Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


14. Romain Rolland - Petr a Lucie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (25,54 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

PETR A LUCIE ROMAIN ROLLAND •* 29. ledna1866v Burgundsku† 1944 na tuberkulózu • otec byl notář •francouzský prozaik, dramatik, hudební historik a literární kritik • studoval na elitní škole v Paříži - poté pokračoval v Římě;stal se pedagogem • jeho díla byla ovlivněna 1. světovou válkou; silnýzastánce protifašismu - velkénaděje vkládal do vývoje v Sovětském svazu•nanesmyslnost vraždění• byldvakrát ženatý,vegetarián DÍLO • roku 1915 získalNobelovu cenu za literaturu za díloJan Kryštof•romány:románový cyklusJan Kryštof,Dobrý člověk ještě žije, románový cyklusOkouzlená duše•divadelní hry:Divadlo revoluce (divadelní trilogie),Tragédie víry (cyklus divadelních her)Vlci, Tři zamilovaní LITERÁRNÍ / OBECNĚ KULTURNÍ KONTEXT •francouzská meziválečná literatura • kniha vyšlav roce 1920 - autorovi bylo 54 let •1. světová válka se odráží ve světové literatuře • realismus - název je z latinského slova =skutečný nebo věcný; •Henri Barbusse- románOheň•Anatole France- alegorický románOstrov tučňáků•Erich Maria Remarque- románVítězný oblouk •skupinaamerických spisovatelůnarozených kolem roku 1900 •termín zpopularizoval Ernest Hemingway použitím ve své prvotině Fiesta •spisovatelézažili 1. světovou válku •Ernest Hemingway- novelaStařec a moře, románSbohem, armádo•William Faulkner- románKomáři, románSvatyně•John Steinbeck- novelaO myších a lidech •v srpnu 1914 proti sobě stanuly státy Trojdohody: Velká Británie, Francie, Rusko a na druhé straně••nasazení moderní techniky(letadla, tanky), plyn a milionových armád vedlo k •změnu přinesly až dvě události roku 1917 – vstup USA do války na straně Dohody a převrat bolševiků v Rusku ••válka znamenalakonec působení Evropy jako lídra západní civilizacevznikly novéumělecké směry popírající tradiční racionalitu iradikální politické ideologie (fašismus, komunismus) PETR A LUCIE •inspirována bombardováním Paříže na Velký pátek roku 1918, při němž zahynuli i autorovi přátelé ČASOPROSTOR •na jařeza 1. světové války (od 30. 1. - do Velkého pátku 29. 3.)v rozbombardované PařížiVYPRAVĚČ•er-formaLITERÁRNÍ DRUH A ŽÁNR• druh:epika• žánr:novela - krátké epické dílo, má méně postav než román a jen jednu hlavní dějovou linku •nesmyslnost války, podoba v díle Romeo a Julie • láska, cit, válka, strach, chudoba JAZYK• typy promluv:monology a dialogy; pásmo vypravěče• kontrasty:válka× láska• hodně řečnických otázek, autor využívá líčení•spisovná- neutrální, archaismy×nespisovná- navození atmosféry historické epochy, básnické atmosféry TROPY A FIGURY•metafora- Uháněla kovová obluda hemžící se lidskými červy •přirovnání - Vrhla se, aby ho jako slepice svá kuřátka zakryla vlastním tělem •hyperbola •epiteton •personifikace- dlažba krvácela KOMPOZICE•chronologický postup•17 kapitol HLAVNÍ POSTAVY •PETR-18letý student,zamiluje se do Lucie, syn pařížského advokáta, nemůže najít smysl života,odmítá válku, pochmurný, snivý,má sklon idealizovat svět•LUCIE-bezstarostná, usměvavá dívka, smířena s válkou, malířka, odmalička se musela živit sama, matka pracuje v továrně na výbušniny • FILIP - Petrův starší bratr, dříve bezstarostný a veselý jako Petr, ale válka ho změnila, choval se k Petrovi chladně, nenávidí válku, starostlivý, hodný DĚJ Osmnáctiletý Petr Aubier vyrůstá v měšťanské rodině. Jeho otec je soudce a jeho starší bratr se před několika lety dobrovolně přihlásil do války. Petr musí za půl roku nastoupit do války, kterou nedokáže pochopit a smířit se s tím. A tak celé dny bloumá po Paříži a přemýšlí nad nesmyslností války a smyslu života. Při náletu na Paříž 30. ledna se Petr stejně jako spousta lidí jde rychle ukrýt do podzemní dráhy. Tam se poprvé střetne s Lucií a zahoří k ní velkou láskou. Ze strachu se i chytnou za ruce, na další zastávce však dívka vystoupí, aniž by si všimla mladíka po svém boku. Petr od té doby nemyslel na nic jiného než na Lucii. Dál se toulá Paříží a doufá, že dívku někde potká. Když se tak náhodou stane, není schopen vůbec promluvit. Při dalším setkáním se Petr osmělí a dá se s dívkou do řeči. Tak se seznamují. Petr se dozvídá dívčino jméno a něco o jejím životě. Dále se dozvídá o dívčině práci. Lucie se živí jako malířka, která překresluje známé obrazy a fotografie. Žije s maminkou, která ovšem kvůli práci v továrně nebývá moc doma a s Lucií se odcizila. Kvůli válce a smrti svého tatínka nedostudovala malířství. Oba se do sebe zamilují spojeni poutem vzájemné úcty a porozumění. Ve světě beznaděje a utrpení si vytvoří vlastní svět. Svět, kde naděje vítězí nad válkou. Oba si uvědomují, že Petrovi se čas do narukování krátí, ale i tak sní o radostné budoucnosti. Avšak ani oni dva neuniknou vnějšímu světu plného nenávisti a smrti. O Velkém pátku, když se rozhodli přislíbit si lásku v chrámu svatého Gervasia, byl chrám zbombardován a oba milence pohřbil pod velkým padajícím pilířem.

Témata, do kterých materiál patří