Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Karel Havlíček Borovský - Křest svatého Vladimíra

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (23,22 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Karel Havlíček Borovský – Křest svatého Vladimíra Druh: poezie, próza Žánr: satirická legenda Celkové téma:Výsměch ruskému absolutismu a církvi Hlavní téma:Hlavní hrdina panovník Vladimír přijímá křesťanství a tvrdě ho zavádí v Rusku. Vládne i bohu, pohanskému Perunovi. Ten odmítne poslušnost→ Vladimír ho nechá utopit v řece→ církev ztrácí autoritu, poddaní si dělají, co chtějí→hledal se nový pánbůh→Církev podle cara nemůže řídit Bůh, ale panovník. Časoprostor:přelom 9. a 10. století v carském Rusku za vlády Vladimíra Forma: Rým: přerývaný (ABCB)Verš: jednoduchý, podobný lidové písniRytmus: jednoduchýPočet veršů ve strofě: 4 Kompozice: Chronologická, retrospektivníKniha je rozdělena do 10 zpěvů, označených římskými číslicemi. Na konci knihy se nachází vysvětlivky. Postavy: Car Vladimír- podle V. Svatoslaviče Velikého (vládl nad Kyjevskou Rusí v letech 980-1015, šířil křesťanství ve své zemi) – samolibý, nenechá se nikým urážet, zároveň však chápavý vůči svému podřízenému lidu, nekompromisní ale vůči těm, kteří s ním nesouhlasíBůh Perun– bůh hromu a blesku, nejvyšší pohanský bůh u starých Slovanů – má svou hlavu, z nikoho nemá strach a poddává se dobrovolně svému osudupaní Perunová- starostlivá o svého mužepan Dráb- strážník, panský služebník, věrný caroviPerunova děvečka– vyřizuje Perunovi vzkaz od drábaPolicajti – plní funkci soudu, ale jsou bezra dnívojenský soud– rozhodne o Perunově osudužurnalista– psal proti víře, odsouzen ke stejnému trestu jako Perun Děj: Zpěv I. – Perun a Vladimír:Vladimír vzkáže po Drábovi, aby mu Perun na jeho svátek zahřměl. Ten odmítne a dokonce drábovi sprostě vynadá. Car je rozčílen, ale nechce si kazit svátek – proto dá zahřmít pomocí kanónů, a koná se slavnost se vším všudy, včetně jídla a pití. Zpěv II. – Hospodářství:Tento zpěv pojednává o životě Boha Peruna – o tom, co všechno leží na jeho bedrech. Peruna jeho práce nebaví, stěžuje si na ni. Nemá rád, když jeden člověk chce to, co druhý chce naopak. Večer chce mít Perun chvíli pro sebe – chce si vykouřit dýmku. Avšak vyruší ho jeho žena, která se bojí o jeho osud. Zpěv III. – Vojenský soud:Policajti vedou Peruna do vězení a poté se radí o jeho osudu. Perunova žena se snaží zasáhnout, ale Perun chce, aby se uklidnila. Policajti nemohou přijít na to, jak Peruna potrestat, proto car povolá vojenský soud, který učiní verdikt dle zákona – odsoudí Peruna za neposlušnost, vzpouru a nemravné řeči vůči panovníkovi. Zpěv IV. – Testament Perunův:Peruna i spolu se žurnalistou vlečou k řece po koňském ocase. Lyrický subjekt Peruna lituje, popisuje celý proces. Až Peruna s novinářem k řece, dovlečou, kat je v ní oba utopí. Nakonec lyrický subjekt ironicky konstatuje, jak je carova samovláda špatná – že dokáže odsoudit toho, koho ještě přede dnem uctíval. Zpěv V. – Bezbožnost v Rusích:Lidé jsou nyní bez Boha – jejich životy se však nijak výrazně nemění, vše funguje jako dříve, akorát