Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


1. William Shakespeare - Zkrocení zlé ženy

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18,23 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

William Shakespeare – Zkrocení zlé ženy Druh:drama psáno veršem, neveršované pouze dialogy vedlejších postav Žánr: komedie (běžný obyčejný příběh – nízký) Téma:vyvrácení starého názoru o nadřazenosti muže nad ženou Motiv:přeměna Kateřiny vlivem Petruccia, mladší sestra Blanka a její nápadníci Místo děje: Itálie, město Padova Doba děje:zřejmě 16. Stol., čas není určitý Postavy:obyčejní lidé, šťastný konec Baptista – bohatý padovský šlechtic, který má dvě dcery - Kateřinu a Blanku, ale úplně rozdílné. Na vzdělání svých dcer nešetří. Baptista je velmi trpělivý, hodný a čestný muž. Vincenzio – starý pisanský šlechtic Lucenzio – Vincenziův syn Petruccio – venkovský šlechtic, který měl jako jediný odvahu zkrotit Kateřinu. Díky své tvrdohlavosti a cílevědomosti si vzal Kateřinu za ženu. Je sebevědomý, cílevědomý a vždy dosáhne svého cíle. Mladý, vtipný, veronský šlechtic, který se vsadil s kamarádem, že zkrotí „saň“ Gremio, Hortensio – Blančiny nápadníci, Hortensio – lže o tom, kdo je, aby byl v blízkosti Blanky Tranio, Biondello – sloužící Lucenziovi, Tranio byl obětavý a věrný svému pánu. Grumio, Curzio – sloužící Petruciiovi Kateřina – sestra Blanky. Kateřina je pravým opakem své sestry, je hašteřivá, hrubá, výbušná a umanutá. Vždy musí být po jejím. Kateřina je známá svou povahou po celé Padově. Nikdo o ní nemá zájem. Nakonec ji Petruccio zkrotí. Blanka – dcera Baptisty. Na rozdíl od své sestry je poddaná, milá a hodná. Svého otce nadevšechno miluje. Má mnoho nápadníků kvůli své povaze. Jazyk:hovorový, spisovný – knižní, expresiva (Katuška, dětičky, Kateřinka), chronologicky po sobě, vyprávěcí přímá řeč a popisný ve scénických poznámkách Metafory (jste dřevo), ironie, expresivy, hovorové výrazy, repliky, situační komiky, stylistické figury (opakování slov)Pětistopý jambický verš o deseti až jedenácti slabikách, nerýmovaný, který není spořádán do strof, kombinovaným s rýmovanými verši nebo prózou.Hojně využívá hovorové řeči, používá též repliky – výstupy které jsou stylisticky výstižné a vybroušené, situační komika, jazykové hříčky, komika, metafory, ironie a hlavně ve velkém množství užívá stylistických figur, jako jsou opakování slov. Symbolika: Kompozice:střídavé neveršované monology s dalšími rýmy, rámcový, chronologický, předehra o 2 scénách a 5 dějstvích Zařazení autora:druhá hra z autorových děl, patří mezi jednu z nejúspěšnějších komedií. 1. Období Shakespearovy tvorby. Vlivy na tvorbu:doba vzniku – 16. Stol., anglická renesance, alžbětinské drama Obecně kulturní a literárně historický kontext Zasaď dílo do kontextu celé tvorby autoraWilliam Shakespeare je nejskvělejším autorem vrcholného období renesance. Jeho dílo je zcela světské, bez zjevných náboženských motivů. Přelomový byl nejenom jeho styl psaní, ale také to, že postavy jeho her již nejsou tak středověké, jako byly u jeho předchůdců a některých současníků. Nedodržoval trojí jednotu času, místa a děje.Ve svých dílech zobrazuje Shakespeare ženy jako emancipované osobnosti, které si dovolují odporovat mužům a mít vlastní názor. To nebylo v tehdejší době ještě zcela obvyklé. Autor musel mít odvahu a nebát se porušení konvencí, i když mu v tom „hrála do noty“ skutečnost, že působil v Anglii za vlády velmi inteligentní, vzdělané a energické královny Alžběty I. Ženy v Shakespearových hrách také vynikají čestností, hrdostí a půvabem.Zkrocení zlé ženy řadíme do raného období. Můžeme je považovat za jednu z jeho prvních komedii vůbec. Zdařilá po dramatické stránce, divácky úspěšná, nastolující tematiku iluze a reality, efektivní syntéza slovesných divadelních tradic.Zasaď autora do kontextu období, ve kterém autor tvořil a pojmenuj základní etapy jeho tvůrčí dráhy.William Shakespeare byl největší anglický světový dramatik své doby, jehož dílo je vyvrcholením nejen alžbětinského, ale renesančního divadla vůbec. Je považován za nesporného autora třiceti osmi her různých žánrů (historické hry, komedie, tragédie a tzv. romance neboli tragikomické pohádkové hry), z nichž některé napsal ve spolupráci s jinými dramatiky.Jeho tvorbu můžeme řadit do čtyř období. Na rané období, období zrání, období velkých tragédií a tragikomedií a období dramatické romance.První období rané datované od r. 1590 do r. 1593. Historické hry (Jindřich VII, Richard III) a rané komedie (Komedie omylů, Marná lásky snaha a Zkrocení zlé ženy)Druhé období zrání uváděné od r. 1594 do r. 1600. Psal jeho nejznámější romantickou tragédií Romeo a Julie, historické hry (Richard II., Jindřich V, Jindřich VI.) a optimističtější komedie (Sen noci svatojánské, Kupec benátský)Třetí období od r. 1601 do r. 1608 velkých tragédií. Shakespearovo charisma dosáhlo vrcholu. V tomto období napsal Hamleta, Othella, Macbetha, Krála Leara, Troiluse a Kresida.V posledním čtvrtém období romancí vznikly hry Perikles, Cymbelín, Zimní pohádka, Bouře a Jindřich VIII.Bezesporu k nejznámější jeho poeziím patří sbírka 154 sonetů. Jsou adresovány mladému příteli, ale většina tajemné černé dámě.Jazyk: Básnický jazyk, obohatil o mnoho slov, vyspělý jazyk Mnoho vět se stalo ustáleným slovním spojením Píše veršem a Blankvers Pětistopý nerýmovaný jambVerš prokládán prózou -> próza spojená s níže postavenými postavami a komickými situacemiHistorické hry Jako 1. pojal historii jako vznešené téma Snažil se nabádat k celistvosti země Zkresloval dějiny, kvůli celistvosti země -> lidé tomu věří Dějiny své země Válka mezi Lancastery a Yorky – válka růží Stoletá válka Hry mají v názvu anglického panovníka, končí celkem optimisticky Jindřich VI Richard IIITragédie Končí smrtí hlavního hrdiny (celé rodiny, všichni) Inspirace dramatikem Seneca Vystupuje zde výjimečná hrdina, který se střetává se společenským řádem a končí to pro něj špatně -> smrt Mají fylozofický rozměr, často se jim prolíná otázka smyslu života (bez pomoci náboženství) Mnoho monologů Postavy vyšší společnosti, mluví veršem, nižší společnosti jsou komické, mluví prózou Sliby panovníků o sjednocení zeměKrál LearTitus AndronicusKomedie Končí šťastně

Témata, do kterých materiál patří