Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Čeští-autoři

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (21,04 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Ota Pavel (1930-1973) -český prozaik, novinář a reportér -narodil se v Praze, otec žid -šťastné dětství na Křivoklátsku, miloval rybaření s převozníkem Karlem Proškem -r. 1939-se přestěhovali do Buštěhradu kvůli rasovým opatřením během 2. sv. v. -r. 1943-nastoupili oba bratři do Terezína, kde se k nim připojil v roce ’45 jejich otec (všichni přežili) -v Terezíně se bratři Hugo a Jiří seznámili s budoucím rodinným přítelem Arnoštem Lustigem -Ota ve 14 letech byl nucen pracovat v dolech -přátelil se s lidickými chlapci -nadaný sportovec (fotbal, hokej) -studoval na OA, pracoval jako reportér Českého rozhlasu, na vojně zjistil, že chce být spisovatel -začala se u něj projevovat maniodepresivní psychóza (nadměrné změny nálad, vitality, psychických funkcí a omezuje „přirozené fungování“) -vinou nemoci odchází r. 1966 do invalidního důchodu -bratr Jiří ho 31.3.1973 převezl do bohnické léčebny, kde v ten samý den umřel na selhání srdce Tvorba: -povídky ovlivněné sportem a krajem jeho dětství, psal často o Berounce a rybolovu, velice čtivý autor, k čemuž přispěla jeho jednoduchá lit. řeč Dílo: Dukla mezi mrakodrapy, Jak jsem potkal ryby Smrt krásných srnců: -soubor autobiografických povídek (bylo jich 7, 1 zakázaná), vypráví o životě s rodinou, především o otci, A. Lustig se o povídkách vyjadřoval velmi pozitivně, Karel Kachyňa –režisérem jedné povídky Ladislav Fuks (1923-1994) -Praha; prozaik, autor psychologické prózy, válečná a židovská tématika; 70. léta – oficiální autor –doba normalizace -autobiografické rysy v jeho díle: autoritativní otec, homosexuál, osud židovských spolužáků -vystudoval UK (filosofii, psychologii, dějiny umění), pracoval jako kastelán (Kynžvart), sbírka kuriozit, zaměstnán v Národní galerii, spisovatel od r. 1963 Téma děl: okupace, vztah k otci, holocaust (masové vyvražďování Židů), konflikt člověka a zla Dílo:Spalovač mrtvol: - hororová novela, r 1937, před WWII, Praha, krematorium, zfilmováno (R. Hrušínský) -téma: nacismus, WWII, holocaust, násilí a zlo, manipulovatelnost -německé výrazy, opakující se motivy, jména hrají svou roli (krematorium=Chrám smrti) Arnošt Lustig (1926-2011) -český Žid, spisovatel, scénárista, novinář, pedagog -autor próz s židovskou tématikou, z rasových důvodů nemohl studovat, vyučil se krejčím -šel s rodinou (matka, otec, sestra) do Terezína, prošel i Osvětimí a Buchenwaldem, r. 1945 uprchl z transportu do Dachau, poté se skrýval v Praze (o rodinu přišel) -r. 1946-vystudoval žurnalistiku, pracoval pro Lidové noviny v Izraeli jako válečný zpravodaj -poté pracoval jako reportér, scénárista a režisér -srpen ´68 pracoval v Itálii, do ČSR se už nevrátil, emigroval do USA, kde tam přednášel literaturu a film na univerzitě ve Washingtonu -jeho díla jsou překládána, osobně je předčítal v Bílém domě i v kongresu USA Milan Kundera (1929) -básník, prozaik, dramatik, esejista, jeden z mála českých autorů, který získal světovou proslulost -teď žije ve Francii (považován za francouzského spisovatele českého původu) -narodil se v Brně (otec byl muzikolog), studoval hudební kompozici – to ovlivnilo jeho styl psaní -vystudoval režii a scenáristiku, v 50. letech byl profesorem na VŠ, v 60. letech představitel reformního proudu KSČ, účastnil se pražského jara -život-70.léta-v době normalizace patřil k zakázaným autorům, nemohl publikovat, musel odejít ze školy -v roce 1975 emigroval do Francie, působil zde jako univerzitní profesor, začal psát francouzsky (přestával překládat do češtiny) Tvorba: *poezie-tvořil v 50.letech, básně poplatné době (oslavoval komunisty) *divadelní hry (drama)-v 60.letech, úspěšné, psal o době okupace, kolaboranti *eseje-o významných osobnostech (Janáček, Kafka..), o románu (Umění románu) *próza-romány a povídkové soubory, řeší základní otázky lidské existence (láska, smrt, zapomnění, osudovost), promyšlená kompozice, vliv postmodernismu Dílo:Směšné lásky: -existují 3 sešity, v době normalizace zakázáno (protože emigroval), původní počet 10, zůstalo 7, zápletka založena na mystifikaci, tragikomické situace, láska je iluze, sex je nesvoboda, kalkulace s city a vztahy, svědectví o životě v totalitě Žert: -1967 (doba normalizace-zakázáno), popsal zde absurditu stalinského režimu v 50.let v ČSR -mladý komunista Ludvík Jahn z žertu napíše své dívce Markétě na pohlednici slova, které pobuřují režim, Markéta to nepochopí, zradí ho, kvůli tomu je vyšetřován, vyloučen ze strany i z VŠ a jako nepřítel komunismu je poslán k pomocným technickým praporům (PTP) -po letech se chce pomstít svému spolužákovi Zemánkovi (zasloužil se částečně o zničení jeho života), chce se mu pomstít tím, že svede jeho ženu Helenu, snaha o pomstu nevyjde-Zemánek Helenu nemiluje->záminka k rozvodu, H. pokus o sebevraždu, nevyjde to Nesnesitelná lehkost bytí: -osudy dvou partnerských dvojic: chirurg Tomáš a servírka Tereza – po sovětské okupaci emigrují, nezvyknou si a vrací se zpět – Tomáš pracuje jako umývač oken, odejdou na venkov a zahynou se při autonehodě; druhou dvojicí je Tomášova milenka Sabina a její milenec Franz Josef Škvorecký -nar. 1924 v Náchodě (rodné město se odráží v jeho dílech – Kostelec), maturoval na gymplu, studoval krátce v Praze na lékařské fakultě, pak přešel na FF (obor angličtina), několik let působil jako redaktor v nakladatelství Odeon -1968-odjíždí na stipendijní pobyt do USA, od r. 1969 zůstává s wife Zdenou Salivarovou v exilu v Kanadě -1971-Toronto-zakládá s manželkou nakladatelství 68 Publishers (vyšlo přes 200 publikací –romány M. Kundery, prózy B. Hrabala) -byl zbaven ČSR státního občanství, Václav Havel jemu a jeho ženě udělil Řád bílého lva, umřel na rakovinu Tvorba: -autobiografické prvky, hl. postava: Danny Smiřický (alter ego, vystupuje často v jeho knihách), mistrovské vypravěčství, schopnost komiky, autentické dialogy (hovor. čeština, slang, anglicismy) Zbabělci: -román napsal těsně po 2.sv.v., ale z politických důvodů vyšel až v r. 1958 (Ostrá reakce komunistické moci) – román stažen z prodeje -pohled dospívajícího Dannyho

Témata, do kterých materiál patří