Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Jiří WALKER

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (37,08 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

JIŘÍ WALKER (*1900 Prostějov - † 1924 Prostějov) − představitel proletářské poezie − studoval na gymnáziu, kde byl 1 ze zakladatelů škol. časopisu, do kterého přispíval svými básněmi − studoval práva, při kterých navštěvoval přednášky F. X. Šaldy − měl přirozené soc. cítění − zemřel na TBC − DÍLO:  První jeho básně byly otištěny v r. 1918 ve Sborníku čs. studentstva na Moravě a ve Slezsku  nejlepší část jeho rané tvorby zaměřena na duševní proměny mladého chlapce (jeho 1. lásky a sexuální zkušenosti) ➔ ovlivněno dekadencí  Host do domu (1921) • bás. sbírka • hl. znaky: optimismus, touha splynout s kolektivem • navazuje na poválečný vitalismus – všímá si každodenní skutečnost a vyjadřuje lásku k prostým věcem • prostupuje víra v budoucnost a harmonický svět • inspirovány nejvšednějšími náměty – poštovní schránkou, oknem, pokojem, dlážděním, atd. • využívá personifikaci a metafory • obs. polytematickou báseň s autobiografickými prvky – Svatý Kopeček – volný verš → rozvinuje sled výjevů a představ  Těžká hodina (1922) • sbírka 22 básní • typická ukázka proletářské poezie • sociální motivy • vyjadřuje touhu po harmoničtějším světě • klade důraz na morálku a ukázněnost • vyzdvihuje obětavost – jedinec musí potlačit své touhy i bolest ve prospěch spol. • vychází z tradice čs. balad • jedinec podléhá nespravedlivému společenskému řádu • Úvodní báseň: Těžká hodina – líčí přerod chlapce v muže • obs. Baladu o nenarozeném dítěti, Baladu o očích topičových, Balada o snu • ideová tendenčnost  další díla: Pohádky, Korespondence, Tři hry, Spisy

Témata, do kterých materiál patří