Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
České národní obrození

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (24.2 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

České národní obrození

 • Snaha obnovit češtinu

1. fáze (obranná)

 • 70. léta 18. st. až 1805

 • Psali na památku češtině

 • Díla v němčině

 • Rozvoj klasicismu

 • Uplatňuje se věda (Královská česká společnost nauk)

Josef Dobrovský

 • Jazykovědec, historik, zakladatel slavistiky a bohemistiky

 • Cenil si spisovné češtiny, psal německy

 • Vyzdvihoval dobu veleslavínskou

 • Díla:
  Dějiny české řeči a literatury
  -konec 18. st., německy
  -pojednání o vývoji české literatury a českého jazyka

Česká prozódie
-konec 18. st., latinsky
-prozódie= nauka o zvuku verše
-spisek ovlivnil vývoj české poezie
-doporučil přízvučný verš (čeština má přízvuk na první slabice)

Zevrubná mluvnice jazyka českého
-počátek 19. st., německy
-spis o ustálení české gramatiky
-rozdělení slovní zásoby, skloňování a časování, vytvořil slovesné třídy,…

Základy jazyka staroslověnského
-latinsky
-základní dílo slavistiky

Německo-český slovník
-počátek 19. st.
-dvoudílný

Václav Thám

 • Dramatik, herec, básník, zakladatel divadla Bouda,…

 • Díla:
  Básně v řeči vázané
  -poezie, almanach
  -překlady zahraničních děl, ukázky starší české poezie, tvorba tehdejších současníků

Břetislav a Jitka aneb Únos z kláštera
-1. Původní česká činohra
Vlasta a Šárka (divadelní hra)

Václav Matěj Kramerius

 • Novinář, zakladatel nakladatelství a knihkupectví Česká expedice

 • Česká expedice
  -konec 18. st.
  -texty pro obyčejné lidi
  -literární a společenské centrum

Antonín Jaroslav Puchmajer

 • Básník, v čele nové básnické skupiny

 • Dílo:
  Sebrání básní a zpěvů
  -almanach

Magdalena Dobromila Rettigová

 • Literatura vycházející z každodenního života

 • Knihy o vedení domácnosti, organizovala čtení českých knih

 • Dílo:
  Domácí kuchařka

Prokop Šedivý

 • Dramatik, herec

 • Divadelní frašky: Masné krámy a Pražští sládci

Matěj Kopecký

 • Loutkař

2. fáze (útočná)

 • 1805 – 1830

 • Preromantismus- do děl proniká citlivost a vztah k přírodě

 • Cílem bylo vytvořit základy české vědy a kultury (vznik matice české)

 • Díla v češtině

 • Za Čecha považován ten, kdo česky mluvil i psal

Josef Jungman

 • Jazykovědec, tvůrce slovníků, literární historik, překladatel, básník

 • Usiloval o počeštění vědy

 • Vychvaloval český národ, psal česky

 • Jazyk= příslušnost k národu, vizitka člověka

 • Vyzdvihoval období prvotního českého básnictví a vysoce si cenil nářečí

 • Díla:
  Slovník česko-německý
  -1. pol. 19. st.
  -5 dílů
  -na 120 000 hesel
  -1. dochované dílo s veškerou slovní zásobou českého jazyka
  -čerpal z německo-českých slovníků Karla Ignáce Tháma a Josefa Dobrovského, ze starší i novější literatury, z lidového jazyka i nářečí, ze slovanských jazyků a vytvořil i novotvary

Historie literatury české
-1. pol. 19. st.
-prohloubil poznatky o české literatuře a její vývoj rozdělil do 6-ti období

Slovesnost
-1. pol. 19. st.
-učebnice literatury a slohu a současně čítanka

Témata, do kterých materiál patří