Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Fitzgerald Velký Gatsby

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (92 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Autor: FRANCIS SCOTT FITZGERALD Název díla: VELKÝ GATSBY Autor: Francis Scott Key Fitzgerald (1896–1940) - Američan, spisovatel a scenárista, považován za jednoho z nejlepších amerických spisovatelů - „autor jazzového věku“ – píše o zlaté mládeži dvacátých let - narozen v Minnesotě, z rodiny irských přistěhovalců - studoval v New Jersey, střední školu nedokončil, a poté v Princetonu - dobrovolně narukoval , ale ve válce nikdy nebyl, jen prošel výcvikem - údajně záviděl Hemingwayovi, že byl raněn a stal se válečným hrdinou - po úspěchu prvního románu se oženil se Zeldou Sayrovou, která byla z lepší rodiny - spolu měli dceru Frances - stal se úspěšným spisovatelem, vydělával hodně peněz a mohl své ženě poskytnout luxus, na jaký byla zvyklá - vedli nákladný život (cigarety si prý zapalovali bankovkami), byli zadlužení - často býval opilý, ačkoli byla vyhlášena prohibice - celá rodina cestovala do Evropy, v Paříži se seznámili s Hemingwayovými - aby mohl utrácet, psal reklamní texty, příspěvky do Saturday Evening Post a přijal místo scenáristy v Hollywoodu - manželka Zelda se zhroutila po tzv. černém pátku r. 1929, byla umístěna do sanatoria, kde dožila - Scott se vrátil do Hollywoodu, pracoval jako scenárista a našel si novou lásku - zemřel na infarkt v Hollywoodu v bytě své milenky ●zařazení autora do uměleckého směru - představitel americké meziválečné prózy, tzv. „ztracené generace“ Ztracená generace (Lost generation): - skupina spisovatelů narozených kolem roku1900 - spisovatelé zažiliprvní světovou válku a zobrazovali ji ve svých dílech - vyjadřují pocity vojáků po návratu z války (vrátili se duševně zmrzačeni a měli problémy se zařazením se do společnosti) - pro autory jsou typické životní postoje, kterými dávají najevo nesouhlas a nedůvěru ke společnosti, často staví své hrdiny do velmi nebezpečných situací, kde musí prokazovat svůj charakter základními tématy jsou: zklamání a skepse, rozklad lidských a společenských hodnot, hledání východiska v útěku do přírody nebo kultury ●určení století, v němž autor tvořil 1. polovina 20. století ●určení dalších autorů stejného um. směru Ernest Hemingway (21. 7.1899, USA –2. 7.1961, USA) -americký spisovatel, novinář, povídkář, dramatik, čelní představitel tzv. ztracené generace - miloval přírodu, lov a dobrodružství, hrál navioloncello, boxoval, měl rád býčí zápasy - trpěl depresemi, holdoval alkoholu, byl 4 x rozvedený - jeho postavami jsou muži – stateční, cílevědomí, ctižádostiví, staví je do kritické mezní situace, zkouší, jak to hrdinové vydrží a jak se zachovají - v roce 1953 získal Pulitzerovu cenu,1954Nobelovu cenu za díloStařec a moře - pravděpodobně spáchalsebevraždu (zastřelil se puškou) Komu zvoní hrana -román zobčanské války ve Španělsku Zelené pahorky africké– o lovu v Africe Sbohem, armádo! – román o vztahu amerického poručíka na italské frontě Frederica Henryho a anglické ošetřovatelky Catherine Barkleyové. Stařec a moře - novela, hlavním hrdinou je stařec Santiago, jež bojuje do poslední chvíle s hrdostí a vírou proti nepřízni osudu. V knize je výrazná metoda ledovce. William Faulkner (1897–1962) - Američan, prozaik, básník, scénárista, nositel Nobelovy ceny za literaturu (1949) - absolvoval letecký výcvik - v roce1918 byl poslán s Královským letectvem doFrancie, kde byl při cvičném letu raněn - obránce práv černochů - celý život hájil právo umělce na soukromí díla:Absolone, Absolone, Pobertové, Vojákův žold John Steinbeck (1902–1968) - Američan, nositel Nobelovy ceny za literaturu (1962) - nositel Pulitzerovy ceny (1940) - prestižníamerickéžurnalistické aumělecké ocenění - prokazuje zájem o sociální problémy díla:O myších a lidech, Hrozny hněvu, Na východ od ráje autoři spjatí s americkou ztracenou generací společnou tematikou: Erich Maria Remarque (vl. jménem Erich Paul Remark) (1898–1970) - Němec, odešel jako dobrovolník do 1. světové války, v roce 1918 byl raněn - zajímal se o automobilové závody a nějaký čas i aktivně závodil - po nástupu fašismu v Německu v roce 1933 se dostal na seznamzakázaných autorů - v roce 1938 byl zbaven německého občanství - nacistická propaganda prohlásila, že byl doopravdy Paul Kramer (Remarque pozpátku), Žid, který se nezúčastnil 1.sv.války, a tudíž ji nemůže popisovat - v roce 1939 odjel do New Yorku, kde získal americké občanství - oženil se s bývalou manželkouCharlieho Chaplina - do vlasti se nikdy nevrátil (styděl za to, čeho jsouNěmci schopní) díla:Na západní frontě klid, Miluj bližního svého, Tři kamarádi Romain Rolland (1866-1944) - Francouz, prozaik, dramatik, esejista, hudební historik a literární kritik - nositel Nobelovy ceny za literaturu (1915) - pracoval v nově vzniklém Červeném kříži - profesor dějin umění a dějin hudby - kritizoval fašismus - propagoval Sovětský svaz a jeho socialistickou formu vlády díla:Jan Kryštof, Petr a Lucie, Dobrý člověk ještě žije ●názvy (případně obsahy) dalších autorových děl - napsal 5 románů, poslední je nedokončený - všechny byly zfilmovány, některé vícekrát - píše o generaci 20. let, tzv. zlaté mládeži Na prahu ráje – 1920, prvotina Krásní a prokletí - 1922 Velký Gatsby - 1925 Něžná je noc – 1934, hlavním hrdinou je psychiatr Dick Diver, který se oženil s pacientkou Nicole. Psal ho 9 let, byl to propadák. Poslední magnát – nedokončený, vydán posmrtně, zasazeno do prostředí filmu Povídky: Žabci a filozofové Povídky jazzového věku – obsahuje povídku Podivuhodný případ Benjamina Buttona Charakteristika uměleckého textu jako celku: ●literární druh epika ●literární žánr román ●literární forma próza ●dominantní slohový postup vyprávěcí ● typ vypravěče Ich-forma, vypravěčem je Nick Carraway, který se přistěhoval blízka Gatsbyho ● vysvětlení názvu díla Velký Gatsby – přezdívka hlavního hrdiny Jay Gatze, který je velmi zámožný ●posouzení aktuálnosti díla Honba za penězi a posuzování lidí podle jejich pověsti je stále aktuální. ●určení místa a času textu místo: New York, Long Island čas: 20. léta 20. století ●stručné nastínění děje Nick Carraway se po první

Témata, do kterých materiál patří