Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Stavba a funkce dýchací a vylučovací soustavy

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (424.89 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

19. Stavba a funkce dýchací a vylučovací soustavy

Dýchací soustava:

Stavba:

 • Vodivá část:

 • Horní cesty dýchací

 • Vystlané řasinkovitým epitelem

 • Dutina nosní – zachycuje nečistoty, ohřívá a zvlhčuje přijatý vzduch

 • Nosohltan – po straně nosohltanové mandle – zachycují vstupující infekce

 • Eustachova trubice – propojení dutiny ústní a středního ucha, vyrovnává tlak

 • Dolní cesty dýchací:

 • Hrtan – štítná chrupavka – prstencovitá chrupavka s hlasivkovými vazy, místo křížení TS a DS (Epiglottis = záklopka)

 • Průdušnice – 10-12 cm dlouhá trubice s hladkou svalovinou a chrupavčitými kroužky

 • Průdušky – rozdvojení průdušnice, vstupují do plic

 • Průdušinky – tzv. bronchiální strom – difúzní přechod kyslíku

 • Respirační část – plíce:

 • Hmotnost: cca 700 g

 • Houbovitá tkáň bez svaloviny

 • Pravá: 3 laloky, levá: 2 laloky

 • Laloky tvořeny plicními sklípky – jsou opředené vlásečnicemi, umožňují difuzi plynů

Výměna dýchacích plynů:

 • Dýchání = respirace

 • Tkáňové (buněčné) dýchání = pomalý a postupný rozklad glukózy (oxidace), uvolňuje se energie, která se zabuduje do vazeb ATP; probíhá v mitochondriích buněk

 • Na základě difúze – tlak kyslíku v alveolách je vyšší než v odkysličené krvi – vyrovnává se rozdíl, kyslík přechází do krve a CO2 do plic

 • Vnější dýchání – plicní ventilace (nádech, výdech), odchod kyslíku z plic do krve

 • Vnitřní dýchání – přechod kyslíku z krve do buněk, následuje tkáňové dýchání

 • Dechový objem – množství vzduchu, které se při běžném nádechu dostane do plic (cca 0,5 l)

 • Vitální kapacita plic – množství vzduchu vdechnuté po maximálním nádechu (4-5 l)

 • Zbytkový vzduch – vzduch, který zůstane v alveolách po výdechu (cca 1,5 l)

 • Dechová frekvence – v průměru 14-18 dechů za minutu, zátěží se zvyšuje

 • Kyslíkový dluh – svaly nemají dostatek kyslíku k štěpení glukózy pro zisk energie, začnou pracovat anaerobně – glukóza se štěpí nedokonale, vzniká kyselina mléčná – bolest

Činnost dýchacích svalů:

 • Poplicnice = blána kryjící plíce

 • Pohrudnice = blána přirostlá k hrudnímu koši

 • Mezi nimi dutina vyplněná tekutinou

 • Nádech:

 • Aktivní činnost svalů

 • Bránice jde dolů, mezižeberní svaly jdou do stran

 • Pohrudnice táhne poplicnici – plíce se roztahují

 • Výdech:

 • Pasivní činnost svalů

 • Svaly se uvolní, plíce se stáhnou vahou hrudníku

Řízení dýchací soustavy:

 • Centrum je v prodloužené míše

 • Sympatikus – zrychlení, parasympatikus – zpomalení

Onemocnění dýchací soustavy:

 • Rýma, zánět dutin, laryngitida, chřipka

 • Kašel – stahy hladké svaloviny a chrupavčitých kroužků průdušek a průdušnice

 • Bronchitida – zánět průdušek

 • Astma – dochází ke stažení průdušinek a do plic se nedostane kyslík

 • Zápal plic – zánět v alveolách způsobený pneumokokem

 • Pneumotorax – propíchnutí plic, vzduch se dostane mezi pohrudnici a poplicnici

 • Tuberkulóza – původce: mykobakterie

 • Rakovina

Témata, do kterých materiál patří