Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


ČJ-Proměna kafka- rozbor

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (30,01 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

6. Franz Kafka – Proměna Franz Kafka (1883-1924) pražský německy píšící spisovatel židovského původunarodil se v rodině židovského obchodníka v Praze na Starém městě, 3 sestry (všechny zahynuly v koncentračním táboře)komplikovaný vztah s despotickým otcem -> neměl pochopení pro jeho přecitlivělou povahu => důvod pro jeho celoživotní vnitřní konflikt =>projevuje se na dílestudium právpráce úředníka v Dělnické úrazové pojišťovně -> smysl života viděl ve psaní -> pomáhalo mu ventilovat psychické problémy (úzkosti a fobie)trpěl častými bolestmi hlavy, nespavostí a únavouod roku 1917 –tuberkulóza –poznamenalo jeho milostné vztahy -> chtěl manželství, ale bál se trvalého vztahu2x zasnouben, milenecké vztahy1924 –umírá v Kierlingu ve Vídnivelmi si cenilDostojevskéhona svá díla klad vysoké nároky => za života vydáno cca 10po smrti 90 děl díkyMaxi Brodovi (blízký přítel) – Kafka si to ale nepřál -> část textů dle jeho přání spálila jeho poslední partnerka Dora Diamantová, část zabavilo gestapopsal si deníkynejlepší díla psal v období osobní krize zapříčiněné složitými milostnými vztahy => Proměna a Ortel napsána během vztahu s Felicií Bauerovou (vydavatelka jeho knih, vášnivý milostný vztah);Zámek po rozchodu s Milenou Jesenskou Dílo: velká kompoziční volnost, víceznačnost, etcprózy vychází především zesituačních zápletekStyl - strohý, věcný detailní => připomíná formu úředního protokoluMotivy –mučení, utrpení, nečistoty a špíny, popis děsivě fádních kraji a ošklivých lidí => popularita po 2.SVHrdina –blíže nespecifikovaný jedinec, většinou ani nemá jméno, nepopsané duševní pochody a pocitybez úspěchu se snaží řešit modelovou problémovou situaci =>např.: čelíbyrokracii, vyrovnává se s postiženímnení řečen, proč se hrdina do absurdní situace dostalsituací, úřední mašinérií i svou psychikou se prodírají labyrintem, ab byli nakonec potrestání za blíže nespecifikovanou vinu, které si nejsou vědomiDalší díla: Ortel, Zámek, Proces, etc. PROMĚNA (1915) německy psanánovela (povídka)zpracováno formougrotesky =>tragikomická groteskní situaceStyl–věcný => minimum metafor, popisů prostředí =>jen líčení děje ->díky tomu i fantastická situace zní přirozeně strohost občas střídáexpresivita (např. popis toho, jak otec nakopl Řehoře až začal krvácet)Vypravěč – er-forma se střída s vnitřními monology (o Řehořově životě se dovímeretrospektivně z jeho vzpomínek a úvah) Paralela s životem –špatný vtah s otcem, dojem postavení cizince v pražském prostředí,trvalý pocit vlastní bezmoci a neopodstatněnost vlastní existence Forma: Literární druh: epikaLiterární žánr: psychologická povídka (absurdní a iracionální povídka)Celkové téma: absurdita lidského bytí, neschopnost člověka ovlivnit svůj osud, osamění jedince ve společnosti Téma, motivy, hlavní myšlenky: Hlavní téma: přeměna člověka ve hmyz a následný vývoj v rodině, pocit úzkosti, odcizení, neschopnost vzdorovat osudu Motivy:odcizení. ztráta vazby s okolním světempocity a názory, které se postupně mění => nejdříve Řehoř litují, postupně ho začnou nenávidětneschopnost komunikace (Řehoř lidem rozumí, ale nemůže s nimi komunikovat)konflikt s otcemHlavní myšlenka: utlačení pracovním životem, malý život, blízkost a přitom odcizenost rodiny, vina a trest Kompozice, čas, prostor, děj: Kompozice: souvislý děj =>chronologická kompozice3 číslované kapitoly – v každé kapitole je zájem rodiny menší a menší (1.k. – snaha rodiny vyrovnat se se situací; 2.k.-chvíli nachází způsob, jak spolu vycházet; 3.k.-nekončící pocit odcizení) všechny končí vyhrocením předchozí situace (zranění Řehoře, téměř zabití Řehoře, jeho smrt)Čas: není specifikováno období, vývoj děje během několika týdnůProstředí: Řehořův pokoj, maloměstský byt v Charlottině ulici, nejmenované město (nejspíš Praha) Postavy: Hlavní hrdina – Řehoř Samsaobchodní cestující -> na jeho platu je závislý zbytek jeho rodinyspolehlivý, ohleduplný, rozumný a pokojný, poctivýzapálený pro práci, poctivý, důsledný, nikdy předtím nebyl nemocenMarkéta – Řehořova sestra, nadaná hudebnice (chtěl jí zaplatit konzervatoř)později přijímá práci prodavačkynejdřív Řehoře lituje, ale postupem se jí stává přítěžíŘehořův otec –pyšný, rázný, vždy byl líný (nepracoval -> musel začít pracovat v banceŘehořova matka – starostlivá, pokorná, mlčenlivá; nešťastná z Řehořova neštěstí, doufá, že je to přechodné3 nájemníci –háklivý na pořádek, rozumbradovéposluhovačka–stará paní, drzá, Řehoře se nebojí Jazyk: věcný, až úřednický, strohý, racionální (X kontrast se snovostí situace)pásmo vypravěče většinou popisný slohový postupčastá přímá řeč, vnitřní monology (ich-forma)úroveň rodiny dána jazykemSlovní zásoba: spisovný jazyk bez hovorových výrazů, archaismů; metafory a jiné umělecké prostředky se vyskytují zřídka => text je velmi prostý Okolnosti vzniku díla: poprvé vyšla povídka časopisecky v roce 1915napsáno před 1, SVautobiografické prvky Obsah: Řehoř Samsa se jednou ráno probudil a zjistil, že se proměnil ve velký hmyz. Nestihl tedy vlak a nesplnilpracovní úkol. Učil se používat svoje nové tělo. Když se rodina dostala do jeho pokoje, zděsila se. Jediná sestra se o něj nejdříve starala, pomáhala mu, nosila mu jídlo, ale po nějaké době v něm přestala vidět svého bratra a viděla v něm jenom hmyz. Řehoř myslel a cítil jako člověk, proměna byla pouze tělesná. Markéta s matkou odklízely nábytek v Řehořově pokoji, Řehoř se nechtěl vzdát svého oblíbeného obrazu. Když matka viděla Řehoře, ulekla se a omdlela. Markéta běžela pro esenci, aby matku vzkřísila. Řehoř běžel za sestrou, aby jí poradil, kterou lahvičku má vzít a přitom byl trošku poraněn střepem z lahvičky, která Markétě spadla. Když přišel otec, myslel si, že se Řehoř dopustil násilí. Otec po něm házel jablka a jedno jablko ho velmi zranilo. Řehoř vyděsil svým vzhledem i uklízečku a muže, kterým rodina z finančních důvodů pronajala byt. Řehoř pochopil, že všem překáží a nechtěl být na obtíž. Zemřel. Z jeho smrti měli všichni radost a zapomněli na něj. Společensko-historické pozadí: velký otřes způsobe

Témata, do kterých materiál patří