Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
3. Piková dáma

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (41,78 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Piková dáma Autor:Alexander Sergejevič Puškin Nakladatelství:Levné knihy KMa Rok vydání: 2004 (1834) Literární druh:epika, próza Literární žánr:novela s fantastickým námětem Alexander Sergejevič Puškin (1799 – 1837) básník, prozaik, dramatikstudoval v Carském Selu lyceum pro šlechtice, kde vynikal svým literárním talentempracoval na ministerstvu zahraničí v Petrohraděvedl bohémský život proto byl propuštěn ze službykvůli tvorbě a politickým názorům musel odejít do vyhnanství (jih Ruska, potom sídlo)byl mu umožněn návrat, ale zůstal pod policejním dozoremsám car mu cenzuroval dílazemřel na zranění souboje se svým švagrem kvůli manželceo jeho rodinu se s doživotní penzí postaral carve tvorbě prosazoval mateřský jazykpoložil základy moderní spisovné ruštinyna počátku tvorby vliv Byrona PLÁN TÉMATICKÝ Hlavní téma:Heřmanova chamtivost, touha po penězích, milostný poměr, šílenství Motiv: karetní hrapředstíraná a nenaplněná láskatajemstvítrestnevědomí Časoprostor: Rusko (blíže neurčené místo), 18. století PLÁN KOMPOZIČNÍ Kompoziční výstavba: - chronologická kompozice - retrospektivní prvky (např. vyprávění Tomského o jeho babičce) - 6 kapitol (každá začíná úryvkem básně či dopisu) - gradace (Heřmanova nenasytnost čím dál víc sílí) - kontrast (nevinná Lizaveta x nenasytný Heřman) Veršová výstavba: - verše (báseň) na začátku kapitol (někdy i francouzsky) – mluvilo se tak ve vyšší vrstvě Oné noci se mi zjevila nebožka baronesa von V***. Byla celá bílá a řekla mi: „Buďte zdráv, pane rado!" / SWEDENBORG /(švédský vědec, vynálezce, teolog a mystik, autor mnoha latinských spisů) PLÁN JAZYKOVÝ Vypravěč / lyrický subjekt:er-forma Vyprávěcí způsoby / typy promluv: forma dialogujazyk prozaický (neveršovaný)francouzské fráze Postavy: Lizaveta Ivanovna – mladá, naivní – hodná, srdečná, pracovitá – nemá zkušenosti s muži – zamilovaná do Heřmana – poctivě slouží staré Anně Fedotovně Heřman – Němec – nikdy nesázel a poctivě šetřil – nechal se zlákat snadnou výhrou a uvěřil kouzlu – hamižný, ctižádostivý, inženýr, vypočítavý, neústupný –DYNAMICKÝ – od racionality k iracionalitě, končí jako šílenec Paul Tomskij – hráč karet – vnuk Anny Fedotovny – velmi společenský, má rád zábavu a ženy – dobírá si Lizavetu – zvědavý a lehkomyslný důstojník Hraběnka Anna Fedotovna – stará paní – rozumná, mazaná – špatně slyší, má stařecké vrtochy a neustále si něco vymýšlí – zná kouzlo tří výherních karet – neustále komanduje Lizavetu – snaží si uchovat svou mladickou krásu Narumov – vojákČekalinský – hazardní hráč Jazykové prostředky (a jejich funkce) / řeč: - spisovný jazyk - řeč postav : řeč vypravěče (7:3) - apoziopeze – Zachvěla se... - epiteton – polekaný šepot, ohnivé tužby - řečnická otázka – Co to povídáte...? - personifikace – slova Tomského se jí ozvala v duši, hle po čem žíznila jeho duše - archaismus – tužby, schovanka, dobrodějka, kabátec (historismus) - přechodník – kajíc se - metafory, přirovnání, personifikace Tropy a figury a jejich funkce:viz výše Ukázka textu: [...] Seděla se zkříženýma nahýma rukama, s hlavou ozdobenou ještě květy a sklopenou na obnažená ňadra... Náhle se dveře otevřely a vstoupil Heřman. Zachvěla se... „Kde jste byl?