Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Základní genetické pojmy

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (15,28 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

ZÁKLADNÍ GENETICKÉ POJMY- chromozom = útvar nesoucí genetickou informaci prokaryotický chromozom – jedna kruhová molekula DNA × eukaryotický chromozom – lineární struktury uložené v jádře jejich počet a tvar patří k druhovým znakům, mohou být různé velikosti a tvaru na určitém místě (různé u různých typů) se nachází centromera, která se účastní dělení jádra mohou být jednochromatidové nebo dvouchromatidové - pohlavní buňky: 1 sada chromozomů – haploidní (n) - chromozomy pohlavní = monozomy - exprese genu = realizace (vyjádření) genetické informace, na molekulární úrovni se uskutečňuje ve dvou fázích: transkripce = přepis genetické informace z DNA do mRNA za účasti RNA-polymerázy,nnnnprobíhá v jádře translace = překlad genetické informace do primární struktury bílkovin (na kodóny mRNA se při průchodu ribozomem navazují svými antikodóny molekuly tRNA, nesoucí molekuly aminokyselin, mezi nimi vzniknou peptidické vazby, a tak vzniká polypeptidický řetězec), probíhá na ribozomech v cytoplazmě

Témata, do kterých materiál patří