přestávají platit desátky v kostele, tím pádem je církev brzy na mizině. Zpěv VI. – Audience:Všichni lidé z církve přijdou k panovníkovi a vysvětlí mu svoji situaci. Chtějí nového Boha, je jim jedno jakého – hlavně, aby měl moc nad sedláky, kteří nyní nic neplatí. Car jim slíbí, že situaci bude řešit. Zpěv VII. – Ministerská rada:Ministři se navzájem radí o novém Bohu, každý má své vlastní podmínky a návrhy, podle funkce, kterou zastává. Zpěv VIII. – Kamarila:Carova kamarila se skládala hlavně z žen – jeho milenek, kterých měl hodně. Z toho vyplynula spousta nátlaku – car posléze začal litovat toho, že nechal Boha utopit. Večer si Vladimír stěžuje svému lokaji Matesovi, který byl jeho hlavním rádcem. Proto Mates běžel ještě ten večer do redakce, kde vzkázal, že má být ihned napsán konkurz na nového Boha. Následující den o tom všichni vědí a zájemci (i ze zahraničí!) se připravují. Zpěv IX. – Jezovitský Marš: Autor zde vtipně doplňuje známě, latinské církevní písně a hymny. Vatikán pošle všechny zájemce (Jezovity) do Kyjeva. Ti si chtějí užívat – jíst a spát s děvčaty, chtějí toho mít sami co nejvíce a druhým nedat nic – autor to kritizuje. Zpěv X. – Konkurs:Do Kyjova se sjíždějí všichni kandidáti, kteří se navzájem haní – každý z nich chce vyhrát, přišly konkurovat i sekty. Nejvíce se však dařilo dohazovačům – ti byli nazýváni jako „boží metly“. Lyrický subjekt:Je vcítěn do Peruna, ale zároveň do děje nijak výrazně nezasahuje. Jazyk: Vulgarismy (hubu, se**, hov**, sviňák, …)Lidové a nespisovné výrazy(vejskali, flašek, zejtra, špejchar (=sýpka), sežere, katě, športle (=vedlejší příjmy úředníků), deputát, čekoláda (=čokoláda), brabenci (=mravenci), vomeldovat (=ohlásit), litanie (=výčitky), juristé (=právníci), lutriáni (=luteránští evangelíci), Špimberk (=Špilberk), Vávra (=hlupák), sprostý (=prostý), prebenda (=důchod spojen s církevním obřadem), deputát (=příjem, mzda v naturáliích)Archaismy a historismy(pekýlek (=pekelec – místo mezi zdí a pecí), lavičník (=hadr), katané, žandarmové, kamarila (= vlivná skupina osob ovlivňujících rozhodující osobnosti), keser (=ruční síť na ryby), špejchar (=sýpka), desátky (=povinná dávka poddaných z polní úrody), štola (=poplatek za církevní úkon), ofěra (=dávání darů při mši), Kufstein (=státní věznice v Tyrolsku), humno (=místo, kde se mlátí obilí), mořdíř (=nástroj na střílení při oslavách), žandarm (=četník), po (=pravoslavný kněz), diákon (=pomocník faráře), kantor (=chrámový zpěvák a učitel), tambor (=vojenský bubeník), kalkant (=ten, kdo šlape na měchy u varhan)Poněmčené výrazy(flügel – adjutant (=křídelní pobočník), špás, kumst, Širaz tümbekia (tumbaki = tabák z vodní dýmky, Širáz = město v Íránu), štokhauz (=věznice), patrontaše, Richt euch (=Zde: v řadě), špendýrovat (=dopřát si), špendáže (=dary), žandarm (=četník), pacht (nájem), multiplicírovat (=násobit)Latinské modlitby a výrazy (alterace (=rozčilení, rozpaky, potíže), licitace (=dražba), potentát (=vládce, panovník), nace (=národ), interkalár (=mezidobí – kdy nějaký úřad není obsazen), kontraktně (=smluvně, smlouvou), erár (=státní po

Témata, do kterých materiál patří