Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


2. počátky našeho písemnictví

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (73 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

2)Počátky našeho písemnictví: (Polovina 9. stol. - 15. stol.) Česká literatura patří k nejstarším v Evropě. -Počátky našeho písemnictví souvisí s utvářením státních celků Velkomoravské říše později českého přemyslovského státu a)polovina 9. stol pronikání křesťanství k nám Konstantin-Cyril a Metoděj příchod 853 n.l. Přišli ze Soluně na Velkou Moravu na pozvání kníž. Rastislava upevňují křesťanství u nás do bohoslužeb zavádějí i slovanskou řeč (staroslověnštinu) vytvořily slovanské písmoHLAHOLICI poté v Bulharsku vymysleliCyrilicijednoduší písmo položili základ vzdělanosti u na našem území po smrti Metoděje končí rozvoj staro slověnštiny a zákaz staroslověnské bohoslužby staroslovenština přetrvává jen u žáků Cyrila a Metoděje vSázavský klášter Prohlas– předmluva k překladu evangelia (Konstantin) nejstarší dochovaná slovanská báseň (program cyrilometodějské mise proklamuje nutnost vzdělanosti, právo na kulturu ve srozumitelném jazyce počátek demokratizace kultury Život Konstantinův,Život Metodějův(dříve Panonské legendy) obrana díla obou bratří životopis bratrů Konstantin si ho psal sám je o studiích a misijní činnosti Metodějův je napsán po jeho smrti jedním z jeho žáků je stručnější a kompozičnější Nomokánon – církevní předpisy = právnická literatura b) Souboj kultur latinská x staroslověnská v průběhu 11. stol latina utlačuje staroslověnštinu nositelé vzdělanosti jsou duchovní nové kulturní centrum – český přemyslovský stát kult českého světce – Přemyslovce Václava Staroslověnsky (ze Sázavského kláštšra) Život knížete Václava- z 10. stol. Prostý styl, srozumitelný tzv.Druhá staroslověnská legenda o sv. Václavu(zpracování latinské legendy Gumpoldovy) - náročný styl, typická staroslověnská legenda se zázraky Latinsky (pražské biskupství) Kristiánova legenda- soubor legend Život a umučení sv. Václava a jeho babičky sv. Ludmily O sv. Prokopu apod. Hospodine, pomiluj ny! - 1. česká duchovní píseň je z konce 10. stol. - obsahuje staroslověnské prvky - hrála roli české hymny - prosba o mír a úrodu; jednoduchá forma: 8 veršů bez rýmu legenda – veršovaný nebo prozaický útvar náboženské středověké epiky - vyprávění o životě, skutcích, zázracích, mučednictví světců - vyprávění o životě, skutcích, zázracích, mučednictví světců c) Kosmas (1045 – 1125) první kronikář a zakladatel českého dějepisectví později vysoký církevní hodnostář kapituly u sv. Víta podnikl několik diplomatických cest (Uhry, Německo, Itálie) na svou dobu byl velmi vzdělaný myslí česky dílo má vlastenecký ráz Kronika Česká(Chronika Bohemika) psal ji již jako starý je psaná latinsky , to je důkaz vítězství latiny nad staroslověnštinou obsahuje i staré kmenové pověsti: např.: O příběhu Čechů, O o Krokovi a je dcerách, o dívčí válce… vyprávění hl. děje přerušuje - vtipnými anekdotami nebo filozofickou úvahou píše rytmické závěry vet a prokládá je hexagramy (verš o šesti stopách) Svatý Václave – z přelomu 12. a 13. stol. 2. nejstarší česká píseň začátek slovesné tvorby v národním jazyce světec zobrazen jako rytíř z duchovní písně se stala slavnostní a válečná, později i vlastenecký prosebný zpěv za celý český národ začala se používat „glosa“ – meziřádkové překlady cizích slov d) 13. stol. - vzniká česky psaná literatura - rozvoj literatury kolonizace pohraničí, rychlý rozvoj měst, rozkvět české šlechty - nejdůležitější tendencí je - laicizace (zesvětlení) – autoři ne jen kněží - demokratizace (zlidovění) žánřy duchovní lyrika a epika lidová lyrika a epika sociální satira drama, zábavná a odborná próza Alexandreis – přelom 13. a 14. stol. neznámý autor, šlechtic jde o veršovaný epos téma: oslava Alexandra Velikého (jako ideální středověký panovník a rytíř) výklad jeho života a smrti hrdinské činny marná cesta za světovou vládou rytířský epos, psaný česky, psaný ve verších rozsah asi 9000 veršů zachovala se jen třetina e) počátek 14. stol. - doba Karla IV. Rozkvět českého státu. Dala českým zemím mnohé r. 1344 – biskupství a arci biskupství r. 1348 – založení karlovy univerzity gotická architektura (chrám sv. Víta) Karlův most malířství, sochařství Legendy I.Legenda o sv. Pokopu. – líčí život opata v jehož klášteře se dlouho uchovávala Staroslověnská vzdělanost - jednoduchá a srozumitelná II.Legenda o sv. Kateřině – o lásce krásné Kateřiny ke Kristu, odmítne císaře a zemře jako mučednice křesťanský ideál umělecky náročné Satiry Žákovská poezie – většinou zesměšňuje privilegované vrstvy Píseň veselé chudiny. – o trpké nouzi žáků, nouze nutí žáky žebrat i o práci II.Podkoní a žák – nejznámější žákovská poezie - spor studenta a panského služebníka srovnává přednosti obou sociální satiry Hradecký rukopis. – kritizuje nepoctivost a nesvědomitost světského a církevního života Bajka o lišce a džbánu (krátké vyprávění s poučením Satiry o řemeslnících a konšelích (kritika řemesel a šlechty Desatero kázanie božie (veršovaný útok na hříchy Drama Mastičkář. – obraz středověkého trhu, zesměšňuje středověké podvodné lékařství podává výstižný obraz ze života městské chudiny chce jen pobavit a ne útočit proti veřejnosti Kroniky I.Dalimilova kronika - nejstarší česká veršovaná kronika - autor není znám název je omylem z 16. stol. - straní nižší vrstvě proti přívalu němectví - národní zájem, uvědomělé vlastenectví - sleduje dějiny od příchodu praotce Čecha do roku 1314 - přístupný jazyk, zajímavý děj, prostý vyprávěcí sloh II.Trojanská kronika r. 1468 první tištěná kniha v Čechách vypráví o Trojské válce a jejích hrdinech, Tróju ale líčí jako středověké město

Témata, do kterých materiál patří