Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Vývoj života na Zemi

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (84,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Vývoj života na Zemi - vznik planety asi před 4, 6 mld let - výbuch supernovy→ vznik pramlhoviny→ její rotace→ uprostřed vznik Slunce→ okolo vznikají základy planet => proto planety→ z těch jsou vytvořeny dnešní planety -teorie akrece => je teorie nabalováni hmoty na větší tělesa při nějaké srážce - 4, 6 – 4 mld neměla planeta pevný povrch –> Pekelné období (Hadaické období) - život na naší planetě se předpokládá zhruba 4 mld let zpět - Země už má pevný povrch, ochlazuje se = geologické období - v té době už je na planetě voda - tu přinesly komety - první organismy byly heterotrofní - autotrofní organismy (výživa pomocí fotosyntézy) vznikají později - prvními autotrofními organismy byly sinice, protože mají prokaryotickou buňku Geologie - sféry Země Vznik života - současné organismy vznikly z jednoho společného předka LUCA (Last Universal Common Ancestor) 1) teorie kreační - znamená to, že život byl stvořen v určitý okamžik bohem, stvořitelem - prosazuje to církev, je to neměnné - tuto teorii zastával Karl Linne - v současné době církev uznává vývoj organismu - zasloužil se o to geolog de Chardin 2) teorie abiogeneze - byla naivní - znamenala, že se živé rodí z neživého (žáby z bláta, myši z hlíny na poli atd…) - bylo to neznalostí - vyvrátil to Louis Pasteur => pasterizace 3) teorie panspermie - v současnosti neuznávanější teorie - je o tom, jak se sem dostal život - podle ní putuje vesmírem život v podobě zárodků = kosmozoa - pokud se dostane na vhodnou planetu tak se uchytí - Francis Harry Crick, Svante Arrhenius, William Thomson 4) teorie autochtonní abiogeneze - život vznikl z neživého přímo zde na zemi - nejznámější Alexandr Ivanovič Oparin - sepsal teorii koacervátu - z prvků přítomných na zemi (amoniak, methan, oxid siřičitý, oxid uhelnatý) díky elektrickým výbojům a UV záření prý vznikají organické molekuly (aminokyseliny) - tzv prebiotická polévka, protože se látky z deště se dostaly do vody, a protože vysycháním vznikají kaluže s vyšší koncentrací těchto látek - BÍLKOVINY v té vodě vytvořily koacerváty, které byly od okolí odděleny membránou - pohlcovaly některé látky, např. nukleotidy - stabilizací a zdokonalováním vznikaly buňky - také teorie černých kuřáků (místo odsouvání litosférických desek) - také teorie živých jílů (na jílových minerálech) PRVOHORY - kambrium – kambrický boom - ordovik – vymírání - předchůdci → přesličky, plavuně - vrásnění, rozpad kontinentů, sopečná činnost - v prvohorách se vytvořilo černé uhlí z přesliček a plavuní (karbon = období) - na konci prvohor nastala úplná změna klimatu => rozšíření nahosemenných rostlin (jehličnany), sucho DRUHOHORY (= ÉRA PLAZŮ) - rozvoj ryb a mohutný rozvoj plazů, obojživelníků - na konci druhohor vývoj až ve veleještěry - geologicky klidná éra, nevzniká uhlí - rostliny: nahosemenné – jinany a jehličnanykrytosemenné (až ke konci druhohor) TŘETIHORY (= ÉRA SAVCŮ) - rozvoj krytosemenných rostli (listnaté stromy) - horotvorné procesy => alpínské vrásnění (Alpy, Karpaty, Pyreneje) - díky těmto procesům dochází k pádům stromů –> ložiska hnědého uhlí (blíž k povrchu, povrchová těžba) - v Brně hluboké moře ČTVRTOHORY (= ÉRA ČLOVĚKA) - objevuje se člověk - střídání klimatu (ledové a meziledové doby) - žije megafauna (mamut, nosorožec srstnatý…) –> vybíjena člověkem¨ Prokaryota - rozměr 1 – 2 mm (vzácně 10mm) Buněčná stěna - tvořena peptidoglygany a) silná - hodně peptidoglykanů - Grammovým barvením se barví trvale do fialova b) tenká - Grammovým barvením se barví dočasně do červena c) bez buněčné stěny - mykoplazmata d) 4 vrstevná stěna - sinice Rozmnožování buněčné dělení(do nekonečna)nepohlavní

Témata, do kterých materiál patří