Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


3. Středověká literatura

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (20,69 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Po pádu Západořímské říšeOd 476 n. l. – 1496 (objevení Ameriky)Jediná povolená ideologie je křesťanstvíZápadní Evropa- latinská vzdělanostVýchodní Evropa- řecká vzdělanost Vývojové etapy:1) Lit. Náboženská – vzniká v církevním prostředí 2) Lit. Světská 2.1. - Šlechtická- a) hrdinská a rytířská epika b) dvorská lyrika 2.2. – Měšťanská Díla: Beowulf=> vychází z mytologie keltskéPíseň o Rolandovi=> z doby Karla VelikéhoPíseň o Cidovi=> ŠpanělskoSlovo o pluku Igorově=> Kyjevská RusPíseň o Nibelunzích=> Německo Dvorská lyrika 12. stoletíPočátky ve FranciiVznik milostné poezieObjevuje dámu- hluboký cit k ženě (platonická láska)Forma dvorské zábavyTrubadúři (německá oblast), mennesengřiJedním z nejuznávanějších mennesengrů byl Karel IV.Pastorela- pastýřský námětEpistola- milostný listAlba- smutné loučení milenců za svítání Měšťanská literatura Současný život témat, jeho nedostatky a rozporyTyp. Žánry:Fablioux=> komické veršované povídky O Bleduli a Hněduli Zvířecí epos=> spojení několika bajek Počátky světského dramatuDalší významné památky: -hrdinské skladby hrdinských národů -Severské národy=>Ságy -Kyjevská Rus=>Byliny Latinské písemnictví Od 10. stol. do poloviny 13. stol.Centrum kultur z Moravy se stěhuje do Čech (vláda Přemyslovců)Z počátku souběžně existuje kultura staroslověnsky latinskáCentrum je v sázavském klášteře a je spojován se svatým ProkopemVznikáLegenda o VáclavoviaKristiánova Legenda Významná památka - Pražské hlaholské zlomky -Hospodiněponilujny=>první česká duchovní píseň, psaná ve staroslověnštině Od počátku 12. stol. převažuje latina (počátky dějepisné prózy) KOSMAS KRONIKA ČESKÁ-význam: a) dějepisný b) vlastenecký c) literární Byl to knězVelmi vzdělanýDěkan v chrámu sv. VítaZachycuje české dějiny od příchodu praotce Čecha až do Kosmovy současnostiPrameny kroniky: a) bájná vyprávění starců b) písemné a hodnověrné záznamy c)vlastní zážitky Od poloviny 9. stol. (863) – 15. stol.Základní rozdělení podle jazyků (staroslověnština, latina, čeština) 1. Staroslověnské písemnictví Od pol. 9. stol.Velká MoravaNáboženské a právnické textySouvisí s cyrilometodějskou misí 2. Latinské písemnictví a)souběžné památky staroslověnské a latinské (10. a 11. stol.) -náboženské texty (legendy, modlitby) -1. česká duchovní píseň b)převaha latinských památek+postupné pronikání češtiny (poč. 12. stol. – pol. 13. stol) -dějepisná próza (1. kronika) -2. česká duchovní píseň 3. Vznik česky psané literatury Přelom 13. a 14. stol. – poč. 15. stol.Počátek 14. stol. -rytířská epika -první česky psaná kronika b)Literatura doby Karlovy -legendy -zábavná próza -světská lyrika -sociální satiry První cyrilometodějská mise Význam: a) politický b) náboženský c) literární d) základ slovanského písemnictví Jazyk staroslověnštinaPísmo hlaholice Náboženské texty Proglas– ve staroslověnštině veršovaná předmluvaEvangelie –nejstarší dochovaná báseň (vysvětluje cíle mise)Kyjevské listy –hlaholicí psané zlomky modliteb Právnické texty Nomokánon –soubor církevního právaZákon sudem ljudem– občanské právo VZNIK ČESKY PSANÉ LITERATURY Dochází k demokratizaciLaicizace – zesvětštění literaturyAutory jsou vzdělaní měšťané/šlechticiUž nejsou jen náboženská témata, ale i světskáŽánry: duchovní, lyrika a epikaLegendy: světská lyrika a epikaSociální satiry, drama, zábavná a odborná próza Rozvíjí se rytířská epika1. česky psaná historická prózaDoba panování Karla IV.Zlatý věk českého písemnictví 1) ALEXANDREIDA- vrchol české rytířské epiky -odehrává se v českém prostředí (jména, techniky) -autor vyšší šlechtic ALEXANDR MAKEDONSKÝ–ideální křesťanský rytíř 2) DALIMILOVA KRONIKA -nejstarší česky psaná veršovaná kronika -zachycuje dějiny od nejstarších dob -význam literární i vlastenecký -autor: nižší šlechtic 3) VITA CAROLI -vlastní životopis Karla IV. *Život svaté Kateřiny- náročná stylistická forma, pro vzdělané vrstvy, exotický námět *Legenda o svatém Prokopu- jednoduchý styl, přístup formou současný život a skutečný svět *Mastičkář- zlomek frašky, světová dramata - obraz středověkého tržiště, velká kritika nepoctivosti obchodníků a lidské hlouposti Velikonoční hry 2.polovina 14. století- SOCIÁLNÍ SATIRY Kritizuje společnost a hospodářské poměry- Satiry Hradecké- rukopisy (anonymní) Nejdůležitější 3 skladby- Desatero kázanie božieKritika lidí, nedodržují kázání boží- satira na celou společnostSatira o řemeslech a konšelích (člen městské rady)- šizení lidí, podplácení lidí- nepoctivostí úplatnost, hloupostBajka o lišce a džbánu SMIL FLAŠKA Z PARDUBIC Dílo: NOVÁ RADA- Představena ideální vláda panovníka podle šlechty Próza: zábavná próza Rytířská epika- Tristan a IzaldaTrójanská kronika- 1.tištěná knížka v Čechách- vymyšlená, vypráví o Trojské válce

Témata, do kterých materiál patří