Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
12. Tankový prapor

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (747,45 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Kolářová Kristýna 4. Z 13. Tankový prapor Josef Škvorecký (1924 – 2012), narodil se v Náchodě a zemřel v Torontu (Kanada). Spisovatel, prozaik, esejista, překladatel a exilový nakladatel. V Náchodě také studoval gymnázium a začal se věnovat své celoživotní lásce jazzu. Po maturitě pracoval jako pomocný dělník ve válečném průmyslu v totalitním Československu. V roce 1945 začal studovat lékařskou fakultu UK, ale záhy přestoupil na studium angličtiny a filozofie UK. Po studiu krátce působil jako učitel. V roce 1951 získal doktorát filozofie. V roce 1963 se stal volným spisovatelem. Oženil se s Zdenou Salivarovou, pozdější spisovatelkou a nakladatelkou. Přednášel na univerzitách (Spojené státy americké, Toronto apod.). Spolu s manželkou Zdenou Salivarovou zakladatel exilového nakladatelství v Torontu. Patří k nejvýznamnějším poválečným prozaikům. Mezi jeho další díla patří např. Lvíče, Zbabělci, Sedmiramenný svícen, Příběhy inženýra lidských duším, Mirákl Autoři stejného směru např. M. Kundera – Žert, Nesmrtelnost, L. Vaculík - Morčata Literární směr:Společenská literatura 2. poloviny 20. století Literární druh:Epika Literární žánr:Román (satirický román z vojenského prostředí) Literární forma:Próza Námět: vystižení absurdity tehdejší doby Motiv:život vojáků za komunismu Téma:jak přežít vojnu bez jakýchkoliv problémů Kompozice: Dílo je psáno chronologickým postupem. Je složeno z deseti na sebe navazujících příběhů. Prostředí:vojenský výcvikový prostor Kobylec, od jara do zimy r. 1954 Jazyk-dílo je psáno ich – formou, dílo je psáno hovorovým jazykem, setkáme se zde i s velkým počtem vulgarismů, v knize jsou používány i zkratky, které byli typické pro tu dobu např. FO, PPOV, PO, objevuje se i slovenština (to je vraj taká – taký – jako sa hovorí…) Hlavní postavy a jejich charakteristika: Daniel „Danny“ Smiřický – voják, milý, inteligentní, absolvent filozofické fakulty na Karlově univerzitě. Má vztah s manželkou jednoho ze svých velitelů. Byl rotným a velitelem tanku. Měl rád Lizetku, která ale byla v Praze Major Borovička – přezdívaný „malinkatý ďábel“. Není schopen samostatného uvažování, slepě vykonává každý i sebe hloupější rozkaz. Byl pověstný svou hloupostí a buzerací ostatních. Poslední noc, kdy vojáci oslavují konec vojenské služby, je násilně vyhozen z okna, na druhý den je nezvěstný a vše nasvědčuje tomu, že spadl do žumpy. Četařka Babinčáková –četařka vykonávající službu ve vojenském táboře Kobylec je přistižena na cele při sexu s kolegou Ludmila Neumannová (Hertlová) –přezdívaná Lizetka, Dannyho bývalá přítelkyně, pochází z nábožensky založené rodiny s antikomunistickým smýšlením, paradoxně, je vdaná za vojáka československé armády (v době, kdy jsou vazby vojenské služby na politiku velmi silné). Jana Pinkasová – Dannyho milenka, má malého syna, je smutné povahy a cítí se osamělá, velmi krásná, jeden z vojáků (vojenský lékař-původně gynekolog) kvůli ní praktikuje černou magii. Stručný obsah díla: Vypravěčem románu je Danny Smiřický (hlavní hrdina), který už má vojnu skoro u konce a snaží se „přežít“ poslední půlrok povinné vojenské služby. Děj začíná na vojenském cvičišti, kde už od začátku je poznat, že to na vojně zas tak tvrdé nebylo (doba a rozkazy velitelů jsou opravdu vtipné). Jako velitel tanku o posádce čtyř mužů snáší neustálou buzeraci svých důstojníků. Těší na slíbené místo redaktora v oddělení anglické a americké literatury v nakladatelství v Praze. Velmi vtipnou částí knihy je snaha získat FO (Fučíkův odznak). K jeho získání bylo potřeba číst knihy, na co se většina vykašlala, a nic nevěděli. Nakonec, ale odznak dostanou všichni. Volný čas vyplňuje románkem s manželkou nadporučíka Pinkase, Janou. Ačkoliv se dá vztah mezi Dannym a důstojníkovou manželkou považovat za intenzivní, po nějakém čase rotný vykoná návštěvu v Praze a to v domácnosti rodičů své bývalé přítelkyně Lizetky,kterou stále miluje (skončí s ní v posteli). Danny také navštíví nakladatelství, kde pracuje Lizetka a kde má slíbené pracovní místo. O jeho pracovní uplatnění se také zasloužila svou přímluvou jeho sestřenice Alena, která je hereckou hvězdou budovatelských filmů (role zednic, zemědělských dělnic atd.). V táboře rotný po celou provádí činnosti, které jsou direktivně orientovány na vymývání mozků (např. plánování strategie proti útoku amerických tanků, čtení jen určitého typu literatury, ostatní knihy včetně i těch v angličtině jsou v táboře distribuovány načerno). Jedním z nejvyhrocenějších okamžiků příběhu je, kdy rotný Maňas, voják držící několik ocenění za politickou propagandu je vybrán svými nadřízenými, aby ze účastnil ukázkového cvičení před sovětským poradcem. Je tu jenom jeden háček-rotný Maňas za celou dobu ani jednou nevystřelil z tanku (byl zaneprázdněn uměleckou a propagační činností). Výsledek je, že rotný sovětského poradce spolu s ostatními důstojníky stojícími na věži málem zastřelí. Příběh je zakončen kapitolou o kulturním večírku na rozloučenou. Ten se zvrtne v bujarou zábavu, kde alkohol teče proudem a dojde dokonce i na zpěv písní utahujících si z tehdejšího režimu (připojí se i důstojníci). Hysterický Malinkatý ďábel je ostatními násilně vyhozen z okna. Další den vojáci odjíždí domů, nikdo neví, kam se Malinkatý ďábel v noci poděl.

Témata, do kterých materiál patří