Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Vývoj českého pravopisu, pravopis cizích slov

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (22,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Vývoj českého pravopisu, pravopis cizích slov Vývoj českého pravopisu primitivní pravopis (původní) – jednoduchý; hlásky v češtině, které latina neměla, označovány písmenem pro hlásky zvukově nejbližší spřežkový pravopis – k označování hlásek, které má proti latině čeština navíc, používány spřežky, tj. spojení dvou i více latinských písmen např. spřežka cz mohla označovat jak c, tak č (stejně rz – r nebo ř atd.), dále pak spřežkový pravopis nerozlišoval kvantity (délky) samohlásek – to vše vedlo k nejednoznačnosti některých tvarů pravopis diakritický – s největší pravděpodobností zaveden Janem Husem; navrhl diakritická znaménka: nabodeníčko dlúhé (čárka označující délku samohlásky) a nabodeníčko krátké (tečka označující měkkost samohlásky); viz Husův spis de ortographia Bohemica (O pravopise českém) bratrský pravopis (platil až do národního obrození) místo teček nad souhláskami zaveden háček – ž, š, ř hláska j se píše písmenem g dvojhlásky aj, ej se píší ay, ey hláska v se označuje písmenem w (wěc) písmeno v označuje na začátku slova hlásku u (vslyš = uslyš) délka samohlásek se označuje čárkami, ale í se píše písmenem j (gegj = její) po c, z, s a ve spojce i se píše vždy jen y (cyzý) Dobrovského analogická oprava pravopisná – zavedení i po c a ve spojce y, po s, z se podle analogie začalo psát i nebo y (1. pád páni – psi, 4. a 7. pád pány – psy) Psaní slov přejatých původní pravopis: abbé, watt, wolfram, revue počeštěný pravopis aféra, prézens, hokej, téma, tematický, teze, komise, adresa, ale džez i jazz, makeup i mejkap s a z kde se vyslovuje s jako z, píše se z: analýza, organizace, poezie, gymnázium; kurs i kurz, realismus i realizmus, diskuse i diskuze, renesance i renezance aj. označování délky: délka tam, kde se vyslovuje: akvárium, téma, sérum, filé obojí: benzin i benzín, citron i citrón, sezona i sezóna, ortopedie i ortopédie aj. krátké: na -ura: brožura, literatura -una: laguna, tribuna

Témata, do kterých materiál patří