Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Franz Kafka - Proměna

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (70,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

1. Franz Kafka - Proměna 2.Obsah: Řehoř psychicky těžce strádá, když vidí, jak moc trápí svou milovanourodinu a víceméně úmyslně spáchá sebevraždu. Přestane přijímat jakoukoliv potravu a jednoho rána najde rodina Samsových Řehořovo vysušené tělíčko bez života na podlaze v jeho pokoji, kam ho zamkli. Všem se jim nesmírně uleví, hledí na tuto epizodu v jejich životě co nejrychleji zapomenout a okamžitě se stěhují do menšího bytu. Celá kniha sleduje přerod vztahu rodiny Samsových k jejich synovi Řehořovi. Řehoř je zpočátku milovaný a potřebný člen domácnosti, kvůli nešťastné náhodě, která ho postihne a způsobí katastrofu, se ho ale začnou všichni bát a opovrhovat jím. Smutek, sebelítost a strach rodiny se brzy promění v bezbřehý odpor a nenávist. Samsovi nejsou schopni postarat se o syna, když je nejvíc potřebuje, a sobecky myslí pouze na sebe, navzdory tomu, že Řehoř je po celá dlouhá léta díky pilné práci a odříkání finančně zajišťoval. Jeho smrt pak berou jako zázrak a milosrdenství, jako vysvobození z bezvýchodné situace. Jedná se o naprosto absurdní a iracionální povídku - nikde není vysvětleno, čím si Řehoř zasloužil svoji proměnu, proč se tak stalo atd. Prvotní absurdnost nakonec ale ukáže, že skrývá mnohem víc, než bychom na první pohled očekávali. 3. Hlavní postavy: Řehoř SamsaMarkétamatka a otec - rodiče Markéty a Řehoře; zpočátku hlavně matka pociťuje lítost, otec spíše odpor, postupem času i oni cítí nenávist. 4. Kompozice Dílo je psánochronologicky, er-formou. Občas se tam vyskytujívzpomínky na minulost. Děj se odehrává v maloměstském bytě nejmenovaného města.Děj je členěn do tří celků. V prvním se seznamujeme s rodinou a Řehořem, druhý je zaměřen na Řehořovy pocity arodinné 5. Jazyk: jeho styl je věcný, až úřednicky strohý, přísně racionální – ostře kontrastuje se snovostí výchozí situace vyprávění je vedeno v neosobní er-formě , jednotlivé postavy jsou nahlíženy z vnější perspektivy Proměna obsahuje typické kafkovské prvky jako pocit bezvýchodnosti (přestože Řehoř do konce doufá v jakýkoli pozitivní zvrat svého osudu), absurditu (svou proměnu přijal Řehoř s klidem), komicko-tragické momenty (otec bojuje proti Řehořovi házením jablek) i humor.Proměna je dokonce často považována za jedno z nejhumornějších Kafkových děl, jednak využíváním kontrastu racionálního uvažování a absurdní situace proměny v hmyz, jednak užitím paradoxních slovních spojení typu:…„a už klepal na jedny z postranních dveří otec, slabě, ale zato pěstí.“ 6. Autor – Charakteristika FRANZ KAFKA (1883 – 1924) Pražský německý prozaik židovského původu, autor aforismů; vliv expresionismu a existencionalismu, prvky absurdní prózy, snově fantastická atmosféra příběhů, motivy viny a trestu, hrdinové jsou anonymně manipulováni společností (trpné subjekty v mezních situacích) = projev autorovy nejistoty, plachosti a sebepodceňování; obraz odcizení člověka společnosti i sobě samému román „Zámek“ – o marné snaze člověka (zeměměřič K.) překonat byrokracii a dosáhnout přijetí do zámeckých služeb; absurdní svět ovládaný anonymní mocí nedokončený román “Proces“ (10samostatných kapitol) – zachycuje absurdní svět odcizování člověka, který se provinil tím, že připustil zmechanizování svého života; spořádaný a pracovitý bankovní úředník Josef K. je v den svých 30. narozenin obžalován z neznámého přečinu; snaží se marně čelit absurdní situaci; rok po zahájení procesu je neznámým soudem obžalován a popraven; bezvýchodnost, groteskní zachycení reality, detailní popis i jevů nikdy nespatřených, pesimismus; temná, až snová atmosféra, kritika anonymní moci, kompoziční volnost, stroze věcné sdělení další tvorba – povídky „Proměna“, „Venkovský lékař“, „Ortel“, nedokončený román „Nezvěstný“ („Amerika“) 7. Umělecký směr – Charakteristika Světová literatura 1. poloviny 20. st. 1. světová válka způsobila velký otřes, jak společenský, tak duchovní v celé Evropě, neboť válka probíhala hlavně na tomto území. Lidé podléhali pocitům, že dosavadní hodnoty civilizace a kultury nemají smysl, a snažili se proto najít nové. Odvrácení od dosavadního řádu a jeho boření se zejména objevilo v různých uměleckých směrech (např. dadaismus). Nové hodnoty se snažili nalézt v liberalisticky pojatém humanismu a komunismu. Proti sobě postavili představy o životě a sociální spravedlnosti, demokracii. Zdrojem literatury je život člověka. Směry: marxismus,sociální realismus, existencionalismus, pragmatismus (vznikl na Harwardské univerzitě v rámci činnosti metafyzického klubu, založen r. 1871 pod vedením amerického psychologaWilliama Jamese, směr je založen na tvrzení, že myšlení a názory nemají hodnotu samy o sobě, ale jako prostředky k jednání). U nás patří k představitelůmpragmatismu–JosefLudvík Fischer, div. Kritik Miroslav Rutte a KarelČapek, ze světových to byl italský dramatikLuigi Pirandello, franc, spisovatelGeirges Duhamel. Na rozdíl do pragmatismu, se zdůrazněnou úlohou jedince, kladlunanimismusváhu na lidský kolektiv. Unanimismus byl inspirován sociální naukouEmila Durkheima, profesor na pařížské Sorbonně, který vytvořil pojem „kolektivní vědomí“, jemuž je podřízeno vědomí individuální. Na počátku 20. st. se objevily různé umělecké směry –futurismus, dadaismus, kubofuturismus, surrealismus. Nejvíce však vyniklrealismus, který zobrazoval člověka, jeho duševní a citový život, ale i národní, sociální, civilizační i jiné problémy. Skutečnost – realitu zachycuje pomocí různých uměleckých prostředků. Francie Romain Rolland (1866 – 1944) povídka „Petr a Lucie“– příběh dvou mladých lidí na pozadí 1. světové války, kteří prožívají vzájemné milostné okouzlení měnící se v lásku. Petr však musí odejít na vojnu, a tak veškerý volný čas tráví spolu. V závěru příběhu se Petr a Lucie uchýlí do kostela, při náletu je tato budova zasažena a Petr i Lucie umírají pod pilířem. ANTOIN DE SAINT-EXUPÉRY (1900 – 1944)[ antoan d sen ekziperi] nejproslulejší je jeho pohádkový příběh „Malý prince“, kde ústřední postavou je chlapec přicházející z neznámé planety, který ve své tíži

Témata, do kterých materiál patří