Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


6. klasicismus a osvicenstvi

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (108 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

6) Klasicismus, osvícenství a preromantismus Klasicismus z latinského classicus-vynikající, vzorný rozvíjejí se společně s barokem klasicismus-umělecký směr vzor v antice přesvědčení, že z různých způsobů, jimiž lze vyjádřit nějakou myšlenku, je pouze jediný ten správný pevný feudální řád velmi přesné uspořádání společnosti nejvyšší autorita-panovník (Ludvík XIV: ,,Stát jsem já“) rozřazování do škatulek rozdělení žánrů vysoké óda, epos, tragédie nízké bajka, satira, komedie drama-je napodobením života dodržování tří jednot místa všechny výjevy dramatu se odehrává na jednom místě času omezení doby příběhu na 24 (max. 48) hodin děje logické a přímočaré vedení zápletky v jedné hlavní dějové linii Nicolas Boileau-Despréaux kodifikátor zásad francouzského klasicismu Umění básnické-shrnutí názorů své doby na uměleckou tvorbu; veršovaná poetika charakteristické žánry převažuje složka rozumová nad emocionální-didaktická báseň, popisná báseň, moralistní vyprávění, esej, úvaha, veršovaná tragédie, commedia dell´arte, filozofický román nebo povídka (commedia dell´arte-italská komedie 16.-17. stol., v níž herci v několika typických postavách improvizovali dialog podle předem stanoveného průběhu děje) Francie Jean Racine(1630-1699) antická mytologie psychologická tragédie cit, vášeň (=osudová moc, jež zcela ničí svou oběť) dobrý psycholog-dokázal vykreslit lásku, zvlášť lásku ženy konflikt v jeho hrách-střetnutí citu s egoistickými vášněmi Andromacha (1667) Ifigenie (1674) Faidra (1677) - Faidra, žena athénského krále Thesea, potlačuje dlouho lásku k nevlastnímu synovi Hippolytovi. Projeví mu svůj cit v době, kdy se domnívá, že král v cizině zemřel, ale Hippolyt zůstane chladný a odmítavý. Faidra chce podnítit jeho ctižádost a navrhuje mu, že se spolu podělí o trůn. Král Theseus se však vrací a ušlechtilého Hippolyta obžalovává Faidřina chůva z pokusu o zneuctění vlastní matky. Král vyžene syna ze země a vyzývá bohy, aby potrestali zločin. Králova žádost se brzy vyplní: Faidra vypije jed a před smrtí se doznává Theseovi, že jej oklamala. Pierre Corneille(1606-1684) cit x povinnost, závazky, čest tvůrce moderní tragédie-dal jí pevnou kompoziční zákonitost po neúspěších se vzdal divadla, jehož klasicistní zásady definoval v třechProjevech Medea Cid(1636) - Rodrigo-Cid zabije hraběte Gormu, otce své milé, Chimeny, protože urazil Rodrigova otce. Chimena miluje Rodriga, ale nad jejím citem převáží čest rodiny a dívka žádá krále, aby potrestal vraha. Patos dramatické situace, za níž oba hrdinové trpí, neboť se vzájemně milují, ale přitom trvají na představách cti, se vyhrocuje v třetím jednání. Konflikt končí smírně zásahem krále, neboť Rodrigo odčinil svou vinu udatností v boji.¨ Molière(1622-1673) vlastním jménem Jean-Baptiste Poquelin nižší styl věnoval svůj život divadlu, přitahovalo ho od mládí, byl herec a režisér, autor 33 her chráněnec Ludvíka XIV. stal se ředitelem královského divadla v Paříži, ale měl neustále nepříjemnosti s církevními kruhy i s nepřáteli u královského dvora ve svých hrách předváděl soudobou pestrou mravní problematiku velmi široká; týká se postavení ženy ve společnosti i v rodině, mravního cynismu feudálů, chorobné lakoty, úlisnosti, náboženského pokrytectví, snahy měšťanů o napodobení šlechty apod. znaky jeho tvorby nedodržoval přesně zásady 3 jednot lidské vlastnosti se mohou měnit komické postavy mají i tragické rysy šlechtici mohou mluvit i prózou postavy ze všech vrstev jsou si rovny sluhové a služky mají často jediní rozum, nesou mravní poselství Tartuffe (1664-1669) velmi dlouho se Molière nemohl prosadit s touto svou nejodvážnější komedií hra odhalovala pokrytectví a svatouškovství a svou titulní postavou mířila proti církvi a donášečskému systému jejích institucí Tartuffe si získal důvěru měšťana Orgona, ovládá ho a nabývá vlivu nad jeho rodinou. Usiluje o jeho ženu, má si vzít jeho dceru a členové rodiny se marně pokoušejí překazit tyto záměry. Orgon zcela podléhá Tartuffovi, dokonce mu připíše i svůj majetek a jen králův zásah zabrání úplnému zničení rodiny. Lakomec(1668) inspirace v Plautově Hrnci Titulní postava, lichvář Harpagon, je ochoten pro peníze obětovat všechno a ztráta pokladnice pro něho znamená životní tragédii, poloviční šílenství a nenávist k celému lidstvu. Kvůli penězům je hotov vnutit svým dětem nemilované partnery. Sám se chce oženit s mladičkou Marianou, i když ví, že ji miluje jeho syn Kleant. Proměnu Harpagonova postoje způsobí teprve ztráta 30 000 zlatých dukátů. Vězí za ní intrika důvtipného Čipery, sluhy Kleanta. Výměnou za ztracené peníze se Harpagon rád vzdává nároků na synovu Marianu a i dcera Eliška se smí provdat podle svého srdce. Škola žen (1662) Misantrop (1666) Měšťák šlechticem (1670) Šibalství Skapinova (1671) Zdravý nemocný (1673) Jean de La Fontaine(1621-1695) měl neobyčejný úspěch v drobnějších básnických útvarech sbírkaBajky (1668-1694)-pronikla do celé Evropy obsahuje 237 bajek rozdělených do 12 knih Lev, vlk a lišák Lev je ve stáří stižen dnou. Přijdou k němu všichni doktoři kromě lišáka. Vlk z toho chtěl těžit a začal lišáka pomlouvat. Lev si dal lišáka zavolat. Ten mu říká že je to nedorozumění, že cestoval do cizích zemí, kde se za něj modlil a rozprávěl s jinými doktory. Potom mu poradil že je třeba znovu získat žár do starého těla, a to kůží za živa staženého vlka. Lev vlka nechal stáhnout z kůže a sežral ho. vychází ze znalosti starších autorů bajek od Ezopa přes středověké moralistní bajky v pestré směsi zvířecích i lidských mluvčích a mytologických postav shrnuje mravní naučení ve smyslu praktické životní morálky, ale často bajky aktualizuje k potřebám společenské kritiky Rusko Ivan Krylov(1768-1844) bajkař, dramatik a publicista vydavatel satirického časopisu ruských osvícencůPošta duchů v bajkách navázal na tradici La Fontaina Bajky(1788-1834) psal je po dobu téměř 50 let a vydal je postupně v 9 knihách Liška a svišť; Sedlák a čeledín Itálie Carlo Goldoni(1707-1793) nahradil improvizovanoucommedii dell´arte pevným

Témata, do kterých materiál patří