Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Literatura baroka, preromantismu a klasicismu

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (28,29 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

7. Kultura 17. a 18. století ve světě Baroko, klasicismus, osvícenství, preromantismus Baroko Konec 16. až 18. století, vzniká v Itálii jako protiklad renesanceTato doba je nazývána zlatým věkem Španělska. Jezuitský řád iinkvizice bojovaly proti kacířům. V první polovině 17.století byla Evropa zcela rozvrácenatřicetiletou válkou (1618-1648), která lidem přinesla především bídu a utrpeníBarokní umění vzniká na základě pocitů člověka, který nedůvěřuje rozumu, odklání se od přírody i světa a uchyluje se do vlastního nitraDůraz je kladen na duchovnost, člověk je postaven mezi zlo a dobro – boha a ďáblaZákladní tendencí baroka jemonumentálnost, dvojznačnost – odráží konflikty vyvolané reformací a protireformacíVýtvarné umění: Rembrandt, P. RubensHudba: Bach, VivaldiBarokní literatura – Spisovatelé si nekladou za cíl poznání skutečnosti, ale hledají jistotu, obracejí se do věčnosti, často k nadpozemským silám a hodnotám, Bůh se vrací jako ten, který vše řídí a je obsažen ve všem, co lidi obklopuje,Vrací se ke středověkým žánrům – k legendě, k duchovní písni, k eposu, využívá alegorické symboliky, jazyk plný metafor a slovních hříčekDrama –commedie dell’arte – improvizovaná komedie s předem daným dějem ITÁLIE Torquato Tasso Významný básník, ve službách rodiny d’EsteOsvobozený Jeruzalém –hrdinský epos, líčí závěr křižáckých válek, boj dobra a zla Carlo Goldoni Dramatik, opustil Benátky a stal se vůdčí osobností pařížského divadlaVytvořil po Molièrově vzoru charakterní veršovanou italskou komediiSluha dvou pánů, Kavárnička, Mirandolina, Poprask na laguně ŠPANĚLSKO Pedro Calderón de la Barca Největší španělský barokní dramatik, vrchol španělské barokní literaturyŽivot je sen –filozoficko-psychologické veršované drama, pokládány otázky smyslu a obsahu života, lidské existence a svobody člověka, hl. hrdinovi (princ) se podaří zvítězit nad temnými stránkami své povahyZalamejský rychtář(drama žárlivosti a cti),Velké divadlo cti(veršovaná filosoficko-náboženská hra) ANGLIE John Milton Aktivně se účastnil anglické revoluce (1640-1660), tajemník a mluvčí O. CromwellaAutor několikatraktátů– reformy, výchova mládežePsal polemiky na obranu revolucePo porážce revoluce byl uvězněn => po propuštění oslepl => chtěl napsat velké básnické díloZtracený ráj – náboženský epos, východiskem díla je biblické téma vyhnání Evy a Adama z ráje, tento pád chápe jako počátek dějin lidstvaVe 12 knihách jsou zachyceny důležité momenty duchovní historie lidstva, která je zobrazena jako střetávání dobra se zlemRáj opět nabytý – Ďábel neúspěšně pokouší Ježíše na poušti NĚMECKO Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen Německý spisovatel, vojákem za třicetileté války, přestoupil ke katolicismu, poté správce statku, správce hradu a hostinský, nakonec rychtář v BádenskuDobrodružný Simplicius Simplicissimus –pikareskní román, autobiografické rysyHrůzy a neštěstí třicetileté války očima mladíka, donucen uprchnout z domova, je vychován zbožným poustevníkem – Ten ho vzhledem k jeho naivitě nazve Simplicius Simplicissimus (Nejprostší Prostoduchý). Po poustevníkově smrti prochází Simplicius válčící Evropou, nejprve v podobě blázna, později jako dobrodruh – bojovník a milovník. Pak se znechucen odvrací od světa a rozhoduje se pro návrat k poustevnickému životu. Klasicismus Vrcholu dosáhl v době vlády Ludvíka XIV.Reakce na baroko (jeho mysticismus, víra v boha, zdobnost, vznešenost, citovost) staví proti němustřídmost, rozum, pravdu, vyrovnanostVzorem pro umělce je antické uměníArchitektura – Versailles, střídmost a čistota tvaruHudba – Hayden, Mozart, BeethovenLiteratura – logická jasnost, jednoduchost obsahu, přesnost jazykového vyjadřování a dodržování styluVysoké žánry –ódy, eposy, tragédie (pojednávaly o životě vysokých společenských vrstev a svůj děj často čerpaly z antiky)Nízké žánry – komedie, frašky, bajky (pojednávaly o životě měšťanstva, vycházely ze soudobého života)Nejvýrazněji se uplatňuje v dramatu – dodržuje se Aristotelova trojí jednota FRANCIE Pierre Corneille Tragikomedie Cid a komedieLhář udaly směr francouzského klasicismuPoložil základ klasicistního francouzského dramatu, vycházejícího z aristotelského zákona jednoty místa, času a dějeJeho hrdinové jsou silné a svobodné bytosti, stojí nad událostmi a nenechávají se ovládatKonflikty v jeho hrách vyplývají ze střetnutí osobních citů s nadosobními povinnostmiCid – napsáno podle španělských pramenů o legendárním hrdinovi boje s MauryRodrigo (Cid) – zabije hraběte Gormu, otce své milé Chimény, protože urazil jeho otce, Chiména miluje Rodriga, ale nad jejím citem zvítězí čest rodiny a dívka žádá krále, aby potrestal vraha, oba hrdinové nesmírně trpí, neboť se vzájemně milují, ale přitom trvají na obhajobě cti. Konflikt končí smírně zásahem krále, protože Rodrigo odčinil svou vinu udatností v boji Jean Baptiste Racine Racinovi hrdinové jednají pouze z popudu svých vášní a slabostíÚstředními postavami jeho her bývají ženy a středem zájmu osudové lidské vášně, vrhající své nositele do zkázyNáměty čerpal z antiky a bibleAlexandr Veliký, Berenika, Ifigenie v Aulidě, FaidraFaidra – nejznámější hra, v níž zobrazil sílu vášně a její důsledkyFaidra, žena athénského krále Thésea, potlačuje dlouho lásku k nevlastnímu synovi Hippolytovi. Projeví mu svůj cit v době, kdy se domnívá, že král v cizině zemřel, ale Hippolyt zůstává chladný a odmítavý. Faidra chce podnítit jeho ctižádostivost a navrhuje mu, že se spolu podělí o trůn. Král se však vrací a ušlechtilého Hippolyta obžalovává Faidřina chůva z pokusu o zneuctění nevlastní matky. Král vyžene syna ze země a vyzývá bohy, aby potrestali zločin. Králova žádost se brzy vyplní.Faidra vypije jed a před smrtí se doznává královi, že jej oklamala Jeam Baptiste Poquelin – Moliére (1622-1673) Hrál v kočovných hereckých společnostech, později ředitelem Královského divadlaMěl problémy s církví a nepřítele u dvoraZabýval se složitou problematikou – postavení žen ve společnosti, lakota, náboženské pokrytectví, snaha měšťanů napodobovat šlechtuJeho

Témata, do kterých materiál patří