Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Karel Čapek - R. U. R.

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (104,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

KAREL ČAPEK - R. U. R. LITERÁRNÍ TEORIE Literární druh a žánr: vědecko-fantastické (sci-fi) drama (divadelní hra) Literární směr: vydáno r. 1920 – počátek autorovy tvorby; české meziválečné drama Slovní zásoba: spisovný jazyk; název R. U. R. = Rossumovi Univerzální Roboti; poprvé ve světové literatuře se zde objevilo slovo (novotvar) robot (Karlu Čapkovi ho poradil jeho bratr Josef), které se stalo celosvětově používaným Stylistická charakteristika textu: v přímé řeči převažují krátké a přehledné dialogy Text: spisovný a srozumitelný jazyk (s bohatou slovní zásobou, typickou právě pro Čapka) Postavy: ROSSUM: vynálezce prvních robotů; HELENA: aktivní a zásadová, ale velice citlivá krásná žena, která bojovala za práva robotů; manželka Harryho Domina; stejně jako ostatní lidé byla nakonec roboty zabita; HARRY DOMIN: ředitel továrny na výrobu robotů; sebevědomý a suverénní; manžel Heleny; ALQUIST: cení si lidské práce; morálně silný; jediný přeživší člověk; manuálně zručný; HELENA a PRIMUS: roboti, kteří k sobě projevili lidskou náklonnost a byli Alquistem vysláni, aby zachovali život; DOKTOR GALL: vědec, který jako první na popud Heleny experimentuje s dušemi robotů Děj: na ostrově, kde se vyrábějí roboti, žije pouze 6 mužů (výrobu zajišťují samotní roboti) → připlouvá krásná Helena Gloryová (dcera prezidenta společnosti), která má v úmyslu roboty zrovnoprávnit → všichni muži se do ní zamilují → vyprávějí jí, jak díky starému Rossumovi a jeho synovci vznikli první roboti → nakonec se Helena vdá za ředitele továrny Harryho Domina → příběh pokračuje po 10 letech → roboti jsou již celosvětově rozšíření → Helena je nešťastná z toho, že roboti nemohou mít lidské city → přiměje doktora Gal a, aby začal experimentovat s jejich duší → původní smysl robotů (pomoc lidem v práci pro dosažení celosvětového blahobytu) se kvůli lidské lenosti a úpadku morálky vytratil → roboti jsou využíváni jako vojáci pro ozbrojené konflikty a války → několik robotů se vzbouří a ustanoví Ústřední výbor robotů → vyhlášení války lidem → drtivé vítězství robotů nad lidmi → i na výrobním ostrově všechny pozabíjeli, kromě Alquista, jediného člověka, který ještě věřil v lidskou práci → roboti se časem začali opotřebovávat a umírali → Alquist měl objevit původní výrobní postup (který však Helena, předtím než byla spolu s ostatními lidmi zabita, spálila) → když se Alquist chystal pitvat dva roboty (robota Primuse a robotku Helenu), začali se chovat zcela jinak, než by měli - projevovali vzájemnou náklonnost → SYMBOLICKÝ ZÁVĚR: když Alquist zjistil, že se mají opravdu rádi, poslal je pryč, aby zachovali život jako Adam a Eva Kompozice: hra je rozdělena na 3 dějství Prostor: zejména smyšlený ostrov, kde se roboti vyrábějí Čas: blíže nespecifikovaná budoucnost Inscenace: zejména v Čechách proběhlo mnoho divadelních inscenací této hry Význam sdělení (hlavní myšlenky díla): varování před negativními až katastrofálními dopady technologického vývoje na lidstvo; obavy o budoucnost lidstva LITERÁRNÍ HISTORIE - společensko-historické pozadí vzniku Politická situace (mocenské konflikty, aj.): probíhá 1. světová válka (1914-1918); Říjnová revoluce v Rusku – nástup komunistů (1917); vznik samostatného Československa – prvním prezidentem je T. G. Masaryk (1918); sovětsko-polská válka o území (1919-1921); vznik Společnosti národů (1920) Základní principy fungování společnosti v dané době: značné vlastenectví; po r. 1918 rozvoj velkých podniků, bank i menších živnostníků Kontext dalších druhů umění: MALBA: Alfons Mucha (1860-1939); Mikoláš Aleš (1852-1913); Vojtěch Hynais (1854-1925) – autor opony Národního divadla; Josef Čapek (1887-1945); Emil Fil a (1882-1953); František Kupka (1871-1957); Max Švabinský (1873-1962); SOCHAŘSTVÍ: Josef Václav Myslbek (1848-1922) Kontext literárního vývoje: české meziválečné drama AUTOR Život autora: Karel Čapek (1890-1938) – byl jeden z nejslavnějších českých spisovatelů, světoznámý dramatika prozaik, novinář, překladatel, cestovatel, gurmán, fotograf, intelektuál, demokrat, filozof a předchůdce moderního žánru sci-fi; nar. v Malých Svatoňovicích (otec lékař) – gymnázium v Hr. Králové (protirakouský spolek) – poté Brno a Praha;r. 1915 ukončil studium na FF UK – další studia v Berlíně a Paříži – nemoc – zahajuje lit. tvorbu – nenarukoval do 1. svět. války (ale přesto ho silně ovlivnila) – od r. 1917 vychovatelem ve šlechtické rodině – novinářem v Národních listech – od r. 1921 v Lidových novinách – poté dramaturgem ve Vinohradském divadle a předsedou PEN clubu – svatba s Olgou Schienflugovou (r. 1935) – r. 1938 pocítil velké rozhořčení nad Mnichovskou dohodou a varuje před válkou vedenou nacisty – odchází krátce do ústraní (Stará Huť u Dobříše) – odmítá emigraci – umírá na zápal plic (chvíli před zatčením gestapem zejména za protiválečná díla); ZAJÍMAVOSTI: jako první na světě v díle R. U. R. použil slovo robot, které ve skutečnosti vymyslel jeho bratr Josef; jako přesvědčený demokrat odmítal násilí a podporoval Hrad (TGM); byl sedmkrát za sebou nominován na Nobelovu cenu za lit. Vlivy na dané dílo: zájem o vědu a techniku a o vědecko-fantastická témata s tím spojená; Mary Shel eyová – Frankenstein Vlivy na jeho tvorbu: demokratické smýšlení (podpora Hradu); odpor k násilí (od 1. svět. války); nesouhlas s Mnichovskou dohodou; kritika nacismu; záliby ve futurologických a katastrofických tématech; obliba cestování a přírody Další autorova tvorba: tvořil zejména prózu, divadelní hry (dramata), cestopisy, knížky pro děti, knihy se zahradnickou tematikou, ale i politická díla; PRÓZA: Krakatit (1924); Továrna na absolutno (1922); Povídky z jedné a druhé kapsy (1929); Válka s mloky (1936); DRAMA: Loupežník (1920); Ze života hmyzu (1921; spolu s bratrem Josefem); Věc Makropulos (1922); Bílá nemoc (1937); Matka (1938); PRO DĚTI: Dášenka (1938; spolu s bratrem Josefem); ZAHRADA: Zahradníkův rok (1929); CESTOPISY: Italské listy; Anglické listy; Výlet do Španěl; Obrázky z Holandska; Cesta na sever Inspirace daným literá

Témata, do kterých materiál patří