Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Olbracht Nikola Šuhaj loupežník

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (38 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Autor:IVAN OLBRACHT Název díla:NIKOLA ŠUHAJ LOUPEŽNÍK Autor:Ivan Olbracht - vlastním jménem Kamil Zeman - spisovatel, prozaik, publicista, novinář, překladatel německé prózy, národní umělec - ve svých prózách se zabýval tématikou osobní revolty člověka, egocentrismu a intelektuálního vztahu ke světu - do literatury vstoupil ještě před první světovou válkou - vystudoval gymnázium ve Dvoře Králové nad Labem a nedokončil vysokoškolská studia práv a filozofie - za první republiky dvakrát vězněn za své příliš revoluční komunistické názory - během 30. let často pobýval na Podkarpatské Ukrajině - po 2. světové válce působil ve vysokých stranických funkcích - z KSČ nakonec vystoupil po podepsání Manifestu sedmi (protest sedmi umělců proti nové linii Komunistické strany Československa) zařazení autora do uměleckého směru Meziválečná próza, levicově zaměřená próza: historické souvislosti: - první republika (1918-1938) = fungující demokratický systém → r. 1921 vznikla komunistická strana, v programu nutnost revoluce - levicoví autoři píší o vizích sociální svobody a spravedlnosti - od 30. let hovoříme o tzv. socialistickém realismu = způsob uměleckého vnímání, marxistický výklad společenského vývoje - autoři sympatizují s proletáři, zobrazovaná třídní společnost je nesmiřitelná určení století, v němž autor tvořil 1. pol. 20.stol., meziválečné období určení dalších autorů stejného um. směru Jiří Weil (1900-1959) - novinář, překladatel z ruštiny - židovský původ – povolán do transportu, nenastoupil, skrýval se - jako první zobrazoval vznik a prosazování Stalinovy diktatury v SSSR Moskva – hranice,Dřevěná lžíce,Život s hvězdou Marie Pujmanová (1893–1958) - z pražské intelektuálské rodiny, po válce nemorální jednání Pacientka doktora Hegla, trilogieLidé na křižovatce, Hra s ohněm, Život proti smrtiPředtucha názvy (případně obsahy) dalších autorových děl Anna Proletářka,O zlých samotářích Charakteristika uměleckého textu jako celku: literární druh a žánr epika (prozaický text), baladický román dominantní slohový postup vyprávěcí typ vypravěče er-forma určení místa a času textu Děj s odehráváve vesnici Koločava v Zakarpatské Ukrajině. Místy v horách. Na konci světové války a v prvních poválečných letech. stručné nastínění děje: Je první světová válka a z boje utíkají dva muži. Bydlí u staré baby, která jim přičaruje moc, že nemohou být zraněni střelnými zbraněmi. Poté se muži opět vrací do války a vyzkouší si svoji nezranitelnost. Nikola se rozhodne opět vrátit domů do Koločavy, kde se ožení s Eržikou. Poté je chycen a vrácen zpět na frontu. Eržika utíká do lesů. Pouze obchodníci jsou bohatí a tak je Nikola přepadává a nemá z ničeho strach a je oslavován lidem. Nikola se schovává, válka mezitím skončila a je znám mezi lidmi kvůli své zlodějské činnosti. Nikdy se neměl místní lid lépe, ale četnictvo chce Nikolu zadržet. Ve vesnici vznikají konflikty. Poté zradí Nikolu dva kamarádi, protože na něj byla vyhlášena odměna třicet tisíc za jeho hlavu. Díky Eržice, která ho varovala, se nic nestalo. Nakonec ale Nikolu a jeho bratra Juraje ubijí dva kamarádi sekerou, protože by rádi získali finanční odměnu. Vrazi se chlubí četníkům, ale četníci jim vysvětlí, že získat odměnu je velice složité a dopadení také vezmou jako svoji zásluhu. Lid pláče, že je Nikola Šuhaj – jejich hrdina, z něhož se stala legenda - mrtev. Po Nikolově smrti se narodí malá Anča, dcera Nikoly a Eržiky. zařazení knihy do kontextu celého autorova díla Jedno z nejslavnějších děl Ivana Olbrachta, které vyšlo v roce 1933. Dílo tedy vyšlo za autorova života, ale neřadíme ho k levicově zaměřené próze (není politicky zaměřené).Olbracht se nechal inspirovat postavou Oleksy Dovbuše, lidového zbojníka, který žil na Podkarpatské Rusi v 18. století. porovnání s filmovou verzí nebo dramatizací Název filmu Nikola Šuhaj loupežník natočen v roce 1977, režie: Evžen Sokolovský. Podle románu vznikl také muzikál Balada pro banditu. charakteristika dalších postav Nikola – spravedlivý, věří svým blízkým a nečeká od nich zradu, je to nezranitelný hrdina, historická postava vztahy mezi postavami Nikola + Eržika = milenci Nikola + Juraj - bratři použité jazykové prostředky převažuje slohový postup popisný, ale velmi poetický historismus– usnulá přirovnání – ..štědrou, jako středověkých vládců. oslovení – Bůh země zdrobnělina – jalůvkami miska dlaně – metafora - jazyk spisovný, knižní a zastaralá čeština

Témata, do kterých materiál patří