Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


capek-valka_s_mloky_2

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (50,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Válka s mloky(Karel Čapek) Válka s mloky je společenský utopický alegorický sci-fi román z 30.let 20.století. Odehrává se na různých místech na světě, většinou ne blíže specifikovaných. Dílo bylo vydáno v Praze roku 1981. Kniha varuje před hrůzami války, fašismem a vyzdvihováním jedné rasy nad ostatní. Je rozdělena do tří částí. Podobný námět jako Válka s mloky má Čapkovo drama R.U.R. Hlavní postavy Jan Van Toch- bručoun, s někdy obhroublými způsoby, mluví nespisovným jazykem, ale veskrze je to dobromyslný člověk. Je kapitánem na obchodní lodi, objevil mloky, začal s nimi obchodovat a díky němu se rozšířily po celém světě. Mlokům říká Tapa- boys. G.H. Bondy- podnikatel, jde mu jen o zisk. Umožnil kapitánu van Tochovi díky svým finančním prostředkům realizovat obchod s mloky, později zakladatel Mločího syndikátu. Pan Povondra – vrátný pana Bondyho. Nejprve se pyšní tím, že pustil pana van Tocha k Bondymu a tak se zasloužil o vznik nové éry dějin, sbírá novinové výstřižky a články o mlocích, na konci knihy, kdy se mloci stanou nepříteli, svého rozhodnutí lituje a bere vinu na sebe. Postava pana Povondry podává obraz toho, jak celou událost s mloky vidí a prožívají obyčejní lidé. MlocijeAndrias Scheuchzer, podle německého doktora, který nalezl jejich fosílie. Kniha se dělí na tři části: Kniha první – Kapitán van Toch objeví mloky u ostrovů Tana Masa, domorodci se jich bojí, říkají jim „devils“, kapitán van Toch se s nimi ale seznámí, začnE s nimi obchodovat, mloci pro něj loví perly, za to jim dává harpuny a jiné zbraně, kterými se můžou bránit proti žralokům. Kapitán se vrací do Čech, kde přesvědčí pana Bondyho, aby mu půjčil loď, kterou by mohl rozvážet mloky do celého světa, kde mu budou lovit perly. Později kapitán van Toch umírá, pan Bondy začne obchodovat s mloky, zakládá Mločí syndikát, mloci se stávají levnou pracovní sílou. Kniha druhá – zde se formou novinových výstřižků pana Povondry dovídáme vše o mlocích. Po celém světě se rozmáhá obchod s mloky, prodávají se podle výkonnosti. Dělí se na: Leading (inteligentní mloci, kteří dělají vedoucí), Heavy (mloci vhodní pro práci v těžkém průmyslu), Team (obyčejní mloci), Odd Jobs (horší mloci, jen na pomocné práce), Trash ( mločí odpad), a Spawn (mločí potěr). Jeidná Velká Británie se nepodílí na obchodu s mloky. Vznikají farmy na výchovu mloků, později jsou pro ně zakládány školy, vymýšlejí se náboženství pro mloky, vznikají mločí politické strany. Vědci zjišťují, že jsou odolní, zvyknou si na zimu i teplo, nesmí ale být vystaveni přílišnému světlu. Jsou schopni žít i na souši, pokud jsou dostatečně kropeni. Jeden novinový článek informuje o tom, jak se Čech Jaromír Seidl setkal s jedním mlokem osobně na Galapágách. Mlok uměl česky, četl jednu českou knihu, ale nemohl pochopit naše dějiny. Pan Povondra přemýšlí, jestli byl dobrý nápad pouštět kapitána za panem Bondym. Ke konci knihy se ve Vltavě vynoří mlok, pan Povondra lituje, že pustil kapitána za Bondym. V závěrečné kapitole autor mluví sám se sebou, nechce, aby tak lidstvo skončilo, vymýšlí mu dobrá osud, mloci se pobijou navzájem. Vyjde najevo, že Cheif Salamander není mlok, ale člověkAndreas Schultze, bývalý četař z první světové války. Jazykové prostředky Dále autor využívá alegorie, přímou řeč, využívá velké slovní zásoby a objevuje se hodně cizích slov, hlavně anglických, německých a francouzských, což dotváří atmosféru. V knize můžeme najít také publicistický styl (novinové výstřižky). Podrobný obsah V závěrečné kapitole autor mluví sám se sebou (se svým svědomým). Přemýšlí o tom, co by ještě mohl pro lidstvo udělat. Vyjde najevo, že Chief Salamander nebyl mlok, ale člověk, nějakýAndreas Schultze, bývalý četař z první světové války (narážka na Hitlera). Nakonec lidstvu vymýšlí dobrý osud, mloci se pobijí mezi sebou a lidi sestoupí z hor a začnou znovu budovat, co mloci zničili. Jde o otevřený závěr. O autorovi Poslední tři roky svého života prožil ve Staré Huti u Dobříše. 25. prosince 1938 zemřel na zápal plic, několik měsíců před plánováním jeho zatčení gestapem. Je pohřben na Vyšehradském hřbitově. Roku 1995 mu byl in memoriam propůjčen Řád T.G. Masaryka. Čapka velmi ovlivnila vědeckotechnická revoluce, v mnoha dílech vyjadřoval obavu, že jednou technika získá moc nad člověkem. V dalších jeho dílech se také odráží válka a boj proti fašismu. Typickým znakem jeho děl je využívání obrovské slovní zásoby, používání neobvyklých slov, několikanásobných větních členů a rozvitých souvětí. Čapek uměl velmi dobře využívat českého jazyka a jeho zvláštností. Další autorova díla Cestopisy: Italské listy, Anglické listy, Výlet do Španěl, Obrázky z Holandska, Cesta na sever Pro děti:Próza:Krakatit-Továrna na absolutno-Trapné povídky -Obyčejný život Drama:1. téma 1. sv. války2. Expresionismus3. demokratický proud4. imaginativní proud5. katolický proud-6. ruralisté a tradiční venkovská próza7. sociální próza a socialistický realismus8. psychologická próza9.historická próza a psychologické romány10. Návrat k lidové kultuře a tradici za okupace11. Reportážní prózaTypickými slohovými útvary jsou: povídka, reportáž, próza lyrická, utopická, román a románový cyklus. Znaky tvorby: důraz na poznávání, péče o jazykovou kulturu projevu, oživení psychologického zřetele, sklon k baladické stylizaci, tendence k syntetickým útvarům.

Témata, do kterých materiál patří