Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Fuks Ladislav_Spalovač mrtvol_60 léta 20 století

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (32,22 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Fuks Ladislav – Spalovač mrtvol + Atmosféra doby okupace, Protektorát Čechy a Morava a důsledky atentátu na Reinharda Heydricha (děj knihy). + Atmosféra doby 60. let 20.st. (vznik díla). Jiní autoři píšící v 60. letech o válce – podrobněji. + Jiná témata prózy 60. let – stručně – autor, dílo. + Román, povídka, horor. (24. září1923Praha –19. srpna1994 tamtéž) byl českýprozaik, autor především psychologicképrózy s tématemúzkosti člověka ohrožovaného nesvobodou a násilím. Jako symbol tohoto tématu si pak zvolildruhou světovou válku aholokaust. Většina jeho díla jeautobiografická, často skrytě – téměř všemi jeho knihami prochází figura senzitivního, slabého hocha, žijícího ve svém vnitřním světě a toužícího po citovém přátelství. Právě tato stále se vracející postava trpícího a mučeného chlapce má silnou míru autobiografičnosti. Fuksovo dílo je někdy také autobiografickoutravestií – např.Vévodkyně a kuchařka. Fuks je ve svém díle též mistrem masky, jinotajů a náznaků, k čemuž byl jakohomosexuál přirozeně donucen dobou, v níž žil a tvořil. Ve svých knihách se také často dopouští jen těžko odhalitelných žertů a se svými čtenáři nejednou hraje rafinovanou hru, která mnohým z nich zůstane neodhalena. Spalovač mrtvol Mohl byste být odborným šéfem, taková plynová žároviště pro budoucnost,..." Charakteristika postav: Karel KopfrkinglLakméZinaMiliWilli ReinekeNení pochyb o tom, že se pan Kopfrkingl ze svého šílenství nevyléčil. Nevíme ale, zda ho sanitka s německou poznávací značkou vezla do psychiatrické léčebny nebo ke splnění jeho poslání a služby lidstvu v plynových komorách. Autor záměrně nechává konec otevřený a je na čtenáři, aby si na základě historické zkušenosti hledal smysl příběhu. Pan Kopfrkingl se zřejmě vrací z německého koncentračního tábora, kde by jako pacient psychiatrie byl býval likvidován. Fungoval tam zřejmě jako součást aparátu. Při návratu poznává mezi židy, kteří se vracejí, některé známé tváře, chtěl by je pozdravit, nemá tedy žádný pocit viny, naopak, je plný optimismu a ochoty dát se do služeb „nového řádu“. Který nastupuje. Jeho chorobná omezenost a úchylnost může být znovu uplatněna, využita jiným přítelem, který ani nemusí měnit slovní nacisty Williho. „Ale bojovat za štěstí a spravedlnost sta miliónů lidí, odstraňovat nezaměstnanost, bídu a potupu národa, do které byl vržen nepřítelem, očisťovat ho od parazitů a štěnic, vybojovat mu životní prostor Tento groteskně laděný příběh se zvláštním panoptikálním ovzduším, využívající ve velké míře stylizace, zobrazuje jedno z nejběžnějších témat naší poválečné literatury, období předokupační a okupační. Ústřední postava, zaměstnanec pražského krematoria, pan Kopfrkingl je měšťák se zautomatizovaným způsobem života, podivín zatížený svým povoláním, mající poněkud nevšední záliby a způsoby. Tento, jak se zdá, neškodný podivín se během krátké doby změní ve stoupence fašistické ideologie a vraha, zrádce, udavače a vraha. Na jeho konkrétním zpodobení, díky dokonale promyšlené kompozice a mistrovskému využití všech zvolených tvárných prostředků, vybudoval Ladislav Fuks úchvatný a zároveň děsivý obraz oné doby i typu měšťáka, který se díky své přizpůsobivosti dá zmanipulovat až ke zločinům. I tedy myslím, že Spalovač mrtvol je velice kvalitní kniha. Přinejmenším její odkaz je velmi užitečný. Celá upozorňuje na lidi bez svého pevného názoru a odhaluje slabiny denního stereotypu, který člověka užírá. Svým dějem a myšlenkou bude mít tento román co říci i za mnoho let. Protektorát Čechy a Morava (něm.Protektorat Böhmen und Mähren) byla částčeskoslovenského území, od 15., respektive 16. března1939 do 8.–9. května1945okupovanánacistickým Německem Okupované území Německoanektovalo a zřídiloautonomní Protektorát Čechy a Morava, vyhlášený 16. března 1939výnosem o zřízení Protektorátu Čechy a Morava. Okupací a anexí okupovaného území Německo porušiloMnichovskou dohodu, kterou samo30. září1938 uzavřelo. Z pohledumezinárodního a československého práva se jednalo o zamaskovanou formu nelegálníanexe, přičemž legální vláda byla (později vytvořená aSpojenci uznaná)exilová vláda v Londýně, vedená prezidentemEdvardem Benešem. Z tehdejšího německého pohledu šlo o legální a mírové obsazení na základě společného prohlášení československé a německé vlády ze dne 15. března 1939, které pouze zohlednilo to, žeČeskoslovensko byl uměle vytvořený stát, ahistoricky vytrhující české země z životního prostoruněmeckého národa, vnitřně neschopný existovat a představující ohnisko nestability, ohrožující evropský mír Heydrichiáda je souhrnný název období represí uplatněnýchnacistickýmiokupanty běhemdruhé světové války na celém územíprotektorátu Čechy a Morava po příchoduReinharda Heydricha jako zastupujícího říšského protektora doPrahy27. září1941. Ten byl do protektorátu poslán s úkolem, aby zde potlačil sílící protinacistický odboj a udělal tu pořádek, jelikož říšský protektorKonstantin von Neurath byl údajně „málo krutý“. Záhy bylo také vyhlášenostanné právo a účastníci odboje byli masově zavíráni a popravováni. Stanné právo bylo odvoláno až19. ledna1942 a současně byla jmenována nová protektorátní vláda v čele sJaroslavem Krejčím (dosavadní předseda vládyAlois Eliáš byl Heydrichem zatčen pro spolupráci s odbojem a sLondýnskou vládou). V užším smyslu (někdy také jakodruhá heydrichiáda) je výraz používán pro represe uplatňované na území protektorátu poatentátu na Reinharda Heydricha. Ten zemřel4. června1942 na otravu krve následující zranění, která mu způsobiličeskoslovenštívýsadkáři (Jozef Gabčík aJan Kubiš) – již v den atentátu však bylo vyhlášeno stanné právo (trvalo až do3. července1942). Jako odvetu za atentát na Heydricha okupační správa popravila několik tisíc osob, které se podle ní na útoku mohly podílet, pomáhali parašutistům či jej alespoň schvalovaly (zhruba 540 z nich – včetně generálaAloise Eliáše – zastřelili na popravišti vpražskýchKobylisích). Hned ten den gestapo a příslušníci SS prohledávali byty po celé Praze a hledali atentátníky, či stopy, k

Témata, do kterých materiál patří