Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Literatura baroka, preromantismu a klasicismu

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (28.29 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

7. Kultura 17. a 18. století ve světě

Baroko, klasicismus, osvícenství, preromantismus

Baroko

 • Konec 16. až 18. století, vzniká v Itálii jako protiklad renesance

 • Tato doba je nazývána zlatým věkem Španělska. Jezuitský řád i inkvizice bojovaly proti kacířům. V první polovině 17.století byla Evropa zcela rozvrácena třicetiletou válkou (1618-1648), která lidem přinesla především bídu a utrpení

 • Barokní umění vzniká na základě pocitů člověka, který nedůvěřuje rozumu, odklání se od přírody i světa a uchyluje se do vlastního nitra

 • Důraz je kladen na duchovnost, člověk je postaven mezi zlo a dobro – boha a ďábla

 • Základní tendencí baroka je monumentálnost, dvojznačnost – odráží konflikty vyvolané reformací a protireformací

 • Výtvarné umění: Rembrandt, P. Rubens

 • Hudba: Bach, Vivaldi

 • Barokní literatura – Spisovatelé si nekladou za cíl poznání skutečnosti, ale hledají jistotu, obracejí se do věčnosti, často k nadpozemským silám a hodnotám, Bůh se vrací jako ten, který vše řídí a je obsažen ve všem, co lidi obklopuje,

 • Vrací se ke středověkým žánrům – k legendě, k duchovní písni, k eposu, využívá alegorické symboliky, jazyk plný metafor a slovních hříček

 • Drama – commedie dell’arte – improvizovaná komedie s předem daným dějem

ITÁLIE

Torquato Tasso

 • Významný básník, ve službách rodiny d’Este

 • Osvobozený Jeruzalém – hrdinský epos, líčí závěr křižáckých válek, boj dobra a zla

Carlo Goldoni

 • Dramatik, opustil Benátky a stal se vůdčí osobností pařížského divadla

 • Vytvořil po Molièrově vzoru charakterní veršovanou italskou komedii

 • Sluha dvou pánů, Kavárnička, Mirandolina, Poprask na laguně

ŠPANĚLSKO

Pedro Calderón de la Barca

 • Největší španělský barokní dramatik, vrchol španělské barokní literatury

 • Život je sen – filozoficko-psychologické veršované drama, pokládány otázky smyslu a obsahu života, lidské existence a svobody člověka, hl. hrdinovi (princ) se podaří zvítězit nad temnými stránkami své povahy

 • Zalamejský rychtář (drama žárlivosti a cti), Velké divadlo cti (veršovaná filosoficko-náboženská hra)

ANGLIE

John Milton

 • Aktivně se účastnil anglické revoluce (1640-1660), tajemník a mluvčí O. Cromwella

 • Autor několika traktátů – reformy, výchova mládeže

 • Psal polemiky na obranu revoluce

 • Po porážce revoluce byl uvězněn => po propuštění oslepl => chtěl napsat velké básnické dílo

 • Ztracený ráj – náboženský epos, východiskem díla je biblické téma vyhnání Evy a Adama z ráje, tento pád chápe jako počátek dějin lidstva

 • Ve 12 knihách jsou zachyceny důležité momenty duchovní historie lidstva, která je zobrazena jako střetávání dobra se zlem

 • Ráj opět nabytý – Ďábel neúspěšně pokouší Ježíše na poušti

NĚMECKO

Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen

 • Německý spisovatel, vojákem za třicetileté války, přestoupil ke katolicismu, poté správce statku, správce hradu a hostinský, nakonec rychtář v Bádensku

 • Dobrodružný Simplicius Simplicissimus – pikareskní román, autobiografické rysy

Témata, do kterých materiál patří