Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Středověká literatura

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (49 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Středověká literatura - středověk od r. 476 (zánik Západořímské říše) do r. 1492 (Kolumbus objevil Ameriku) -dělení středověku:raný – typický je románský sloh, 5. – 11.,12.stol.) vrcholný – typický je gotický sloh (12.-15.stol.)->převaha náboženských témat pozdní – nastupuje renesance =) zájem o člověka a ústup od náboženství - rozhodující vliv má náboženství - literatura se dělí: a) náboženská lit. b) světská lit. a) Literatura náboženská - na lit. má velký vliv křesťanství =) tomu odpovídají i lit. památky -z poezie jsou typické – legendy – veršovaný nebo prozaický literární útvar, který vypráví o životě, smrti a umučení mučedníků a světců - písně - modlitby -z prózy jsou typické – biblické texty - homilie – výklad biblických textů a modliteb -z dramatu – náboženská dramata, která vycházela z církevních obřadů - objevuje se naučná próza - vliv filozofie – 2 směry –patristika – obhajovala křesťanství proti pohanům a snaha vysvětlit víru - představitel sv. Augustin – dílo: O obci boží (obec boží - dokonalé místo, obec pozemská – hříchy) -scholastika -představitel Tomáš Akvinský b) Literatura světská - docházelo k procesu laicizace (zesvětštění) literatury - vzniká: hrdinský a rytířský epos dvorská (milostná) lyrika Hrdinský a rytířský epos - oba mají společné znaky -) hrdinou je šlechtic nebo rytíř, cílem je oslavovat jejich vlastnosti a skutky, silná idealizace - často se obětují ve prospěch celku a mají až nadpřirozené schopnosti - nejstarším hrdinským eposem je dílo:Beowulf – staroanglický epos - epos vznikl na základě germánských pověstí a líčí hrdinské činy krále Beowulfa Francie - typem fr. hrdinské epiky jsou chansons de geste = písně o činech příslušníků družiny Karla Velikého, zapisovány už kolem 9.stol. =) nejznámější jePíseň o Rollandovi – inspirováno skutečnými událostmi, vznikla kolem 11. stol. - řadí se do královského (karolínského) cyklu s ústřední postavou Karla Velikého - vojsko Karla Velikého se vrací z výpravy a zadní voj vedený Rolandem je napaden a zničen =) vylíčen statečný boj Rollanda, který byl oddaný svému pánovi, byl pro něj ochoten i zemřít každá postava představuje určitý morální typ člověka – spravedlivý, statečný,.. Španělsko - obdobou francouzského eposu je i španělský eposPíseň o Cidovi – Cid byl to skutečný bojovník, který bojoval proti Arabům na Pyrenejském poloostrově Anglie - objevují se pověstio králi Artušovi a jeho rytířské družině, která zasedala kolem kulatého stolu - tato tématika se šířila i do dalších zemí – Německo, Francie Německo -Píseň o Nibelunzích – dvoudílný epos ze 13.stol. - děj je situován do 5.stol. n.l. - zachycuje boj mezi Germány a Huny - autor se při psaní tohoto díla opíral o lidovou tradici. Nejpůsobivější částí skladby je líčení zániku rodu Burgundů. - na jejím základě vznikla další umělecká díla, např. opera R. Wagnera - hlavními hrdiny jsou Siegrfried + Krimhilda, král Gunther + Brunhilda Finsko - eposKalevala Rusko - hrdinský epos:Slovo o pluku Igorově – oslavný zpěv o tažení knížete Igora - vznikají byliny= veršované vyprávění o bohatýrech, kteří bránili svou vlast - nejlepší a nejopěvovanější bohatýr byl Ilja Muromec Dvorská (milostná) lyrika - typické jsou milostné básně nebo písně - většinou je skládali rytíři nebo pěvci, kteří byli zamilováni do nějaké ženy (značně idealizovaná a výše postavená než oni), písně byly doprovázeny hrou na lyru a cílem bylo získat milovanou osobu - ve Francii to byli trubadúři, v Německu minesängři

Témata, do kterých materiál patří