Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Slohové rozvrstvení slovní zásoby

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (15,46 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

16. Slohové rozvrstvení slovní zásoby, významové vztahy mezi slovy SLOHOVÉ ROZVRSTVENÍ SLOVNÍ ZÁSOBY Slovní zásoba je zásobou slov jednotlivého jazyka, její základní jednotkou je slovo.Z hlediska slohového rozvrstvení se slovní zásoba dělí na dvě velké skupiny: spisovnáa nespisovná slova. Spisovná slova by se měla užívat v jazykových projevech oficiálního charakteru. Dělí se do dvou skupin: slova slohově nezabarvená (slohově neutrální): například židle, spát slova slohově zabarvená :hovorová slova – v neoficiálních spisovných jazyk. projevech: flinta, nakouknoutknižní slova – v slavnostních oficiálních projevech a v literatuře: chrabrý, nechťbásnická slova – v poezii: luna, modrojasslova odborná – odborné termíny v odborných projevech: destilace, indukce Nespisovná slova mají své místo v neoficiálních (převážně mluvených) jazykových projevech. dělíme je do čtyř skupin: obecně česká slova – obecná čeština = běžný nespisovný jazyk, např.: flaška, švindlovatnářeční slova – užívání je omezeno na oblast rozšíření nářečí, chodské hyjta = návštěvaprofesionální a slangová slova – užívání je omezeno na profesní nebo zájmovou skupinu, např. vojenské profesionální slovo palpost označuje palebné postavení, existuje například slang lékařský /exnout/ nebo studentský /tasit, bajle/argotická slova – užívají je společensky okrajové či vyřazené skupiny – například zloději, bezdomovci, narkomani atp., základní princip argotu je snaha utajit pravý smysl sdělení před nezasvěcenými /stříkačka označuje pistoli, vydělávat znamená krást/ Specifické slohové zabarvení mají i další skupiny slov, která mohou patřit jak do skupiny slov spisovných, tak do skupiny slov nespisovných: historismy – pojmenovávají zaniklou skutečnost (palcát)archaismy – slova zastaralá, která už běžně neužíváme /lučba je dřívější označení pro chemii/neologismy – jsou nově užívaná slova (internet, esemeska). VÝZNAMOVÉ VZTAHY MEZI SLOVY SLOVA NADŘAZENÁ (HYPERONYMA) jedno slovo je významově nadřazené jinémunapř. evropský je nadřazené slovům český, polský, rakouský, německý SLOVA PODŘAZENÁ (HYPONYMA) jedno slovo je významově podřazené jinémunapř. tulipán, růže, kopretina jsou podřazeny slovu květina SLOVA SOUŘADNÁ (KOHYPONYMA) slova jsou významově na stejné úrovninapř. pes – kočka – slepice – králík SYNONYMA slova souznačnáslova hodně blízkého významunestejně znějí, jsou různých základůnapř.: dům, budova, stavení, barák, chalupa nebo: vesnice, ves, dědina ANTONYMA slova protikladnádvojice slov, kdy jedno vyjadřuje opak druhéhoironie – „To je ale chytrák!“ (myšleno opačně)např.: láska x nenávist, tmavý x světlý HOMONYMA slova souzvučnástejně znějí, ale mají jiný významněkdy se setkáváme s homonymy jen ve výslovnosti, a ne v písmu např.Nervi mi nervynapř.: rys – zvíře, výkres, v obličeji kolej – železnice, studentská, po autě

Témata, do kterých materiál patří