Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
7. Krysař

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (26,63 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Anarchističtí buřiči přelom 19. a 20. století souběžně s českou modernou mnozí básníci vycházející z tvorby moderny se označují jakoanarchističtí buřiči rysy: revoltují v životě i umění zklamání společností pohrdají a staví se proti všemu starému vedou bohémský život říká se jim básníci „života a vzdoru“ soustřeďují se v hnutíomladina,kde vyjadřují své postoje jsou přibližně stejného věku a setkávají se v Neumannově vile na Olšanech v Praze spojoval je časopisNový kult založený S. K. Neumannem anarchismus = úsilí o neomezenou svobodu a odmítnutí autority státu antimilitarismus = hnutí odmítající válku civilismus = oslava techniky a civilizace vitalismus = oslava života a přírody satanismusadekadence = odmítavý postoj ke společnosti František Gellner –sbírka Po nás ať přijde potopa – stejnojmennábáseň báseň Přetékající pohár sbírka Radosti života –báseň Všichni mi lhali Karel Toman – sbírka Pohádky krve sbírka Torzo života sbírka Melancholická pouť sbírka Měsíce Stanislav Kostka Neumann – Sen o zástupu zoufajících – civilismus sen každodenního života Kniha mládí a vzdoru – anarchismus Kniha lesů, vod a strání – vitalismus a naturalismus řazeno podle ročních období FráňaŠrámek – Života bído, přec tě mám rád – buřičství, antimilitarismus, dekadence báseň Curriculum vitae Modrý a rudý –báseň Raport drama Léto Petr Bezruč –básnická sbírka Slezské písně samostatná báseň Stužkonoska modrá – básníkův smutný osud a zklamání písně vznikaly asi 50 let, 54 básní a do teď se vedou diskuze o tom, zda je všechny opravdu napsal on zachycují 2. polovinu 19. století a vážou se ke Slezsku společenské balady – Bernard Žár Marička Magdonova Kantor Halfar společenská lyrika – Ostrava 70 000 Krysař – Viktor Dyk druh: epika žánr: novela čas a prostor: čas neurčen německé město Hammeln jazyk a styl: psáno spisovně v díle se objevují archaismy, přechodníky, krátké věty, tázací věty občas je přeházený slovosled objevují se personifikace a řečnické otázky, symbolika (píšťala, krysy, sen X skutečnost) kompozice: vyprávění a popis, charakteristika a úvaha přímá řeč, dialogy a monology autor je vypravěčem (er-forma) psáno chronologicky, členění na kapitoly zřetelná gradace na konci příběhu námět: tragická láska Krysaře k Agnes, po její ztrátě ztráta smyslu života Krysař – nikdo nemá jméno tajemný, opovrhují jím, je nespoutaný individualista, typický romantický hrdina symbolem jeho života je píšťala, která má nadpozemskou moc je světa znalý, putuje z města do města chce zakotvit s Agnes, ale není mu to dopřáno je všemi zrazený (Agnes, odměna) vede město do záhuby, pomsta romantické i realistické rysy Dlouhý Kristián – obyčejný mladík vlastní soukenický obchod touží dědit po strýci, prospěchář Sepp Jörgen – pohledný a hodný rybář duševně zaostalý vše pochopí až následující den osamocený chce žít šťastný život, ale je všem pro smích ve svých snech odolá zvuku píšťaly a přežije, zachrání dítě a hledá mu ženu, která by ho nakrmila Agnes – mladá dívka zamiluje se do Krysaře, ale je zasnoubená s Dlouhým Kristiánem, čeká jeho dítě naivní a obyčejná a raději volí dobrovolnou smrt skokem do propasti Do města Hammeln přichází mladý Krysař, aby město zbavil přemnožených krys Konšelé mu však nakonec odmítnou zaplatit za vyhnání krys Krysař se seznámí s mladou dívkou Agnes, do které se hned zamiluje Agnes ho také miluje Krysař se dozví, že se Agnes zmocnil její bývalý milenec Kristián Agnes ze zoufalství spáchá sebevraždu Krysař v návalu smutku, vezme svoji píšťalu a začne hrát tak silně, že to přivábí všechny obyvatele města, kteří ho následují až na horu Koppel, kde všichni skočí do propasti Jediný, kdo přežije, je Sepp Jörgen, na kterého kouzlo Krysařovy píšťaly nepůsobí Sepp se vydá hledat ženu, která by mohla dát napít dítěti, které také přežilo, a stala se jeho matkou Viktor Dyk 1916–1917 redaktorem Lumíra, od 1918 pracoval v Národních listech zahynul ve vlnách Jaderského moře sbírka Síla životaobjevuje se blízkost romantickému postoji sbírka Marnostimotivy únavy, zoufalství, zklamání a zrady sbírka Buřiči – anarchismus balada Milá sedmi loupežníků – o dívce, která miluje a zrazuje svého milovaného a postupně přivádí na šibenici jiné muže satirickésbírky Satiry a sarkazmyukazuje nedostatky Pohádky z naší vesnice národní společnosti válečná tetralogieLehké a těžké kroky A nebo Okna Poslední rok sbírka Devátá vlna – bilancování próza – novela Krysař

Témata, do kterých materiál patří