Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
5. Na západní, Petra Lucie, Stařec a moře

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (27,94 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Literatura průběhu 1. světové války 1914–1918 – 1. světová válka hluboký společenský i duchovní otřes v celé Evropě došlo k velkému rozvrstvení společnosti po stránce ekonomické, politické i sociální dochází i k rozkladu osobností literatura je obrazem lidského světa, problémů člověka a jeho osudů realismus– zachycení skutečnosti novinkou je realismus hlubinný zájem o duševní problémy člověka ztracená generace– ztráta iluzí, tento název poprvé použila Američanka Gertrude Steinová skupina amerických spisovatelů narozených kolem roku 1900 zpopularizoval to Ernest Hemingway – prvotina Fiesta tito spisovatelé zažili 1. světovou válku a zobrazovali ji ve svých dílech, vyjadřují pocity vojáků po návratu z války, jejich duševní zmrzačení a neschopnost zařadit se do běžného života dávají najevo nesouhlas a nedůvěru ke společnosti Další autoři Henri Barbusse – román Oheň – podtitul Deník bojového družstva Ernest Hemingway –románSbohem armádo prvotinaFiesta– osudy ztracené generace Komu zvoní hrana novelaKomu zvoní hrana Erich Maria Remarque –románNa západní frontě klid románCesta zpátky románTři kamarádi Černý obelisk Romain Rolland –románJan Kryštof románDobrý člověk ještě žije románOkouzlená duše životopisyTolstého, Beethovena, Ghándího, Michelangela novelaPetr a Lucie Na západní frontě klid – Erich Maria Remarque druh: epika žánr: válečný román směr:meziválečná literatura čas a prostor: 1914–1918, období 1. světové války Francie a Německo, západní fronta jazyk a styl: dílo psáno spisovně, srozumitelně obsahuje úvahové pasáže a lyrické prvky hovorové výrazy (brajgl, švindl, …) přímá řeč – dialogy mezi vojáky archaismy, vulgarismy, personifikace a přirovnání kompozice: chronologický a retrospektivní sled ich-forma rozděleno do 12 kapitol námět: vlastní zkušenost autora s hrůzami války popisuje situaci v zákopech během 1. světové války, nepoukazuje na hrdinské činy vojáků, ale soustřeďuje se na jejich utrpení a nesmyslnost celého konfliktu hlavní postavy: Paul Baumer– vypravěč a hlavní postava dvacetiletý student gymnázia pochází z velmi chudé rodiny přemýšlí, jak se po válce zařadí zpět do společnosti Albert Kropp– bývalý spolužák Pavla Müller – bývalý spolužák Pavla pořád s sebou nosí učebnice a sní o válečné maturitě Leer – bývalý spolužák Pavla, který nosí plnovous František Kemmerich – bývalý spolužák Pavla umírá hned na začátku knihy Tjaden –největší jedlík je pro něj snadné unikat z problémů Deterding –sedlák, který myslí jen na svoji usedlost a na svoji ženu uprchne z války a je krutě potrestán Stanilav Katczinsky (Kat) –je nejstarší a je to hlava jejich skupiny je to jeden z nejlepších Pavlových přátel na frontě dokáže si se vším poradit je mu kolem 40 let a je zkušenější Himmelstoss –desátník v civilu je listonoš lidi šikanuje a je to zbabělec děj: německý voják Pavel Baumer se nechá zmanipulovat učitelem Kantorkem a jde se svými spolužáky do války v díle je zachyceno, jak válka poznamenává psychiku mladých lidí, procházejících tvrdým výcvikem a terorem desátníka Himmelstosse přichází o své přátele, největší oporou je Pavlovi velitel Katzinsky, Kat Kat umírá a později i Pavel v den, kdy se vrchní velitelstvo omezilo na zprávu: Na západní frontě klid celé dílo psáno ich-formou z pohledu Paula, po Paulově smrti závěr er-formou Erich Maria Remarque vlastním jménem Erich Paul Remarque narozen v Osnbrucku začal studovat učitelský ústav, ale 1916 odchází do 1. světové války, je raněn a konec války prožil v Lazaretu (vojenská nemocnice) 1931 se odstěhoval do Švýcarska, na počátku 2. světové války emigroval do USA nacisty označován jakoliterární zrádce, protože kritizoval válku Tvorba 1. sv. války románNa západní frontě klid románCesta zpátky – volné pokračování Na západní frontě klid románTři kamarádi– román o přátelství 3 kamarádů, vlastníků autodopravny, v době hospodářské krize, kteří se snažili pomoci dívce Patricii, u které propukne TBC všechny vydělané peníze věnují na zpříjemnění jejího konce života Černý obelisk Tvorba 2. sv. války románVítězný oblouk Miluj bližního svého Jiskra života Čas žít, čas umírat Noc v Lisabonu– osudy německých emigrantů Nebe nezná vyvolených Petr a Lucie – Romain Rolland druh: epika žánr: protiválečná novela směr:meziválečná literatura čas a prostor: od30. ledna do Velkého pátku 29. března 1918 Paříž za 1. světové války jazyk a styl: spisovný jazyk posunutý do citové roviny tak, aby ve čtenáři vyvolal nějaké emoce velmi často se zde objevují kontrasty (zamilovanost X strach z války, život X smrt), které přispívají k dramatičnosti celého díla velké množství přirovnání, metafor a personifikací i popisných pasáží občas se zde vyskytují přechodníky, francouzské výrazy, symbolická označení a archaismy převládají krátké souvětí a objevuje se zde citové zabarvení, dialogy postav a řečnické otázky kompozice: psáno er-formou, chronologicky námět: nelehký život společnosti v těžkém období během první světové války válka je zbytečná, hloupá a umí zničit všechno hezké láska a vztah dvou lidí dokáže překonat problémy a trápení celý příběh nese myšlenku touhy po životě, který v těžkých dnech války visí na vlásku Petr Aubier – osmnáctiletý student, který se hned na první pohled zamiluje do Lucie pochází z bohaté měšťanské rodiny jeho otec je státní úředník a matka je ženou v domácnosti nemá rád válku, ale nesnaží se jí vyhnout hodně si rozumí se svým o šest let starším bratrem Filipem Petr nechápe smysl války a vkládá všechny naděje do vztahu k Lucii nedokáže do společnosti správně zapadnout Lucie – mladá, chudá a skromná dívka, která žije jen s matkou a je vystrašená válkou Lucie je také klidná a optimistická dívka z chudé rodiny umí dobře malovat, a tak se živí malováním a prodejem kýčovitých obrazů její matka je dělnice v továrně na zbraně Lucie má odlišný pohled na svět – musí se odmala sama živit a láska je smyslem jejího života žije dneškem a užívá si ho Lucie nemá strach ze smrti, ale z Petrova odchodu na vojnu Filip Aubier – srdečný, vstřícný a starší bratr Petra m

Témata, do kterých materiál patří