Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Karel Čapek - Válka s mloky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17,59 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

VÁLKA S MLOKY část ●literární druh Epika ●literární žánr Román ●literární forma Próza ●posouzení aktuálnosti díla Dnes hrozba fašismu není tak silná, ač tu jsou i nacionalistické skupiny. Varování před zneužitím techniky se dá použít i v dnešní době Kompozice Děj je vyprávěn chronologicky. Úryvek se skládá z 8 odstavců. ●určení místa a času textu prostor: Celý svět (ostrovy v Tichomoří, Čechy, zoo v Anglii apod.) čas: 30. léta 20. století ● pravděpodobný adresát Kdokoli, kniha nemá modelového čtenáře. ●zařazení knihy do kontextu celého autorova díla Kniha byla napsána ke konci autorova života, v roce 1935. určení smyslu díla Dílo má jasně varovat všechny vrstvy obyvatel před obrovskou hrozbou fašismu, zneužitím techniky a vědy a lidskou leností. Hlavní téma Varování před nástupem nacismu, varování před zneužíváním levné pracovní síly Část Vypravěč:er-forma, vševědoucí vypravěč Postavy: G. H. Bondy - bohatý továrník, znal van Tocha jako malý Pan Povondra - Bondyho vrátný, prostý člověk, Kapitán J. van Toch - rodák z Jevíčka, milý, hodný a lehce naivní pán Chief Salamander - vůdce mloků, formuloval jejich požadavky Mloci - průměrní tvorové, snadno zmanipulovatelní - živočichové, kteří se z malé zátoky rozmnoží do celého světa a postupně si podmaňují lidský svět ●dominantní slohový postup Vyprávěcí Vyprávěcí způsob Dialogy ich forma Typy promluv Přímá řeč, nepřímá řeč Část Typické novinové výstřižky, odborné texty, většinu textu tvoří popisy, jazyk spisovný, i nespisovné tvary, vulgarismy a hodně cizích jazyků 2. Literárněhistorický kontext Autor: Karel Čapek ●zařazení autora do uměleckého směru Meziválečná doba ●určení století, v němž autor tvořil 1. polovina 20 století ●určení dalších autorů stejného um. směru Karel Poláček, Eduard Bass, Josef Čapek ●názvy (případně obsahy) dalších autorových děl Krakatit, robot, R.U.R¨ Děj: Příběh se odehrává před druhou světovou válkou. Začíná na ostrově Tana Masa v zátoce Devil May, ale v průběhu se odehrává na mnoho dalších místech světa (např. i v Čechách, ve Francii nebo v důležitých oceánech). Kniha je rozdělena na 3 díly. První část se jmenuje Andrias Scheuchzeri. je v ní er-formou popisováno objevení mloků lidmi a jejich postupné rozšíření do lidské společnosti. Kapitán Van Toch objeví mloky a poskytne jim nože na obranu proti žralokům výměnou za perly. Mloci začnou být vysazováni na dalších místech a využíváni jako levná pracovní síla. Průmyslník Bondy, který tento „business“ ve větším měřítku rozvíjí, na oplátku poskytuje mločí společnosti další předměty používané společností lidskou. Druhá část se jmenuje Po stupních civilizace. Navazuje na první část popisem dalšího vývoje mloků a jejich využitím lidskou společností. V druhé části knihy také najdeme novinové články sesbírané panem Povondrou, líčící historii a vývoj mloků. Třetí část popisuje postupně se rozvíjející konflikty lidí s mloky rozvinuté až po světovou válku. V samotném závěru, tedy úplně poslední kapitole třetí části knihy sám autor přemýšlí o tom, jak příběh skončí. Zda budou lidé zahubeni nebo se společnost mloků, stejně jako ta lidská, postupem času zničí sama.. Mloci jakožto smyšlené postavy jsou zasazeni do reálného meziválečného světa.

Témata, do kterých materiál patří