Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Realismus

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (28,72 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Realismus -Nástup ovlivněn přírodních a technických věd a filozofie (především pozitivismus) Znaky: pravdivý obraz skutečnostiobjektivní přístup ke skutečnosti (vševědoucí vypravěč = není součástí děje, zprostředkovává, co vidí)dílo je chápáno jako analýza skutečností (rozebírá příčiny, následky…)kritika společenských nedostatků (kritický realismus) Realistický hrdina: typizovaný jedinecvyvíjí seběžný průměrný člověk nejčastěji z měšťanské vrstvy Typizace = stejné vlastnosti určité společenské vrstvy Prvky realismu Hovorová řečSlangObjevují se archaismy a historismyNářečí Naturalismus = snaží se aplikovat teorii dědičnosti na literaturu -naturalisté se na člověka dívají očima lékaře, považují ho za živý organismus, jeho jednání jako důsledek chemických biologických procesů v jeho těle Znaky: Soustředění na detailní popis jevůVypravěč = pozorovatel, zprostředkovává jen to, co vidí a ví méně než postavyHrdina = omezen svou biologickou podstatou, výsledkem vlivů prostředí a dědičnosti, omezená jeho svobodná vůle jednatVliv přírodních a společenských vědDetailní popisy utrpení, bídy, nemocí, život nejnižších vrstev i bohatých podnikatelů Francie nebyl zvlášť dobrým studentem, chtěl jít cestou spisovatele, živil se podřadným psaním děl na objednávkufinanční potíže, finanční zátěž musel vyvažovat intenzivní prací, nejlepší díla píše v časech největší finanční tísně, produktivní spisovateltéměř sto románů, obraz společnosti *Lidská komedie – cyklus próz, v kterých se postavy objevují různě v hlavních i vedlejších rolích, v různých situacích, Balzac tím chtěl vyjevit společnost v pohybu, co možno nejrealističtější- důkladné popisy postav, prostředí, předmětů, výjevů každodenního života *Otec Goriot – příběh otce, který dal veškerý majetek svým dcerám a byl jimi potom opuštěn *Lesk a bída kurtizán *Ztracené iluze - příběh dvou mladých mužů, kteří hledají společenské uplatnění *Sestřenice Běta –román Gustav Flaubert /gistáv flóber/ od mládí chtěl být spisovatelem, žil na statku, kde se věnoval psaní, jezdil do Paříže na literární večery a salonypoetika neosobní pravdy a krásy, chladná objektivnost, obnažuje to postavy, nesoucítí s nimi, neobhajuje je, chladný pozorovatel *Paní Bovaryová – psychologický román, v němž autor vypráví příběh romanticky založené ženy, která nemůže najít uspokojení ve všedním manželství s venkovním lékařem. Děj: hlavní hrdinka Ema, krásná, povrchní mladá dívka, provdá se za vdovce lékaře Bovaryho plna očekávání, z manželství naplněného stereotypy, z maloměšťáckého prostředí, narození dcery to ještě zhorší, milostné dobrodružství s hrabětem Rudolfem, který ji využívá a když s ním chce Ema uprchnout, opouští ji, sama se zadluží, dům propadne exekuci a ona se otráví, na to spáchá sebevraždu i její manžel Charles, který ji nepřestal milovat Émile Zola zemřel mu otec, žil jen s matkou, nepodařilo se mu ukončit studia, dvakrát propadl u maturityHLAVNÍ představitel naturalismuSpisovatel *Zabiják – román,vydáván časopisecky, pro všeobecné pobouření to muselo být zastaveno, později román velmi oblíbený, spoustu čtenářů *Nana – největší úspěch, obraz vysoké společnosti, prostitutka *Lidská bestie*Germinal Guy de Maupassant /gi d mopasan/ vyrůstal ve venkovském prostředípřítel s Flaubertem, pomáhal mu v literárních začátcíchproslavil se jako autor novel a povídek, psal i romány, cestopisy, divadelní hry, literární studie a články do novinmilovník sportu a žen, chtěl spáchat sebevraždu *Miláček – nejslavnější Maupassatnův román, hlavní postavou je ambiciózní muž, bezohledný, díky úspěchu u žen pronikne až do nejvyšších společenských kruhů, zkorumpované jemu známé novinářské prostředí, přes styky s ženami si buduje novinářskou kariéru *Kulička – za prusko-francouzských válek, skupinka Francouzů se přepravuje po obsazeném území, dostavník je zastaven do té doby, než se mladá prostitutka přezdívaná Kulička nepodvolí důstojníkovi, cestující jí nadávají cestou a poté ji donutí podvolit se, ona se obětuje, aby mohli jet dál a cestující se k ní stále chovají hrubě i přes to, že jim pomohla, nemravní ctihodný občané, bez výčitek Kuličku obětují ANGLIE Charles Dickens představivost, pozorovací talent, smysl pro humorpřevážnou část života strávil v Londýně, početná rodina, rodiče vsazeni do vězení pro dlužníky *Kronika Pickwickova klubu – komické příběhy čtyř nepraktických džentlmenů, kteří podnikají společné výpravy na venkov, částečná parodie, humoristické *Oliver Twist – čtenářský zájem, hlavním hrdinou nalezenec, přichází do Londýna, dostane se do skupiny lupičů a zločinců, není potrestán, ujme se ho bohatá rodina, ale on se zase dostává do zločinecké skupiny, později je odhalí jeho původ a dostává se mu rodiny i majetku *David Copperfield – autobiografický příběh, poprvé využití ich-formy *Malá Dorritka – motiv vězení pro dlužníky a šťastného vysvobození *Nadějné vyhlídky-románové vyprávění o cestě sirotka Pipa za snem panského života RUSKO Nikolaj Vasiljevič Gogol z počátku ovlivněn romantismem, ale realistický autorpocházel z Ukrajiny, otec literární a divadelní zájmy, Gogol nadšený Puškinemkritizuje společnost, vystavuje posměchu, říká, že lidé se smějí samy sobě, když se na hru dívají *Petrohradské povídky *Mrtvé duše- první díl měl problémy s cenzurou, zbytek Gogol v depresi spálil, mělo to mít strukturu jako Dantova Božská komedie – Peklo, Očistec a Ráj *Revizor – drama, kritika a zesměšnění nepoctivosti a hlouposti úřednické struktury v Rusku Fjodor Michaljevič Dostojevskij dětství v prostředí chudinské moskevské nemocnice, otec lékařzakladatel moderní psychologické prózyvedle Tolstéhovrcholným představitelem ruského realismu *Zločin a trest – první velký román Dostojevského, prostředí chudých v Petrohradě, chudý Raskolnikov, neustále deprimován hmotným nedostatkem, v kterém se mu snaží i pomoci jeho sestra sňatkem bez lásky, rozhodne se zabít starou lichvářku, přistihne ho při činu její sestra a tak zabije i ji, neunese tíhu své viny, ačkoliv nebyl odsouzen, svěří se prostitutce

Témata, do kterých materiál patří