Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Mácha Máj

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (20,33 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Autor: KAREL HYNEK MÁCHA Název díla: MÁJ Autor: Karel Hynek Mácha (16. listopadu1810Praha –6. listopadu1836Litoměřice) -básník a prozaik, nejvýznamnější představitel českého romantismu - narodil se v Praze na Újezdě na Malé Straně - první verše napsal na piaristickém gymnáziu, psal německy i česky - studoval filozofii na UK a práva - hrál v ochotnických divadelních představeních ve Stavovském a Kajetánském divadle - herec Tylovy ochotnické družiny, zde poznal Eleonoru (Lori) Šomkovou - s přítelem Strobachem došel pěšky až do Benátek - 6. listopadu 1836 náhle zemřel v Litoměřicích po vleklém onemocnění po hašení požáru ●zařazení autora do uměleckého směru - jediný představitel českého romantického básnictví a jeden z největších českých básníků - zakladatel moderní české poezie působil v době národního obrození: - počátek spadá do 70. let 18. Století, konec 50. léta 19. století dělí se na 4 etapy: 1. fáze, „obranná“: 80. léta 18. st.-1805, J. Dobrovský - převládá klasicismus, utvářejí se základy obrozenské literatury 2. fáze: 1806-1830, J. Jungmann, Fr. Palacký, P. - doba napoleonských válek, v literatuře se uplatňuje preromantismus 3. fáze: 1830-1848, J. K. Tyl,K. H. Mácha, K. J. Erben - doba mezi revolucemi, literatura se sbližuje se životem, proniká romantismus 4. fáze: 1848 - 50. léta, K. H. Borovský, B. Němcová - demokratická orientace literatury, směřování k realismu Romantismus - od slova román = dobrodružný jako v románě - vznikl v Anglii na počátku 19. stol., rozšířil se do celé Evropy - není jen umělecký styl, ale životní pocit, postoj člověka - nový způsob pohledu na svět – silně subjektivní a individualistický ●určení století, v němž autor tvořil první polovina 19. století ●určení dalších autorů stejného um. směru 3. fáze národního obrození: Karel Jaromír Erben (1811–1870) - básník, historik, sběratel lidové slovesnosti (písně, pověsti, pohádky, říkadla), vydavatel staročeských literárních památek, překladatel, novinář -Erbenovy pohádky jsou zbaveny skoro vesměs místní a časové určenosti. dílo:Kytice z pověstí národních, Prostonárodní písně a říkadla, pohádkyZlatovláska, Tři zlaté vlasy děda Vševěda, Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Pták Ohnivák a Liška Ryška Josef Kajetán Tyl (1808-1856) - prozaik, básník, kritik, novinář -Dekret Kutnohorský, Strakonický Dudák aneb Hody divých žen Romantismus: Francie Victor Hugo - nejslavnější osobnost francouzského romantismu - Chrám Matky boží v Paříži, Bídníci Anglie Jane Austenová - představitelka tzv. rodinného románu (domestic novel) - Pýcha a předsudek, Emma, Northangerské panství Percy Bysshe Shelley - jeho manželka, Mary Shelleyová, je autorkou Frankensteina Odpoutaný Prométheus Walter Scott(1771-1832) - považován za zakladatele historické povídky a historického románu Waverly, Ivanhoe ●názvy (případně obsahy) dalších autorových děl - začínal německy psanými básněmi - od r. 1830 psal česky Svatý Ivan – první báseň psaná česky Charakteristika uměleckého textu jako celku: ●literární druh a žánr Lyrika, lyricko-epická báseň ●literární forma poezie ●dominantní slohový postup vyprávěcí (ze strany vypravěče) ● typ vypravěče er-forma ●určení místa a času textu Děj se odehrává u města Hiršberg mezi horami, na nichž hrady Bezděz, Pernštejn, Houska a v dálce Roll k východu, západu, poledni a půlnoci okazují. Pozdní večer, první máj. – čas není specifikovaný, ale lze soudit, že se jedná o básníkovu současnost. ●stručné nastínění děje I. zpěv: Dívka sedí večer 1. května u jezera a čeká na svého milého. Bojí se, že nepřijde, a pláče. Přijíždí loďka a plavec dívce řekne, že její milý je ve vězení ve věži za to, že zabil svého vlastního otce. Zítra má být lámán v kole. Loďka odplouvá adívka se vrhá do hlubin jezera. „Jarmilo! Jarmilo!! Jarmilo!!! II. zpěv: Je noc, vězeň sedí ve věži. Přemýšlí, jestli na něj jeho milá myslí. Usíná a ve snu si promítá svůj život. Otec ho vyhnal do světa, šel k loupežníkům a stal se „strašným lesů pánem“. Zamiloval se a zavraždil svůdce své milé, aniž by v tu chvíli věděl, že je to jeho otec. Nyní řeší, na čí straně je vlastně vina a co bude po smrti. Padající kapky mu odměřují čas. Strážný, který vyslechl vězňovy myšlenky, se již nikdy neusmál. Zvon bije půlnoc. I. intermezzo: půlnoc; sbor duchů se rojí na popravčím pahorku. Připravují se na příchod nového mrtvého, chystají mu dary. Začíná nový den. III. zpěv: Je ráno 2. května, lid spěchá z města k místu popravy. Průvod se strážci a odsouzeným došel ke kapli. Zločinec se naposledy rozhlíží, loučí se se svým rodným krajem. Je sťat katem a jeho tělo bylo vpleteno do kola. Mrtvá hlava se rozhlíží po kraji, nastává večer. „Viléme! Viléme!! Viléme!!!“ II. intermezzo: Vilémova družina loupežníků truchlí po svém vůdci. „Pán náš zhynul! – zhynul!! –zhynul!!!“ IV. zpěv: Po sedmi letech, 31. prosince, přijíždí na koni na pahorek vypravěč příběhu. Na pohorku stále stojí kolo s Vilémovou lebkou. Druhý den, 1. ledna, se ptá hostinského, čí tělo viděl, a hostinský mu vypráví nám již známý Vilémův osud. Poutník poté odchází, ale místo popravy ho vábí zpátky. Vrací se 1. května, usedá na zem a rozjímá o životě. „Hynku! Viléma!! Jarmilo!!!“ → poutníkem byl sám Hynek Mácha + Poznamenání – Máchova vysvětlivka k I. intermezzu ●zařazení knihy do kontextu celého autorova díla Nejslavnější Máchovo dílo. Je to jediná knihy, která vyšla za jeho života. Vydal ji vlastním nákladem, šlo o 600 výtisků. ●porovnání s filmovou verzí nebo dramatizací Film Máj v roce 2008 natočil F. A. Brabec. Film neodpovídá předloze, Jarmila je líčena jako poběhlice, Vilém – strašný lesů pán. ●charakteristika vystupujících postav (přímá, nepřímá) Hynek - sám autor, depresivní, otřesen Vilémovým osudem, ztotožňuje se s Vilémem ●charakteristika dalších postav Vilém - loupežník, omylem zabíjí svého otce, viní společnost, cítí se být nevinný. Ve vězení myslí na Jarmilu a vzpomíná na své mládí. Dochází k závěru, že po smrti ho již nic nečeká. Jarmila –svedená, nyní miluje Viléma a nechce bez něj být Žalářník – tichý, nes

Témata, do kterých materiál patří