Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Divá Bára

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17.3 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

8. Divá Bára
Božena Němcová

Analýza uměleckého textu

DRUH → próza

ŽÁNR → povídka (menší rozsah s jednodušším dějem)

TÉMA

úsilí o lepší postavení ženy ve společnosti

každodenní život, kritika venkovských poměrů

MOTIV – pohled zvenčí může být zkreslený, protože člověk může být uvnitř dobrý

ČAS → 19. století

MÍSTO → Vsetec – střední Čechy

KOMPOZIČNÍ VÝSTAVBA → chronologická

3 kapitoly

VYPRAVĚČ – er-forma → neosobní vypravěč – vnější pozorovatel děje

POSTAVA

BÁRA

statečná, přímá, silná, chudá, čestná, nebojácná

„divá“ → jiná než ostatní – statečnější než chlapci

JAKUB → pastýř, Bářin otec – hodný, mlčenlivý, učí dceru všemu potřebnému

ELIŠKA → Bářina kamarádka

milá, laskavá, naivní

PEPINKA → vychovatelka Elišky – sestra faráře, nemá Báru příliš ráda

SPRÁVCE – bohatý, pokrytecký, zbabělý

MYSLIVEC – hodný muž, který se zamiloval do Báry

FARÁŘ – starý pán, moudrý, zkušený, tichý

LIŠAJ – Bářin pen

VYPRÁVĚCÍ ZPŮSOBY

přímá řeč

zastaralý slovosled

TYPY PROMLUV

častou dlouhé monology vypravěčky

dialogy

JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY

spisová čeština

neutrální – pes

hovorová – spacák

knižní – oř

básnická – luna

archaismy (zastaralá) – hvozd

historismy (zaniklá skutečnost) – palcát, groš

neologismy (nově utvořené) – Smuténka

přechodníky – vstávajíc

citoslovce

termíny

nespisovná čeština

obecná – von, pěknej, vokno

citově zabarvená – zlatíčko

nářeční – šalina

slang (zájmová skupina) – tělák, cvakat

argot (spodina)

vulgarismy

TROPY

metafora – vnější podobnost (hlad je nejlepší kuchař)

metonymie – vnitřní podobnost (město čeká)

personifikace – zosobnění (stromy šeptaly)

přirovnání (chová se jako vůl)

epiteton – básnický přívlastek (nejčokoládovější čokoláda)

hyperbola – nadsázka

eufemismus – zjemnění nepříjemné skutečnosti (zesnout)

dysfemismus – zhrubění skutečnosti (pazoura)

oxymóron – nelogické spojení slov (mrtvé milenky cit)

synekdocha – záměna části za celek (přišel o střechu nad hlavou)

ironie

Literárněhistorický kontext

strach z rakousko-uherské tajné policie

silné vlastenectví spojené s NÁRODNÍM OBROZENÍM

poslední třetina 18. století

snaha pozvednou český jazyk a vlastenectví českého národa

obrozenci → Josef Dobrovský, J. K. Tyl, Josef Jungmann, K. H. Mácha, K. J. Erben, Palacký

ROMANTISMUS

1. polovina 19. století se vznikem v Anglii

konflikt mezi vnitřním a reálným světem

pocit vnitřní rozervanosti hlavního hrdiny, který se vzpírá společenským konvencím

představitelé → Byron, Shelley, Scot, Stevenson, Wilde, bratři Grimmové, Hugo, Dumas, Puškin, Gogol, Mácha, Erben

REALISMUS

2. polovina 19. století a navazuje na romantismus

pravdivé a věrné zobrazení skutečnosti

představitelé → Tolstoj, de Balzac, Dickens, Twain, London, Flauber, Dostojevkij

Témata, do kterých materiál patří