Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
ČJ-Krysař -rozbor

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17.54 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Krysař

SPOLEČENSKO-HISTORICKÉ POZADÍ (Česká lit. v letech 1900-1914)

 • politická situace

 • napjatá politická situace – antisemitismus, hilsneriáda

 • nelibost k sílícímu připoutání k Rakousku-Uhersku

 • Dyk spoluzakladatelem pravicové strany národně demokratické, po vzniku ČSR jejím poslancem a později senátorem

 • základní principy fungování společnosti (každodenní život)

 • sbližování české a evropské kultury

 • česká věda dosáhla mezinárodní úrovně – symbolem úspěchu české vzdělanosti – vydání posledního dílu Ottova slovníku naučného (cca přes 30 dílů)

 • technické novinky (automobil, 1907 první české kino)

 • kontext dalších druhů umění

- malířství – kubismus, jednoduché geometrické tvary

- sochařství – kubismus

- architektura – novobaroko – Divadlo Antonína Dvořáka (Ostrava); secese – Obecní dům

- hudba – Leoš Janáček, Josef Suk

 • literatura

 • žádný výrazný přelom – veškeré změny v 90. letech

  • impresionismus, symbolismus

  • nová generace – Česká moderna – spory se starší generací (zejména o výnamu díla Vítězslava Hálka)

  • manifest České moderny (Josef Svatopluk Machar, František Xaver Šalda) – právo umělce na svobodu

  • založení časopisu Moderní revue – dekadentně a symbolisticky orientovaný

 • velké úsilí věnováno překladům – hlavěně francouzšina, ruština, severské země

 • do básnického jazyka pronikání hovorového jazyka a vulgarismů

 • poezie ovlivněná anarchismem (boj proti všem – systémům, pravidlům…)

 • nová generace básníků – “Generace buřičů” – odpor k měšťácké společnosti a jejímu pokrytectví (Fráňa Šrámek, Karel Toman, Viktor Dyk – silné rozčarování ze střetu ideálů s neutěšenou skutečností, Stanislav Kostka Neumann, Petr Bezruč, František Gellner)

→ později se pesimismu zbavují (Dyk – upíná se k národu jako k největší hodnotě)

 • další autoři

 • Fráňa Šrámek – Života bído, přec tě mám rád (básnická sbírka – životní únava a skepse vs radost ze života) Modrý a rudý, Stříbrný vítr (dospívání), Léto (impresionistické drama), Splav (milostný cit k ženě, silná erotičnost)

 • Karel Toman – Měsíce

 • Stanislav Kostka Neumann – Nové zpěvy (civilismus = civilizační poezie), Kniha lesů, vod a strání

 • Petr Bezruč – Slezské písně (Červený květ, Jen jedenkrát, Kantor Halfar, Maryčka Magdónova)

 • František Gellner – Po nás ať přijde potopa (pesimismus, pocit marnosti)

VIKTOR DYK (1877-1931)

 • narozen v rodině správce mělnického panství

 • gymnázium – ovlivněn svým dějepisářem Aloiem Jiráskem

 • začal studovat práva → opustil a začal se plně věnovat literatuře

 • četl a překládal prokleté básníky (Charlese Baudelaire, Tristana Corbiera, Paula Verlaina) – odpovídali jeho tehdejším postojům

 • redaktor Lumíru a listu Samozdat

 • spolupráce s Vinohradským divadlem

 • za 1. sv. v. – kvůli svým postojům vyšetřován, půl roku vězněn (podezření z velezrady)

 • próza, poezie i drama

 • v dílech zobrazuje rozpor mezi ideálem a skutečností – v rovině osobní (např. vědomí existence smrti) i společenské (vnímání národnostního útlaku a společenské pasivity)

 • téma prvních básnických sbírek – vzpoura proti tíživé skutečnosti (např. sbírka Buřiči)

 • tvrdá kritika české národní povahy pro její poddajnost (sbírka Satiry a sarkasmy, román Konec Hackenschmidův)

 • dospívá k poznání, že ideál je nutno prosazovat i v nepříznivých poměrech (→ vrcholná díla – novela Krysař, báseň Giuseppe Moro, drama Zmoudření Dona Quijota)

 • smyslem Dykova života se stala láska k národu → obavy o jeho osud – Válečná tetralogie

 • vrchol poezie – Devátá vlna (Sympolická – říká se, že devátá vlna je největší, nejnebezpečnější, zabíjí. Zemřel v moři na zástavu srdce.) – verš záměrně nemelodický, suchý, bez metafor, založený na ostrých pointách (stejně jako Jan Neruda či Svatopluk Machar)

 • Milá sedmi loupežníků – romanticky laděné, láska, prvky lidových balad (refrén, pravidelnost veršů)

Témata, do kterých materiál patří