Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Faust

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (28 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Faust JanPavelka 1ITA Autor:Johann Wolfgang Goethe Nakladatelství:Mladá fronta Rok vydání:1973 Přeložil:Otakar Fischer Literární druh:drama Literární žánr:tragédie Charakteristika díla: Děj vychází ze starších "faustovských legend", které Goetha k sepsání celého díla inspirovaly. Autor na něm pracoval celý život. Některé pasáže pocházejí z tzv. Urfausta, kterého Goethe vytvořil již kolem svých 20 let, jiné až ze sklonku jeho života. Goethe zemřel v 83 letech. Traduje se historka, že se tak stalo nedlouho poté, co Fausta jakožto své životní dílo dokončil a dopracoval ke své spokojenosti. Postavy: Faust–je skutečná postava, jejíž existenci máme historicky doloženou. V příběhu vystupuje jako lékař, snažící se poznat celý svět a nebojí se udělat pro to i věci, které by si většina tehdejších lidí nedovolila. Sází se s ďáblem o svou duši,ale věří si, že vyhraje a tudíž se nemá za co stydět. Mefistofeles–je ďábel. Sází se s Bohem a Fausta využívá jako zástupce lidstva. S ním se spojí pomocí proměny v psa a nechá si upsat Faustovu duši pod podmínkou, že Faust najde uspokojení. Do té doby je volný. Markéta–chudá, ale velice pěkná dívka, do níž se Faust zamiluje.Lásku opětuje, ale postupem děje v díle se její život mění v utrpení. Obsah díla: Na samém počátku se Bůh nechá vyprovokovat Mefistofelem k sázce o lidskou duši. Lidstvo je v tomto "souboji" zastoupeno doktorem Faustem. Bůh věří, že se Faust nenechá svést satanovými sliby věčné mladosti a zůstane mu věrný. Jenže doktor v této době dochází k poznání, že i když celý život jen střádal informace, studoval všechny možné vědy a získal různé tituly, se vlastně vůbec nic nenaučil a nedozvěděl. A ještě ke všemu tyto zbytečnosti vnucoval všem svým žákům.V této chvíli se objeví Mefistofeles a slibuje mu splnění všech jeho přání a zjevení věcí, které ostatní lidé nevidí. To vše pod podmínkou, že až najde v něčem uspokojení, bude na oplátku sloužit on Mefistovi. Faust přijímá. A tak si začne užívat života a všech jeho slastí a neřestí. To vše za pomoci Mefistofela. Při cestě světem potká Faust v jednom malém městečku krásnou Markétku. Nyní je Faustovou jedinou touhou strávit s Markétkou alespoň jednu noc. Díky Mefistovi se mu to podaří. Markétka mu opětuje lásku. Tím ale Markétka upadá v opovržení.Zabije svou matku a utopí své a Faustovo dítě. Mezi tím zabije Faust v souboji jejího bratra. Markétka je odsouzena k popravě, ale Faust jí nabízí záchranu. Odmítne. Tím je spasena, protože nepodlehne ďáblovu pokušení a odevzdá se Bohu. Jazyk a styl: Faust je dvojdílná veršovaná tragédie.Inscenovat Fausta v divadle do úplné podoby je velmi náročné jelikož rozsah díla činí přes 12tisíc veršů.Většinou se tedy hraje pouze upravený 1.díl. Okolnosti vzniku díla: Goethe Fausta promýšlel již od mládí. Nejranější podoba práce, známá jakoUrfaust, byla napsána mezi lety1772 a 1775. V roce 1790 byl vytištěn tzv. Fragment I. dílu. Předběžná verze I. dílu byla dokončena r.1806 vydána r.1808. V letech 1828–1829 Goethe text ještě revidoval.Goethe zpracoval středověkou legendu o Faustovi, jenž zaprodal svou duši ďáblu. Předlohou faustovských legend je skutečná historická postava dr. Johanna Georga Fausta středověkého německého alchymisty, o kterém již za jeho života kolovaly pověsti o jeho spolčení s ďáblem. Vlastní hodnocení: Ze začátku pro mne bylo těžší číst veršovanou knihu,ale nakonec se mi příběh líbil.Doporučil bych to pouze těm které to opravdu zajímá jelikož je to náročnější na čtení.

Témata, do kterých materiál patří