Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Moliére Lakomec

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (36,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Autor: MOLIÉRE Název díla: LAKOMEC Autor: Moliére (1622-1673) - vlastním jménem Jean-Baptiste Poquelin [žán batyst poklen] - výborné vzdělání – studoval práva, měl být notářem - největší francouzský autor komedií - život zasvětil divadlu – autor, herec, režisér, ředitel divadelní společnosti - r. 1643 založil s dalšími 9 lidmi divadlo Illustre Théatre - zemřel krátce po odehrání hryZdravý nemocný - útoky proti společenským předsudkům, odhaloval přetvářku – potíže - postavy se nevyvíjejí, mají stejný charakter jako na začátku - dodržuje ideál tří jednot a pěti aktů zařazení autora do uměleckého směru Klasicismus - umělecký směr, který vznikl ve Francii za absolutistické Ludvíka XIV. („Stát jsem já.“) - 2. polovina 17. století – konec 18. století - vzorem je antika - podle antického vzoru stanovena jasná pravidla: vysoké (óda, epos, tragédie) a nízké (bajka, satira, komedie) žánry - vysoké žánry: zpracovávání vznešených námětů, urození hrdinové - nižší žánry: náměty ze života měšťanstva, směšné pojetí určení století, v němž autor tvořil 17. století určení dalších autorů stejného um. směru Francie: Pierre Corneille (1606–1684) - autor tzv. hrdinských tragédií, celkem 22 her inspirovaných antikou - vytvořil pravidla tragédie - tragédieCid: don Rodrigo miluje Ximénu, chystá se svatba – následuje boj o čest -Horatius, Polyeuktes, Cinna, Lhář názvy (případně obsahy) dalších autorových děl Tartuffe neboli Podvodník Zdravý nemocný Charakteristika uměleckého textu jako celku: literární druh a žánr drama, komedie dominantní slohový postup vyprávěcí typ vypravěče dialog – střídání více ich-forem určení místa a času textu Paříž, čas neurčený stručné nastínění děje První dějství – děti Harpagona, Eliška a Kleant, se domlouvají, jak říct otci, že mají partnery; Eliška sluhu Valéra a Kleant dívku Marianu. Otec jim však sděluje, že se chce oženit s dívkou Marianou a Elišku chce provdat za padesátníka Anselma. Druhé dějství – Kleant si chce vypůjčit od lichváře, půjčku mu zajišťuje sluha Čipera. Ukáže se, že oním lichvářem je Harpagon. Třetí dějství – Mariana s dohazovačkou přichází velmi nerada do Harpagonova domu na námluvy. Rozzáří se, když zjistí, že její milý Kleant je Harpagonův syn. Čtvrté dějství – oba páry se domlouvají, jak odradit Harpagona od sňatku. Čipera schoval Harpagonovi pokladnici, a tím obrátil jeho pozornost na peníze. Páté dějství – zatímco komisař vyslýchá všechny v domě, na večeři přichází hrabě Anselm. Odhaluje se, že je otcem Valéra a Mariany a je natolik bohatý, aby zaplatil obě svatby. zařazení knihy do kontextu celého autorova díla nejproslulejší Moliérova hra, inspirovaná Komedií o hrnci - Plautus porovnání s filmovou verzí nebo dramatizací film Lakomec – Luis de Funés charakteristika vystupujících postav (přímá, nepřímá) Kleant: zvědavý, chce si vzít Marianu Čipera: šibal, vynalézavý, pohotový, bystrý Harpagon: hysterický, podezřívavý, zmatkář, chtivý, hamižný Eliška, Mariana: obyčejné dívky toužící po klidném manželství Valér: milující, ochotný hrát sluhu, aby byl blíž své milé vztahy mezi postavami Kleant miluje Marianu Valér miluje Elišku Harpagon je otec Elišky a Kleanta Čipera je sluha Kleanta Hrabě Anselm má být ženichem Elišky, je to otec Mariany a Valéra použité jazykové prostředky věty zvolací: Ale teď se spasme!, Jsem zničen!, Zabili mě! – navození dojmu zmatku, hysterie dialog Kleanta a Čipery, monolog Harpagona (vbíhaje...) scénická poznámka opakování slov krátce za sebou = epizeuxis: Chyťte ho! Chyťte ho! řečnické otázky: Kdo to může být?, Kdo je to?, Kde vězí? přechodník ve scénické poznámce: chytaje citoslovce: Ó, Ach, Achich! nedořečenost: taškáři... personifikace: vy moji hodní přátelé (= peníze) apostrofa: Mé chudinky penízky!, Oloupili mě o vás... zdrobnělina: chudinky penízky

Témata, do kterých materiál patří