Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
4. Pýcha a předsudek

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (40,69 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Pýcha a předsudek Autor:Jane Austenová Nakladatelství:LEDA spol. s. r. o. Rok vydání: 2009 (1813) Literární druh:epika, próza Literární žánr:rodinnýromán Jane Austenová(1775 – 1817) anglická spisovatelkavýznamná představitelka tzv. rodinného románuv její tvorbě jsou silné ženské osobnostistudovala v Oxfordu, Southamtonu a Readinguod svých 15 let psala krátké prózy, básně a dramatické scény.poté žila klasický život svých vrstev (plesy, návštěvy, cesty po Anglii)neměla štěstí v lásce, nevdala se PLÁN TÉMATICKÝ Hlavní téma: kritika tehdejší vyšší společnosti, kritika sňatku kvůli majetku a bez lásky Motiv: inteligenceláskarodinné vtahypůvabpýchapředsudkybohatstvícitsny a touhy Časoprostor:venkov Viktoriánské Anglie (město Netherfield) na konci 18. století PLÁN KOMPOZIČNÍ Kompoziční výstavba: - chronologická kompozice - kniha je rozdělena do kapitol - kontrast společenských vrstev Veršová výstavba: – PLÁN JAZYKOVÝ Vypravěč / lyrický subjekt:er forma Vyprávěcí způsoby / typy promluv: přímá řečmnoho dialogůčasto dopisy Postavy: - ženské postavy velice propracované a detailně popsané - zachovají si individualitu - vyvíjí se Elizabeth Bennetová – hlavní postava (autorka se s ní ztotožňuje) – milá, chytrá, tvrdohlavá – prozíravá, emancipovaná – má velký smysl pro humor – stydí se za chování sester a matky – vyjadřuje se na úrovni, ale někteří ji považují za buřiče pan Bennet – moudrý člověk – na vše se dívá s nadhledem a ironií – velmi si váží Jane a Elizabeth paní Bennetová – má životní cíl provdat své dcery – milující matka – dcerám chce zajistit dobrou budoucnost Jane Bennetová – nejstarší ze sester – krásná a dobrosrdečná – inteligentní – dává stěží najevo city, včetně Elizabeth, kterou má nejradši Marry Bennetová – zamyšlená – bloumá nad filozofickými otázkami – je uzavřená pan Darcy – bohatý a mladý muž – na první pohled nepřístupný a namyšlený – ve skutečnosti tak maskuje své city – je uzavřený, citlivý a ušlechtilý – postupně se odpoutává od předsudků vůči nižším vrstvám pan Bingley – upřímný a laskavý – dobrý přítel pana Darcyho – dává najevo své city – je snadno zmanipulovatelný Kitty a Lidia Bennetovy – nejmladší sestry – jsou povrchní a hloupé Jazykové prostředky (a jejich funkce) / řeč: - spisovný jazyk - hovorový jazyk - ironie - věcné popisy - kontrast společenských vrstev - archaismy - personifikace - metafory Tropy a figury a jejich funkce:viz výše Ukázka textu: Najednou se sama za sebe strašně zastyděla. Nedokázala pomyslet ani na Darcyho, ani na Wickhama bez výčitek, že se chovala zaslepeně, nespravedlivě, předpojatě, nesmyslně. "Jak ohavně jsem si počínala!" zvolala. "A přitom si tak zakládám na svém bystrozraku! Tak vyzdvihuji své schopnosti! Jak často jsem zavrhla Janinu nepředpojatou dobrotivost a řídila se sebevědomě zbytečnou nedůvěrou! Je to vskutku pokořující objev! A přitom si to pokoření zasluhuji. Ani zamilovaný by nebyl tak uboze zaslepený. Mne však zavedla na scestí marnivá pošetilost, nikoli láska. Lichotilo mi, že mě jeden vyznamenává svou přízní, urazilo mě, že mě druhý při prvním seznámení přehlíží, a proto jsem ve všem, co se jich týkalo, dala přednost předsudkům a hlouposti a zahnala zdravý rozum. Vždyť jsem až do této chvíle byla sama proti sobě.Kontext autorovy tvorby: tvořila zejména společenské rodinné rományjejí tvorba je autobiografickáknihy vydávala anonymně, až po její smrti bratr Henry přiznal její autorstvízachycuje život venkovských vyšších vrstevhlavními postavami jsou většinou morálně silné hrdinydává je do kontrastu s pošetícím okolímpatří do období romantismuale zařazuje se spíše mezi realisty, díky vystižení jednotlivých vrstevromán má spíše realistické prvky Rozum a cit – první publikovaný románEmmaNorthangerské opatstvíMansfieldské panství Literárně / obecně kulturní kontext: ROMANTISMUS - od slova román (= dílo v němž city vyhrávají nad rozumem) - vznikl mezi 2 revolucemi Velká francouzská revoluce, revoluce v Evropě ZNAKY ROMANTICKÉHO HRDINY: individualismusje výjimečnýztotožnění s autoremnepřizpůsobuje seosamělýnikdo mu nerozumítouží po lásceneznámý původživot končí tragicky - vznikl v Anglii na počátku 19. stol., rozšířil se do celé Evropy - typické znaky: důraz na city a fantaziitvůrčí svobodaprotiklad snu a skutečnostinávrt do minulostiprotiklad krásy a ošklivostiobdiv k přírodě ANGLIE: George Byron - revoluční romantismus - lyricko-epické povídky -Childe Haroldova pouť– moderní epos Percy Byshe Shelley -Odpoutaný Prométheus Sestry Brontëovy - Na větrné hůrce - Jana Eyrová Mary Shelley -Frankenstein Walter Scott - zapisoval balady a pohádky - čím víc pracoval, tím klesala úroveň jeho děl - dokázal vyvolat atmosféru doby -Ivanhoe, Wawerly FRANCIE: Viktor Hugo - nejslavnější francouzský romantik -Chrám Matky Boží v Paříži -Ubožáci (Bídníci) Stendhal - Henri Beyle - tvorba – přechod mezi romantismem a realismem -Červený a černý– dvou dílný román NĚMECKO: bratři Grimmové -Pohádky pro děti a celou rodinu RUSKO: Lermontov ČESKO: Karel Jaromír Erben -Kytice Karel Hynek Mácha -Máj Stručný děj: Pýcha a předsudek vypráví o rodině Bennetových na anglickém venkově. Do sousedství se přistěhuje bohatý pan Bingley a matku Benettovou nezajímá nic jiného, než provdání svých pěti dcer do majetných rodin. Na plese se rodina s Bingleym seznámí a Jane, jedna z dcer, se do něj zamiluje. Elizabeth, druhorozená dcera, se seznámí s Bingleyho přítelem panem Darcym, který ale působí velice pyšně. Ten si myslí, že Jane se chce s Bingleym vzít pouze kvůli jeho penězům, a proto odváží svého přítele do Londýna. Darcy nejprve Elizabeth opovrhuje, ale poté ho k ní přivede fakt, že jako jediná s ním nepotřebuje přijít do kontaktu. Požádá ji o ruku, ale ona ho odmítne a vyčte mu odvezení Bingleyho od své starší sestry a překažení jejich opravdové lásky. Pana Darcyho se Lízin názor dotkne a svou chybu se snaží napravit. Elizabeth se do něj nakonec zamiluje a zasnoubí se s ním, stejně jako Jane s panem Bingleym. srovnání -podobné vztahy ve společnosti zobrazuje i dílo Ja

Témata, do kterých materiál patří