Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


15, Viktor Dyk - Krysař

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (84,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Viktor Dyk Krysař Téma a Motiv - Téma: - smrt obyvatel města Hammeln a krysaře - Motiv: - píšťala - propast - dav - píseň Časoprostor - Prostor: propast u německého hanzovního města Hammeln - Čas: není určen, zřejmě středověk (v té době krysy přenášely mor) Kompoziční výstavba - děj je vyprávěn chronologicky Literární druh a žánr - Literární druh: Epika - Literární žánr: Novela Vypravěč / lyrický subjekt - vševědoucí vypravěč, er-forma Postavy - krysař − hubený a vysoký, putuje od města k městu a vyhání z nich pomocí kouzelné píšťaly škodlivé krysy; je osamělý, zádumčivý, nikde nemá závazky, jedinou dívkou, kterou miloval, je Agnes - Sepp Jörgen − je dobře rostlý a má kudrnaté vlasy; rozumu moc nepobral, těžko chápe, živoří jako rybář a ostatní obyvatelé Hammelnu se mu posmívají - Agnes − krásná dívka z města Hammeln, nedokáže se rozhodnout mezi krysařem a původním milencem Kristiánem; ze zoufalství nakonec spáchá sebevraždu - Kristián − přezdívá se mu též Dlouhý Kristián, je milencem Agnes; velmi vypočítavý, jelikož doufá ve smrt svého strýčka Ondřeje, což by mu přineslo velké dědictví - radní – vypočítaví, neplní své sliby, opovrhují krysařem Vyprávěcí způsoby - přímá řeč Typy promluv - monolog Krysaře Veršová výstavba - nejedná se o poezii, a tak nemůžeme určit veršovou výstavbu Kontext autorovy tvorby - přelom 19. a 20. Století Viktor Dyk (31. prosince 1877 Pšovka u Mělníka – 14. května 1931 Lopud, Chorvatsko) - významný český básník, prozaik, dramatik, publicista a nacionalistický politik, v mládí jeden z představitelů tzv. generace anarchistických buřičů, později nacionalisticky orientovaný autor - navštěvoval gymnázium v Žitné ulici v Praze, kde byl jedním z jeho učitelů Alois Jirásek - poté dokončil Právnickou fakultu Karlovy Univerzity - po celý život působil jako novinář a spisovatel - od roku 1907 až do své smrti se podílel na redigování časopisu Lumír - za první světové války se podílel na protirakouském odboji a byl vězněn kvůli své literární činnosti (1916–1917) ve Vídni - od roku 1918 byl redaktorem Národních listů - patřil mezi nejvýraznější prvorepublikové odpůrce tzv. hradní politiky, a především jejích tvůrců T. G. Masaryka a Edvarda Beneše - byl vášnivým a uznávaným šachistou, členem Českého spolku šachovního - antimilitarista - jeho díla zpravidla obsahují jasnou pointu, využíval paradoxy - sbírky jsou spojovány s tvorbou skupiny soustředěné kolem časopisu Moderní revue - zemřel na srdeční mrtvici při koupání v Jaderském moři na chorvatském ostrově Lopud politická lyrika: Buřiči, Satiry a sarkasmy, Pohádky z naší vesnice skladba: Milá sedmi loupežníků válečná básnická tetralogie – Lehké a těžké kroky, Anebo, Okno, Poslední rok drama Zmoudření dona Quijota – symbolistická hra, hrdina ztrácí iluze = umírá Literárně / obecně kulturní kontext - František Gellner, Fráňa Šrámek, Karel Toman, Viktor Dyk, Stanislav Kostka Neumann - vitalismus (oslava života, přírody, citové a smyslové prožitek) - narukoval, prohlášen za nezvěstného dílo:Po nás ať přijde potopa, Radosti života, Nové verše(posmrtně) sbírky:Pohádky krve, Sluneční hodiny, Měsíce, Stoletý kalendář sbírky:Splavromány:dramata:Měsíc nad řekou, Léto r. 1894 odsouzen za velezradu a aktivity spojené s rozkládáním monarchie, zvolil si samovazbuNemesis bonorum custosKniha lesů, vod a stránísbírky z přelomu století:- symbolismus, dekadentní nálady, projevy satanismu, kult zla a revolty Děj V Hammelnu se přemnožily krysy, proto radní povolali krysaře. Ten měl tajemnou píšťalu, pomocí které odváděl krysy do řeky. Při příchodu do města se seznámí s Agnes a zamiluje se do ní, tím pádem se stává zranitelnější. Také Agnes se do krysaře zamiluje, ale je zasnoubená s Kristiánem - myslela, že ho miluje, protože dosud nepoznala lásku. Jednomu o druhém však nedokázala říct. O něco později navíc s Kristiánem otěhotní. Nad městem se tyčí vrch Koppel, na kterém je propast, jež vede do Sedmihradska. A právě pověst o této zemi se zde odedávna vyprávěla. Je to symbol brány do lepšího světa, v němž není bolest, utrpení, neštěstí. Krysař vyžene z města všechny krysy a žádá po konšelích odměnu, která byla smluvena na sto rubášů. Konšelé mu ji však odmítají dát - prý nemůže prokázat identitu. Krysař se jim chce pomstít, nakonec se ale rozhodne město kvůli Agnes ušetřit. Agnes poví krysaři o dítěti a pošle ho pryč. Sama odchází na horu Koppel. Její matka z toho zešílí. Od ní se také krysař dozví o osudu Agnes a rozhodne se, že se městu pomstí za to, že zabili jeho milovanou. Začne hrát na svoji píšťalu - ale ne tak jako dřív, jemně, nyní hraje plným dechem, proto jde za ním celé město. Vede je do propasti. Ve městě zůstane pouze Sepp Jörgen. Vydá se za krysařem až další den, ale jde kolem domu, ve kterém slyší plakat dítě. Vezme ho a jde hledat ženu, která by mu dala napít.

Témata, do kterých materiál patří