělení epitelů: dle tvaru – plochý -> dlaždicový, pokožka; válcový -> cylindrický, střeva, kubický (sítnice) dle vrstev –jednovrstevný, vícevrstevný dle funkce –krycí -> povrch těla, cévy, plicní sklípky;resorpční -> řasinky, tenké střevo;sekreční -> slinné, potní, mléčné žlázy, brzlík, slinivka, ledvina;svalový -> nižší MB, náhrada SS; duhovka;smyslový-> sítnice,pigmentový-> barviva TROFICKÁ POJIVA tělní tekutiny; rozvádějí do těla živiny, hormony, kyslík a) KREV =plazma -> voda, anorganické i organické látky +krevní buňky -> erytrocyty, leukocyty +krevní destičkyb) MÍZA (LYMFA)c) TKÁŇOVÝ MOKd) KRVOMÍZA (HEMOLYMFA) = buňky hemocyty, bezobratlí živočichové Oddělení A: Diblastica skupina živočichů se dvěma zárodečnými listystavebně nejjednodušší živočichové Kmen: Vločkovci Nejjednoduššíznámí živočichovéTvar dvouvrstvé ploché vločky – hřbetní –bičíkaté buňky - břišní –žlaznaté, cylindrické vstřebávací buňky Rozmnožují se nepohlavněpříčným dělením Kmen: Houbovci Starobylá skupinaz kambriaSlepá vývojová větevDýchajícelým povrchem tělaEktoderm, entoderm,mezenchym– rosolovitá hmota mezi vrstvamiS okolím spojenaostiemi = postranní otvůrky +oskulum – velký vyvrhovací otvorAmoebocysty – roznašeči potravy od límečkovitých buněk po těle houbySkleroblasty– vylučují základní složky vnitřní opory těla hub -> jehliceSpongoblasty – vylučují pevná a pružná vláknaArcheocyty – z nich vznikají vnitřní pupeny a pohlavní buňky -> houby jsou hermafroditiPorocysty – ektodermální buňky, jejich vnitřní kanálek vede z povrchu dooskulární dutiny, kanálkem vede okysličená voda + potravaChoanocyty = límečkovié buňky, vystýlka entodermuRozmnožování pohlavní i nepohlavní ->pučení, vnitřní pučení– houba se rozpadne a přežijí jen zárodky– gemule;hermafroditi -> larva amfiblastula stavební typy těla houbovců 1. typ askonní: - nejjednodušší typ - jedna velkácentrální dutina 2. typ sykonní: - stěna tělamá záhyby, které zvětšují plochu centrální dutiny 3. typ leukonní: - nejodvozenější typ - stěna těla je prostoupenakomůrkami vystlanými choanocyty a systémy kanálků Třída: Houby vápenaté Jehlice z CaCO3Houba voštinatá Třída: Houby křemičité Jehlice z SiO2Houba pletená -> Venušin koš Třída: Houby rohovité Opora těla zespongiových vlákenHouba mycí Kmen: žahavci Vodní živočichovés paprsčitě souměrným tělem na úrovni gastrulyLáčka – slepě končící trávicí dutinaRodozměna = metageneze – biologický mechanismus projevující sestřídáním stadia nepohlavního přisedlého polypa s pohyblivou pohlavní medúzo

Témata, do kterých materiál patří