Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


České národní obrození

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (24,2 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

České národní obrození Snaha obnovit češtinu 1. fáze (obranná) 70. léta 18. st. až 1805Psali na památku češtiněDíla v němčiněRozvoj klasicismuUplatňuje se věda (Královská česká společnost nauk) Josef Dobrovský Jazykovědec, historik, zakladatel slavistiky a bohemistikyCenil si spisovné češtiny, psal německyVyzdvihoval dobu veleslavínskou-pojednání o vývoji české literatury a českého jazyka -prozódie= nauka o zvuku verše -doporučil přízvučný verš (čeština má přízvuk na první slabice) -rozdělení slovní zásoby, skloňování a časování, vytvořil slovesné třídy,… -základní dílo slavistiky -dvoudílný Václav Thám Dramatik, herec, básník, zakladatel divadla Bouda,…-překlady zahraničních děl, ukázky starší české poezie, tvorba tehdejších současníků Břetislav a Jitka aneb Únos z klášteraVlasta a Šárka (divadelní hra) Václav Matěj Kramerius Novinář, zakladatel nakladatelství a knihkupectví Česká expedice-literární a společenské centrum Antonín Jaroslav Puchmajer Básník, v čele nové básnické skupiny-almanach Magdalena Dobromila Rettigová Literatura vycházející z každodenního životaKnihy o vedení domácnosti, organizovala čtení českých knihDomácí kuchařka Prokop Šedivý Dramatik, herecDivadelní frašky: Masné krámy a Pražští sládci Matěj Kopecký Loutkař 2. fáze (útočná) 1805 – 1830Preromantismus- do děl proniká citlivost a vztah k příroděCílem bylo vytvořit základy české vědy a kultury (vznik matice české)Díla v češtiněZa Čecha považován ten, kdo česky mluvil i psal Josef Jungman Jazykovědec, tvůrce slovníků, literární historik, překladatel, básníkUsiloval o počeštění vědyVychvaloval český národ, psal českyJazyk= příslušnost k národu, vizitka člověkaVyzdvihoval období prvotního českého básnictví a vysoce si cenil nářečí-čerpal z německo-českých slovníků Karla Ignáce Tháma a Josefa Dobrovského, ze starší i novější literatury, z lidového jazyka i nářečí, ze slovanských jazyků a vytvořil i novotvary Historie literatury české-prohloubil poznatky o české literatuře a její vývoj rozdělil do 6-ti období Slovesnost-učebnice literatury a slohu a současně čítanka Rukopisy královédvorský a zelenohorský Za autory považováni Václav Hanka a Josef Linda1. pol. 19. st.V 80. letech 19. st. přesvědčivé důkazy, že rukopisy jsou padělanéVýznamná díla obrozenecké poezieSehrály důležitou úlohu v posilování národního sebevědomí a staly se inspirací pro jiné oblasti uměníByly prezentovány jako původní české památky-přijat s nadšením Rukopis zelenohorský-vzbuzoval nedůvěru František Ladislav Čelakovský Básník, kritik, publicista, sběratel lidových písní, autor ohlasové poezie (umělá poezie napodobující poezii lidovou)Ohlas písní ruských-napodobil ruskou lidovou epiku (Ilja Muromec) a formální rysy ruské lidové písně Ohlas písní českých-úvodní básní je Toman a lesní panna, tragický příběh milence, kterého lesní panna zvábí Jan Kollár Slovák píšící českyPsal poezii reflektivní a učenouSlávy dcera-obsahuje elegický Předzpěv psaný časomírou (střídání dlouhých a krátkých slabik), kde autor oslavuje slovanskou minulost a truchlí nad současností František Palacký Historik, politik, spisovatelČerpá z různých zdrojů- demokratický přístupV historii se zaměřuje na objektivitu-příběh českých dějin směřoval k uskutečnění demokratičnosti Pavel Josef Šafařík Jazykový reformátor (jazyková reforma- g->j, j->i)1. pol. 19. st.Slovanské starožitnosti-dokazuje, že Slované patří ke starým obyvatelům Evropy Václav Kliment Klicpera 1. český dramatikNejúspěšnější jsou komedie a fraškyPostavy se nevyvíjejí a jejich charakter hraje důležitou roliHovorový jazyk, vulgarismy-> pro obyčejné lidiDíla: Veselohra na mostě, Divotvorný klobouk, Rohovín Čtverrohý Divadlo na přelomu 18. a 19. st. Nástroj propagace českého jazyka a kulturyOblíbené byly veselohry, frašky a hry vztahující se k českým dějinám Divadlo v Kotcích 1. stálá divadelní scéna v PrazeOpery, balet, pantomima, činohraSoubory německé, francouzské, italské,…Česky se hrálo ojediněle1. česky hraná hra Kníže HonzíkPozději Nosticovo divadlo Nosticovo divadlo Německé divadloMozartovy opery, německé opery a činohry, italské operyNěkolik českých představení přeložených her1. původní česká hra (Václav Thám) Břetislav a Jitka aneb Únos z kláštera-1. původní česká opera Dráteník (hudba Františka Škroupa) Nové divadlo Bouda 1. české divadloVlastenecké divadloČesko-německé divadloNejdůležitější činitelé divadla byli Václav a Karel Ignác Thámovi (přeložili hry Moliéra, Shakespeara,…) a Prokop Šedivý (hry Masné krámy, Pražští sládci, Čech a Němec)

Témata, do kterých materiál patří