Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
William Styron - Sofiina volba

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (25,92 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Styron - Sofiina volba Světová literatura 2. poloviny 20. století. 1. Část Zasazení do kontextu díla: Zasazení části ukázky do díla (kde se část nachází, děj ukázky, co je před a co za ní). Téma: Volby hlavní hrdinky Sofie, některé jsou velmi těžké. Motiv: Sofiina volba (nebyla 1, bylo jich spousty). Časoprostor: Děj se odehrává po 2. světové válce v roce 1947 v Brooklynu. Retrospektiva – Sofie se vrací do své minulosti a vzpomíná na své volby. Hodnotí, jestli její rozhodnutí byla správná. Podle jejich vzpomínek píše Stingo svůj román. Druh: Epika. Žánr: Román - nejrozsáhlejší lyrickoepické dílo s rozsáhlým dějem, se spousty postavami, jejíž osudy se prolínají a postavy se postupně vyvíjejí. 2. Část Vypravěč/lyrický subjekt: Román vypráví Stingo, pasáže se vzpomínkami Sofie Kompoziční výstavba: Ze začátku je kompozice chronologická později se objevuje retrospektivní = je filmový nebo literární postup, při němž je přerušena dějová linie a příběh se vrací do dřívějšího časového okamžiku. Retrospektiva se v příběhu může objevit například v podobě vzpomínek některé z postav, vyprávění minulého příběhu apod. Postavy: Stingo = Styron – autor knihy - z jihu - přijel do Brooklynu – New York - ubytován je v růžovém penzionu spolu s Nathanem a Sofií - 21 let, panic – nezkušený - z farmářské rodiny - dobrý pozorovatel (uměl naslouchat) - odešel z domu za svým snem (psaní knih) - hledá inspiraci – křesťan - zamilovaný do Sofie - zodpovědný (dohlíží na Nathana – pověřen jeho bratrem) - viděl v Nathanovi vzor, záviděl mu - přes všechno velice dobrý přítel N+S - nečekal sebevraždu Sofie a Nathana (kyanid) - N+S ho učili nebrat život vážně.Sofie - polská křesťanka z Krakova - zřekla se křesťanství – vdaná - otec – právník, psal články na pomoc Polákům, Anti semitista – proti židům - matka – hrála na klavír – Osvětim - otce a manžela odvezli do pracovního tábora a poté zastřelili - potom co jí osvobodili -> Švýcarský uprchlický tábor – pokusila se zabít - bere jako trest, že je naživu, proto se zřekla křesťanství - dobře zmanipulovatelná - podruhé zasnoubená - přišla o rodinu i rodnou vlast - nedokázala se vzepřít mužům - křesťanství jí nedovolovalo rozvod - lhala o svém otci - strach z otce - utíkala před problémy - proti nacizmu - špatně mluví – učí se anglicky („česky“) - podřizuje se mužům - jazykově vzdělaná (polština, němčina, francouzština, trochu angličtina) - sekretářka svého otce – přepisovala pro něj texty proti židům - 2 děti (árijské typy) – holka (plynová komora), kluk (dětský pracovní tábor).Otec Sofie - styděla se za něj - lhala o něm (nesnášela ho) - respekt vůči němu - neřekla otci vlastní názor na jeho dopisy (vůči židům) - přehnaná (nezdravá) autorita - jeho urážky přijímala (mlčela, nebránila se).Manžel Sofie - vybrán jejím otcem - s otcem odvezen do koncentračního tábora - stejný jako otec - upřednostňovala kluka před holkou (děti) - neuspokojena, našla si milence - neschopnost opustit ho (křesťanství).Milenec Sofie – zabit - našla si ho v manželství, kvůli názorům manžela a otce - odboj proti Němcům -> Sofie s ním nešla roznášet letáky ->kvůli otci.Natan - paranoidní schizofrenik - měl staršího bratra - snoubenec Sofie – cholerický – narkoman - ujal se Sofie – „Hodný“ (pomohl jí – jídlo, jazyk,…) - od dětství – sanatoria - chtěl se lišit od ostatních = excentrický - lhal o své práci (výzkumný biolog X biolog) - přehnané projevy lásky střídá s agresivitou, psychickým deptáním, fyzickým týráním. Vyprávěcí způsoby: Střídají se promluvy postav a vyprávění autora.Er-forma.„Ich bin polisch!“ – přímá řeč, oznamovací, hlavní, německy.„Ale nejsem židovka!“ – česky, přímá, oznamovací, hlavní. Typy promluv DialogVěty dvojčlenné, krátké, jednoduché – dokazuje zoufalost, strach, nervozitu Veršová výstavba: --------- 3. Část Jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku: Z větší části je dílo psáno hovorovým jazykem, do něhož vstupují cizí slova (Das Land des Lächelnes, la mer á lómbre…), vulgarismy (kurva, děvka…) a básničky. Objevuje se zde velmi často přímá řeč. Tropy a figury a jejich funkce ve výňatku: ----------- Literárně historický kontext: William Styron (1925-2006) – Světová literatura 2. polovina 19. století Spisovatel William Styron, narozen 11. června 1925 Newsport News ve VirginiiZemřel 13. listopadu 2006 ostrov Martha´s Vineyard ve státě MassachusettsWilliam Styron je klasikem americké prózy, autorem „s jižanským zázemím“. Nositel Pulitzerovy ceny a Americké knižní ceny podlehl po dlouhé nemoci zápalu plic.William Styron se narodil ve Virginii, kde rodina jeho otce vlastnila kdysi otroky. Jeho matka pocházela ze Severu.Styron ve třinácti letech ztratil matku a s její smrtí se těžko vyrovnával. Bolesti z její ztráty přisuzoval některé své problémy v pozdější době – alkohol, drogy, depresivní stavy vedoucí k sebevražedným sklonům.Ve druhé světové válce vstoupil do americké armády a bojoval v Tichomoří. Po válce studoval Dukeovu univerzitu.Vytříbený jazyk i smysl pro humor prokazoval William Styron již na studiích na vysoké škole. Po jejím vystudování odešel do New Yorku, kde nějaký čas pracoval v nakladatelství McGraw-Hill. V 50. letech se vydal Styron do Evropy, kde v Paříži spoluzakládal časopis The Paris Rewiew. V Paříži potkal svou ženu, spisovatelku Rosy Bergunderovou, s níž měl čtyři děti.V roce 1985 se William Styron zhroutil a začal se léčit z depresí.Proslul především románem Sofiina volba (1979). Další jeho tituly:Jeho romány se zabývají otázkami trestu a viny, čímž jako by navazoval na tvorbu F. M. Dostojevského, jeho přístup k jižanskému prostředí je ovlivněn dílem W. Faulknera. Dalším stěžejním tématem jeho děl je rasismus, který se ukazuje ve zcela nečekaných a v té době i šokujících souvislostech.Ulehni v temnotách (Lie Down in Darkness; 1951) — zabývá se rozpadem rodiny,Dlouhý pochod (The Long March; 1952 na pokračování, 1956 jako kniha),Zapal ten dům (Set This House on Fire; 1960) – příběh umělce, který se marně snaží utéci moci peněz, která je zde považována za k

Témata, do kterých materiál patří