Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
ČJ-Krysař -rozbor

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17,54 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Krysař SPOLEČENSKO-HISTORICKÉ POZADÍ (Česká lit. v letech 1900-1914) politická situacenapjatá politická situace – antisemitismus, hilsneriádanelibost k sílícímu připoutání k Rakousku-UherskuDyk spoluzakladatelem pravicové strany národně demokratické, po vzniku ČSR jejím poslancem a později senátoremzákladní pri ncipy fungování společnosti (každodenní život)sbližování české a evropské kulturyčeská věda dosáhla mezinárodní úrovně – symbolem úspěchu české vzdělanosti – vydání posledního díluOttova slovníku naučného (cca přes 30 dílů)technické novinky (automobil, 1907 první české kino)kontext dalších druhů umění - malířství – kubismus, jednoduché geometrické tvary - sochařství – kubismus - architektura – novobaroko –Divadlo Antonína Dvořáka (Ostrava); secese –Obecní dům - hudba – Leoš Janáček, Josef Suk literaturažádný výrazný přelom – veškeré změny v 90. letech impresionismus, symbolismus nová generace – Česká moderna – spory se starší generací (zejména o výnamu díla Vítězslava Hálka) manifest České moderny (Josef Svatopluk Machar, František Xaver Šalda) – právo umělce na svobodu založení časopisuModerní revue – dekadentně a symbolisticky orientovanývelké úsilí věnováno překladům – hlavěně francouzšina, ruština, severské zemědo básnického jazyka pronikání hovorového jazyka a vulgarismůpoezie ovlivněná anarchismem (boj proti všem – systémům, pravidlům…)nová generace básníků – “Generace buřičů” – odpor k měšťácké společnosti a jejímu pokrytectví (Fráňa Šrámek, Karel Toman, Viktor Dyk – silné rozčarování ze střetu ideálů s neutěšenou skutečností, Stanislav Kostka Neumann, Petr Bezruč, František Gellner) → později se pesimismu zbavují (Dyk – upíná se k národu jako k největší hodnotě) další autořiFráňa Šrámek –Života bído, přec tě mám rád(básnická sbírka – životní únava a skepse vs radost ze života) Modrý a rudý, Stříbrný vítr(dospívání), Léto (impresionistické drama), Splav(milostný cit k ženě, silná erotičnost)Karel Toman –MěsíceStanislav Kostka Neumann –Nové zpěvy(civilismus = civilizační poezie),Kniha lesů, vod a stráníPetr Bezruč –Slezské písně (Červený květ, Jen jedenkrát, Kantor Halfar, Maryčka Magdónova)František Gellner –Po nás ať přijde potopa(pesimismus, pocit marnosti) VIKTOR DYK (1877-1931) narozen v rodině správce mělnického panstvígymnázium – ovlivněn svým dějepisářem Aloiem Jiráskemzačal studovat práva → opustil a začal se plně věnovat literatuřečetl a překládal prokleté básníky (Charlese Baudelaire, Tristana Corbiera, Paula Verlaina) – odpovídali jeho tehdejším postojůmredaktorLumírua listuSamozdatspolupráce s Vinohradským divadlemza 1. sv. v. – kvůli svým postojům vyšetřován, půl roku vězněn (podezření z velezrady)próza, poezie i dramav dílech zobrazuje rozpor mezi ideálem a skutečností – v rovině osobní (např. vědomí existence smrti) i společenské (vnímání národnostního útlaku a společenské pasivity)téma prvních básnických sbírek – vzpoura proti tíživé skutečnosti (např. sbírkaBuřiči)tvrdá kritika české národní povahy pro její poddajnost (sbírkaSatiry a sarkasmy, románKonec Hackenschmidův)dospívá k poznání, že ideál je nutno prosazovat i v nepříznivých poměrech (→ vrcholná díla – novelaKrysař, báseňGiuseppe Moro, dramaZmoudření Dona Quijota)smyslem Dykova života se stala láska k národu → obavy o jeho osud –Válečná tetralogievrchol poezie –Devátá vlna (Sympolická – říká se, že devátá vlna je největší, nejnebezpečnější, zabíjí. Zemřel v moři na zástavu srdce.) – verš záměrně nemelodický, suchý, bez metafor, založený na ostrých pointách (stejně jako Jan Neruda či Svatopluk Machar)Milá sedmi loupežníků– romanticky laděné, láska, prvky lidových balad (refrén, pravidelnost veršů) KRYSAŘ napsán 1911, knižně vydán 1915novelavrchol neoklasicismu v české literatuře tématem návrat k minulosti, ale nejde o zachycení doby, nýbrž o nadčasové, základní rysy osudu člověka přesnost a preciznost vyjádření kompoziční vyváženost soustředění k souvislé dějové linii neosobní vypravěčský styl spád děje F. X. Šalda, Růžena Svobodová –Černí myslivci, Karel Čapek –Mezi dvěma polibkyinspirace saskou středověkou pověstí o krysaři, jenž měl vyhnat krysy z města Hameln → hora Koppel dal tomuto příběhu hlubší symbolický rozměr (např. setkání krysaře s Faustem)prvky romantismu: mystika, tajemství, pochmurnostkrysař – typ romantického hrdiny – nikde nezakotví, poněvadž stále hledá svůj ideál, individualista, neschopný začlenit se do společnosti jeho protiklad –Sepp Jorgen (ale blízcí povoláním – rybář x krysař) – prostoduchý, všemi vysmívaný, chápe život jako sebeobětování → jako jediný z města odolá kouzlu píšťaly – paradox vítězství bláznovství nad rozumem (paradox – přežije jen mentálně zaostalý člověk a dítě, které rozum ještě nenabylo) Kristián – Agnesin milenec, doufá, že si získá její srdce, až nabude dědictví (ona však touží po lásce, ne po penězích) Agnes – s krysařovým příchodem poznává lidské hodnotykritizuje pokrytectví, lhaní, ubohostčlověk má žít skutečný život a ne se hnát za snemjazyk spisovný, krátké věty, archaismykomunikuje se čtenářem (tázací vety)často opakování – zvyšuje naléhavost a nezvratnou osudovost dějepostavy

Témata, do kterých materiál patří