Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Významné české literární skupiny druhé poloviny 19. století

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (30,13 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

12. Tendence, úkoly, dílo významných českých literárních skupin druhé poloviny 19. století Májovci, Ruchovci, Lumírovci Májovci 50. – 60. léta 19. stoletíPo porážce revoluce 1848, Bachův absolutismus – opětná snaha zlikvidovat český národní život a kulturuKe kulturním iniciativám, jež se snažily čelit tomuto stavu, se řadí založení deníkuNárodní listy, vznikSokola,Umělecké besedy (středisko českých umělců, zakladatel Vítězslav Hálek) nebo otevřeníProzatímního divadla (1862) a započetí stavbyNárodního divadla (1868)Mladá literární generace seskupená kolemVítězslava Hálka aJana NerudyMladí spisovatelé se veřejně přihlásili k odkazu K. H. MáchyV jeho díle viděli to, co sami prožívali – rozpor mezi velkými a vznešenými ideály a nemožností je uskutečnitRysy – odvrat od minulosti k přítomnosti, rozhled po evropské kultuře, snaha o zobrazení skutečnosti, volání po umělecké svobodě, úsilí o sociální rovnost1858 – vydaliAlmanach MájZe starších autorů přispěli i Němcová, Sabina a ErbenUsilovali o modernizaci české kultury, odmítali se spojovat pouze s domácí kulturou, požadovali větší návaznost na evropskou literaturuObdivovali nejen Máchu, Němcovou a Havlíčka, ale také Huga, Poea, MickiewiczePředstavitelé:Jan Neruda, Vítězslav Hálek, Adolf Heyduk, Václav Šolc, Rudolf Mayer, Karolína Světlá, sympatizoval s nimi Jakub Arbes Národní listy Deník, založený a vydávaný Juliem GrégremV dubnu 1941 zastaveny nacisty.K redaktorům patřili např. J. Neruda, V. Hálek, K. a J. Čapkové, V. Dyk Jan Neruda Český básník, novinář a prozaik, divadelní, literární a výtvarný kritikRedaktor deníkuNárodní listy a beletristických časopisůKvětyNarodil se v Praze v rodině vojenského vysloužilce, otec měl obchod a matka sloužilaNa gymnázium se seznámil s V. HálkemZnámé jsou jeho milostné vztahy, které ovlivnily jeho tvorbu Poezie: Hřbitovní kvítí – sbírka, autorova prvotina, která vyprovokovala odmítavou kritiku. Vyjadřuje zklamání ze současného života i literatury, vyjadřuje bolesti a touhy mladého člověka. Protestuje proti nespravedlivému majetkovému rozvrstvení společnosti.Knihy veršů – sbírka rozdělena do 3 částí, první je sociálně laděná, druhá je lyrika věnovaná "Otci, Matičce a Anně", třetí vlastenecká obava o osud slovenského národaPísně kosmické – sbírka postihuje vztah člověka a kosmu, vyjadřuje naději a víru v příznivou budoucnost, díky této sbírce se Neruda stává uznávaným básníkemBalady a romance – Záměrně zaměňuje pojmy balada – užívá ho pro mnohdy humorně laděnou báseň a romance – pro tragicky končící skladbu. Básně dělí do tří oddílů – příběhy s biblickou tématikou, o mezilidských vztazích a s českou tématikouProsté motivy – sbírka intimních zpovědí stárnoucího básníka, jedná se o jakýsi deníkZpěvy páteční – sbírka vyšla posmrtně zásluhou J. Vrchlického. Básně jsou oslavou národního boje za svobodu, vyjadřuje i jisté obavy o budoucnost národa Novinářská činnost Psal především povídky afejetony( = drobný žánr umělecké publicistiky, který poutavou a vtipnou formou pojednává o nejrůznějších aktuálních otázkách společenského, kulturního i soukromého života)Všímal si politického života, reagoval na národní události, zabýval se otázkami sociálními a kulturními, neopomínal ani zážitky z cestŽerty hravé i dravé –soubory fejetonů Próza Arabesky – soubor povídek zachycujících zajímavé lidi z okraje pražské společnosti.Trhani – rozsáhlejší povídka se sociální tématikou. Čerpá ze života dělníků na stavbě železniční trati, trhani = trhači skály.Povídky malostranské – 13 povídek inspirovaných vzpomínkami na rodnou Malou Stranu, na postavy a figurky, které tu prožívaly své každodenní konflikty, osudy humorné a laskavé ( Hastrman), tragické (Přivedla žebráka na mizinu)Divadelní táčky– soubor úvah a příběhů z divadelního prostředíProdaná láska– drama, situační komedie Vítězslav Hálek Za svého života oslavován jako největší básníkPřivydělával si jako soukromý učitel v rodině zámožného pražského advokáta Horáčka, jehož dcera Dorotka se stala Hálkovou celoživotní láskou, manželkou a inspiracíVěnoval se žurnalistice a literatuře. Od založení Národních listů v nich pracoval jako redaktor, psal hlavně fejetony a literární a divadelní kritikySpolečenská činnost – působil v Umělecké besedě, redigoval edici původních a přeložených románů Slovanské besedyS Nerudou vydával v letech 1865-1872 časopisKvětyV jeho tvorbě převládá optimismus a snaha harmonizovat vztahy lidíVečerní písně – lyrická sbírka plná optimismu, radostí, napsaná zpěvnou formou. Láska je chápána jako nejvyšší hodnota lidského života, otevírá srdce a spolu s krásou přírody dává člověku pocit jistoty a naplnění. Časté je vyjádření nálady večera a noci.V přírodě – básně, ve kterých zachytil krásu české přírody s jejími barvami, vůněmi i zvuky. Život v přírodě umožňuje uskutečnit lidskou touhu po svobodě a rovnosti.Muzikantská Liduška – příběh nešťastné dívky, která je přinucena k sňatku pro penízeNa vejminku – povídka o narušených vztazích mezi otcem a jeho sobeckými dětmiPoldík rumař – příběh o pískaři, který se obětavě stará o syna ženy, kterou kdysi nešťastně miloval (Rumař je člověk, který odvážel stavební suť)Král Vukašín – drama, tragédie ze srbských dějin 14. století, obhajoba národní nezávislosti. Touto hrou byla zahájena činnost Prozatímního divadla Karolína Světlá Vlastním jménem Johana Rottová, provdaná MužákováPředstavitelka venkovské i městské prózyNarodila se v pražské obchodnické rodině Rottových, v níž se jí dostalo německé výchovy. Teprve její domácí učitel a pozdější manžel Petr Mužák ji seznámil s českým prostředím a českou literaturouUmělecké jméno Světlá přijala podle rodiště svého muže – Světlé v PodještědíPovídky čerpají z prostředí pražské měšťanské společnosti. Staví se kriticky ke světu, ve kterém se narodila a který dobře znala z domova a z jiných měšťanských salonů, pobuřovalo ji mravní pokrytectví této společnosti, nesmyslná výchova dívektzv. ještědské prózy = Podle jejího názoru je venkovský lid mravně výš než pražská měšťanská smetánka, a pr

Témata, do kterých materiál patří