“ zeptala se polekaným šeptem. „V ložnici staré hraběnky,“ odpověděl Heřman, „jdu teď od ní. Hraběnka umřela.“ „Panebože...! Co to povídáte...?“ „A zdá se,“ pokračoval Heřman, „že příčinou její smrti jsem já.“ Lizaveta Ivanovna se na něho podívala a slova Tomského se jí ozvala v duši:Ten člověk má na svědomí aspoň tři zločiny! Heřman usedl vedle ní na okno a všechno jí vypravoval. Lizaveta Ivanovna ho vyslechla s hrůzou. Tak tedy ty vášnivé dopisy, ty ohnivé tužby, to smělé, úporné pronásledování, to vše tedy nebyla láska! Peníze – hle po čem žíznila jeho duše! Ona nemohla ukojit jeho tužby a udělat ho šťastným! Ubohá schovanka nebyla ničím jiným než slepou pomocnicí lupiče, vraha její staré dobrodějky...! Hořce zaplakala, kajíc se pozdě a mučivě. Kontext autorovy tvorby: - dílo vzniklo téměř na konci tvorby - vzniklo po dopsání Evžena Oněgina, když Puškin žil v Petrohradě a pracoval tam jako úředník Kavkazský zajatec - hlavním hrdinou je mladý důstojník - ten je na Kavkaze zraněn - zde se do něj zamiluje jedna z dívek, on však její lásku odmítá - dívka ho vysvobodí a spáchá sebevraždu Evžen Oněgin - vrcholné dílo - veršovaný román (oněginská strofa) - Oněgin prototyp „zbytečného člověka“ - šlechtic Oněgin odjíždí na venkovské sídlo - zde se spřátelí s básníkem Lenským a jeho snoubenkou Olgou - Olžina sestra Taťána se do Oněgina zamiluje a svoje city mu vyjeví v dopise - Oněgin na dopis neodpoví a je k Taťáně chladný a na truc tancuje celý večer s Olgou - to rozzuří Lenského, vyzve Oněgina na souboj, ale sám v něm umírá - Oněgin se vrací do města a Taťána se provdá - po deseti letech se setkávají v Moskvě a role se obrací - Oněgin po Taťáně touží, ona ho však odmítá Literárně / obecně kulturní kontext: ROMANTISMUS - od slova román (= dílo v němž city vyhrávají nad rozumem) - vznikl mezi 2 revolucemi Velká francouzská revoluce, revoluce v Evropě - vznikl v Anglii na počátku 19. stol., rozšířil se do celé Evropy - znak romantického hrdiny: individualismusje výjimečnýztotožnění s autoremnepřizpůsobuje seosamělýnikdo mu nerozumítouží po lásceneznámý původživot končí tragicky - typické znaky: důraz na city a fantaziitvůrčí svobodaprotiklad snu a skutečnostinávrt do minulostiprotiklad krásy a ošklivostiobdiv k přírodě ANGLIE: George Byron - revoluční romantismus - lyricko-epické povídky -Childe Haroldova pouť– moderní epos Percy Byshe Shelley -Odpoutaný Prométheus Mary Shelley -Frankenstein Walter Scott - zapisoval balady a pohádky - čím víc pracoval, tím klesala úroveň jeho děl - dokázal vyvolat atmosféru doby -Ivanhoe, Wawerly FRANCIE: Viktor Hugo - nejslavnější francouzský romantik -Chrám Matky Boží v Paříži -Ubožáci (Bídníci) Stendhal - Henri Beyle - tvorba – přechod mezi romantismem a realismem -Červený a černý– dvou dílný román NĚMECKO: bratři Grimmové -Pohádky pro děti a celou

Témata, do kterých materiál patří