Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Realismus

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (28.72 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Realismus

-Nástup ovlivněn přírodních a technických věd a filozofie (především pozitivismus)

Znaky:

 1. pravdivý obraz skutečnosti

 2. objektivní přístup ke skutečnosti (vševědoucí vypravěč = není součástí děje, zprostředkovává, co vidí)

 3. dílo je chápáno jako analýza skutečností (rozebírá příčiny, následky…)

 4. kritika společenských nedostatků (kritický realismus)

Realistický hrdina:

 • typizovaný jedinec

 • vyvíjí se

 • běžný průměrný člověk nejčastěji z měšťanské vrstvy

Typizace = stejné vlastnosti určité společenské vrstvy

Prvky realismu

 • Hovorová řeč

 • Slang

 • Objevují se archaismy a historismy

 • Nářečí

Naturalismus

= snaží se aplikovat teorii dědičnosti na literaturu

-naturalisté se na člověka dívají očima lékaře, považují ho za živý organismus, jeho jednání jako důsledek chemických biologických procesů v jeho těle

Znaky:

 1. Soustředění na detailní popis jevů

 2. Vypravěč = pozorovatel, zprostředkovává jen to, co vidí a ví méně než postavy

 3. Hrdina = omezen svou biologickou podstatou, výsledkem vlivů prostředí a dědičnosti, omezená jeho svobodná vůle jednat

 4. Vliv přírodních a společenských věd

 5. Detailní popisy utrpení, bídy, nemocí, život nejnižších vrstev i bohatých podnikatelů

Francie

Honoré de Balzac

 • nebyl zvlášť dobrým studentem, chtěl jít cestou spisovatele, živil se podřadným psaním děl na objednávku

 • finanční potíže, finanční zátěž musel vyvažovat intenzivní prací, nejlepší díla píše v časech největší finanční tísně, produktivní spisovatel

 • téměř sto románů, obraz společnosti

*Lidská komedie – cyklus próz, v kterých se postavy objevují různě v hlavních i vedlejších rolích, v různých situacích, Balzac tím chtěl vyjevit společnost v pohybu, co možno nejrealističtější
- důkladné popisy postav, prostředí, předmětů, výjevů každodenního života

*Otec Goriot – příběh otce, který dal veškerý majetek svým dcerám a byl jimi potom opuštěn

*Lesk a bída kurtizán

*Ztracené iluze - příběh dvou mladých mužů, kteří hledají společenské uplatnění

*Sestřenice Běta – román

Gustav Flaubert /gistáv flóber/

 • od mládí chtěl být spisovatelem, žil na statku, kde se věnoval psaní, jezdil do Paříže na literární večery a salony

 • poetika neosobní pravdy a krásy, chladná objektivnost, obnažuje to postavy, nesoucítí s nimi, neobhajuje je, chladný pozorovatel

*Paní Bovaryová – psychologický román, v němž autor vypráví příběh romanticky založené ženy, která nemůže najít uspokojení ve všedním manželství s venkovním lékařem.

Děj: hlavní hrdinka Ema, krásná, povrchní mladá dívka, provdá se za vdovce lékaře Bovaryho plna očekávání, z manželství naplněného stereotypy, z maloměšťáckého prostředí, narození dcery to ještě zhorší, milostné dobrodružství s hrabětem Rudolfem, který ji využívá a když s ním chce Ema uprchnout, opouští ji, sama se zadluží, dům propadne exekuci a ona se otráví, na to spáchá sebevraždu i její manžel Charles, který ji nepřestal milovat

Témata, do kterých materiál patří