Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
25.Česká poválečná literatura do roku 68

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (130 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

25) Česká poválečná literatura do počátku 70. let

Společenská situace

1945 – 48

- pocity radosti z osvobození, zpočátku optimismus, ale velmi brzy nastupuje „boj" o charakter kultury i státu. Komunisté se začali velice tvrdě prosazovat, připravují půdu

Únoru 48.

 • trh zaplaven sovětskou literaturou (povrchní, zjednodušenou)

 • jsou prosazováni autoři loajální k SSSR

 • prosazovány tvůrčí metody tradiční až nevýrazné

 • zavrhováni autoři s originálním přístupem ke světu, experimentující

 • objevují se ale i protesty proti všem zjednodušujícím tendencím, schematismu, proti tomu, aby komunisté vládli v literatuře, ale vše ukončeno a „vyřešeno" Únorem. (Klement Gotvald prezident)

- znárodňování, pronásledování (zatýkání, zabíjení) nepohodlných lidí i spisovatelů

1948 - 2. pol. 50. let

 • Únor zasáhl českou lit. velice těžce - kulturní pohroma. V 50. ( ale i v 60. a 70.) letech oficiální produkce s velkými výkyvy - podle bdělosti KSČ a podle mezinárodní situace.

 • jednostranná orientace na SSSR.

 • zastaveny všechny nekomunistické časopisy.

 • velká emigrace (Ferdinand Peroutka, Pavel Tigrid, Egon Hostovský,..)

- autoři z paměti národa „vymazáni" ( T.G.Masaryk, E.Beneš, R.Medek, vynikající historik Jos. Pekař,...

- autoři mají problémy ( Seifert, Holan, Hrubín,...)

- Řada politických procesů, věznění ( Edvard Valenta, švagr K. Čapka Josef Palivec (na 10 let)), velký proces s katolickými autory, kte;ří pak byli vězněni v průměru 8 let ( mnozí i více, Zahradníček, Křelina, Bedřich Fučík,...)

2. pol. 50.let a 1. pol. 60.let

režim a politická moc několik otřesů :

 • XX. sjezd KSSS - Chruščev - kritika kultu osobnosti = první veřejná kritika a odhalení stalinského režimu - v Praze pohyb a oživení zejména mezi inteligencí a studenty.

 • Potom pád Chruščeva - opět nápor proti obrodnému proudu, ale proces uvolnění přesto pokračuje.

 • 1963 - Kafkovská konference - velmi důležitá, s hojnou mezinárodní účastí - otevřeně položen důraz na nezbytnost svobody a na právo umělce na tvůrčí experiment

 • 1967 - IV.sjezd Svazu spisovatelů = téměř otevřený konflikt s vládnoucí mocí, otevřená kritika dosavadního vývoje a řízení kultury, kritika 50. let - např. Milan Kundera, Ivan Klíma, Ludvík Vaculík. Někteří autoři, ale ostře brání KS, někteří vystupují smířlivě. Celkově však oživení, rozšiřuje se vydávání časopisů, rozšiřuje se prostor pro diskusi.

 • K novému rozdělení kulturní fronty dochází koncem 60. let, nová situace nastává počátkem 70. let - blíže viz mat. ot. č. 27

srpen 1968

 • slibný rozvoj kultury, která se začínala zařazovat důstojně do kulturního dění evropského i světového, byl násilně přerušen. v Čechách začíná dvacetileté období tzv. normalizace.

 • nastalo období politické a občanské nehybnosti

 • bezprostřední důsledky pro literaturu tragické:

Témata, do kterých materiál patří