Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Základní fyziologické procesy na úrovni rostlinného organismu

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (61 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

6ZÁKL. FYZIOLOGICKÉ PROCESYNA ÚROVNI ROSTLINNÉHO ORGANISMU - chem. složení rostlinného těla, biogenní prvky a jejich význam pro rostlinu - vodní režim rostliny - způsob výživy – autotrofie, heterotrofie ( saprofyismus, parazitismus, poloparazitismus, mixotrofie, symbióza) - fotosyntéza a dýchání roslin - růst, vývoj a rozmnožování rostlin, pohyby rostlin CHEM. SLOŽENÍ ROSTLINNÉHO TĚLA - voda – 60 – 90 % (málo – suché plody, větvičky, hodně – dužnaté listy a stonky) SUŠINA= vysušená rostlina 10 – 40 % v organismu 95 % organických látek organismus zbavený vody, po spálení POPEL = bez organických látek, jen prvky a minerály 5 % z celkové hmotnosti sušiny - téměř všechny prvky ( nestejné množství) BIOGENNÍ PRVKY makrobiogenní –C, O, H , N, P, S, Ca, K - hl. stavební funkce mikorbiogenní (stopové) -Cu, Zn, Mn, Mo, B, Cl - hl. katalytická funkce - kromě biogenních prvků může rostlina obsahovat i další prvky – Ni, Cd, Au, Pb - nejsou nezbytné a způsobují závadnost potravin při jejich nahromadění ZJIŠŤOVÁNÍ VÝZNAMU PRVKŮ metoda chemické analýzy –umožní zjistit i nepatrné množství - nelze ale přímo usuzovat na jejich význam v životě rostlin metoda vodních kultur – hydroponie –pěstování rostlin v živných roztocích o přesně definovaném chem. složení (Knoppův živný roztok) nebo v substrátech nasycených živnými roztoky (říční písek, štěrk) - vyloučí se vliv půdy a půdních organismů C- základní prvek všech org. sloučenin - zdroj - CO2 z atmosféry a částečně z půdy O- v podobě O2 z ovzduší - význam pro dýchání - součást org. sloučenin H- příjem v podobě H2O - stavební prvek org. sloučenin - význam v energetickém metabolismu N- rostliny nemůžou přijíma N ze vzduchu, jen vazači dusíku- hlízové bakterie - příjem hlavně kořeny – ionty - stavba aminokyselin a bílkovin -nedostatek –omezení růstu – hl. listů- bledozelená barva- snížení syntézy chlorofylu - zkrácení obd. vegetář. růstu a semena dozrávají časněji P- z půdy - součást NK, ATP, vitamínů a dalších sloučenin -nedostatek –bledé listy, malé - zpomalení růstu - snížená tvorba listů , nekvete a neplodí S- síranové ionty z půdy zabudován do někt. aminokyselin a bílkovin -nedostatek –neprojevuje se K- draselné soli z půdy, většina je ve vakuole - odolnost x nízkým t a suchu - význam při zavírání a otvírání průduchů- uplatňuje se při zadržování vody -nedostatek –snížení intenzity fotosyntézy - hnědnou okraje listů Ca– z půdy - důl. pro činnost biomembrán - neutralizuje toxické org. sloučeniny - vliv na aktivitu enzymů, dělení buněk - hromadí se ve starých pletivech -nedostatek –povadlá rostlina - vliv na dělivá pletiva – zpomalení růstu Fe- katylytic. fce - nejvíc v chloroplastech -nedostatek –chloróza – listy žloutnou - rychlý opad listů - snížená intenzita dýchání a fotosyntézy Mg- v chlorofylu, aktivuje enzymy,. fotosyntézu, dýchání, syntéza NK, bílkovin..... Zn – šedá pruhovitost obilnin, brání využití P narušení tvorby semen B – u cukrové řepy – zahnívá vzrostný vrchol – srdíčková choroba Cu – součást enzymů, zpomalení růstu i kvetení Hnojiva hnojení - kvůli dostatku živin, zvýšení výnosu statková (organická): hnůj, močůvka, kompost, kejda, rozklad pomocí bakteriií - vznik humusu, bakterie - reducenti, zelené hnojení - do půdy se zaorává jetel či vojteška průmyslová: výroba v chemickém průmyslu, v prášku, granulích, dusíkatá - ledky (př. KNO3), (NH2SO4, močovina, NH3, fosforečná - superfosfát, draselná - KCl, vápenatá - pálené vápno, kombinovaná - NPK) Organické látky v rostlinném těle stavební- sacharidy, polysacharidy, celulóza, bílkoviny zásobní- škrob, polysacharidy, glykogen, olej jiného charakteru- speciální chemické složení - barviva, enzymy, NK barviva: ve vakuole(rozpustná ve vodě) v plastidech (rozpustná v tucích), například chromoplasty, karotenoidy (vitamín A, červené - mrkev), chloroplasty, leukoplasty antokyany- modré, růžové, podle stáří rostliny VODNÍ REŽIM ROSTLINY ZPŮSOB VÝŽIVY autotrofní-schopnost vytvářet si z jednoduchých neústrojných (anorganických) látek složité látky ústrojné (organické) mají zelené rostliny - energie světelná, fotosyntéza, chemosyntéza - bakterie, energie chemická – fotoautotrofní – fotosyntéza, zelené rostliny - chemoautotrofní – bakterie, sirné převod síranu na síru tvorba org. látek železité- Fe2+ Fe3+ - energie použ. na tvorbu org. látek zdroj C – je CO2 heterotrofní – zdroj C – organ látky z okolí, původnější způsob výživy -heterotrofní orgány potravně závislé na zelených rostlinách, např. nezelené rostliny PODLE ZPŮSOBU PŘÍJMU ORG. LÁTEK: saprofité-výživa z odumřelých zbytků rostlin a živočichů - většina bakterií a hub - vyšší rostliny – neexistují - dříve- nezelené rostliny stinných lesů, ale v symbióze s houbami parazitÉ –cizopasné rostliny - org. látky z živých organismů (na nebo v hstileli) - bakterie, houby, někt. krytosemenné podle míry parazitismu: hemiparazité –schopnost fotosyntézy - haustoria – savé orgány pronikající do xylému vodivých pletiv hostitele - odebírání H2O, min. živin (= přeměna adventivních kořenů) - jmelí – větve řevin (lípa, topol, jedle) holoparazité-nezelené rostliny (podbílek šupinatý, záraza, kokotice) - z cévních svazků odebírá H2O, min. látky a asimiláty - úplný parazit mixotrofní mixotrofie = směs autotrofie a heterotrofie - masožravé rostliny- z kořisti získávají N a P (rašeliniště- nedostatek N) rosnatka okrouhlolistá, bublinatka, láčkovka symbióza -soužití dvou organismů (většinou autotrofa a heterotrofa) v úzkém fyziologickém svazku - oba organismy prospěch – vzájemně prospěšný vztah(mutualismus, mikorhiza) - př. lišejníky - heterotrofní vřeckovýtrusá houba + autotrofní řasa nebo sinice (mutualismus) -symbióza hlíznatých bakteriií s kořeny bobovitých rostlin - bakterie fixují N2 a ten ve formě dusičnanů rostlinám - ty zásobují bakterie asimiláty -mikorhiza - symbióza kořenů vyšších rostlin a podhoubí hub, houbová vlákna - příjem H2O a minerálních živin, houba rostlině vitamíny...., rostlina houbě cukry - šíření někt. rostlin je omezeno výskytem mikorh. hub (sem

Témata, do kterých materiál patří