Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


KRÁL LÁVRA

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (20,92 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

KRÁL LÁVRA – KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ AUTOR Karel Havlíček Borovský (1821-1856)Český básník, publicista, literární kritikZaložil Národní novinyByl vyhoštěn do Brixenu, kde psal satiryPracoval v Moskvě jako vychovatelMěl přídomek Borovský – Borová – místo, kde se narodilPatřil do 2. generace národních buditelůSpisovatelka Božena Němcová se odvážila před zraky policie položit na jeho rakev trnovou korunu – jako symbolu mučednictví ZAŘAZENÍ AUTORA DO UMĚLECKÉHO SMĚRU Česká literatura 1. poloviny 19. stoletíRealismus4. fáze národního obrození, počátky realismu v české literatuřehledání východiska z krize světa - důraz na národ, vychází z lidové tvorby a přetváří jiprolínání romantismu s realismemvenkovská próza, idylické dětství, sny o lepším světě s harmonickými lidskými vztahypotřeba vlastenectví s funkcí literatury ve vztahu ke společnostihájení demokratických zásad proti vládě a církvi STOLETÍ, V NEMŽ AUTOR TVOŘIL 1. polovina 19. století DÍLA Král LávraTyrolské elegieEpigramy AUTOŘI Božena NěmcováK. H. MáchaJ. K. TylK. J. Erben Charakteristika uměleckého textu jako celku LITERÁRNÍ DRUH lyricko-epická skladba LITERÁRNÍ ŽÁNR satirická báseň SLOHOVÝ POSTUP vyprávěcí MÍSTO A ČAS DĚJE Čechy za rakouské nadvlády, zdánlivě však jiný svět – Irsko, království krále Lávrydoba – Rakousko po roce 1848 – vládne císař Ferdinand, rakouská nadvláda, doba národního obrození VYSVĚTLENÍ NÁZVU DÍLA snaha o vtipnou zveršovanou pohádku, zesměšnění vrchnosti, král Lávra = hlavní hrdina KOMPOZIČNÍ VÝSTAVBA Báseň má 34 strof po 7 verších TÉMA A MOTIV Téma – královo tajemstvíMotiv – král, koruna, trůn, vlasy ZAŘAZENÍ KNIHY DO KONTEXTU CELÉHO AUTOROVA DÍLA politická satira – vrchol tvorby LYRICKÝ SUBJEKT er-forma (vševědoucí vypravěč) POSTAVY Král Lávra – moudrý starý dobrý panovník, kterého měli lidé rádi, protože je nenechal trpět, nechce, aby někdo znal jeho tajemství – stydí se za svoje oslí uši Kukulín – holič, čestný, spravedlivý, bojácný, upovídaný, neumí udržet tajemství, smířený se svým osudem Kukulínova matkaPoustevník – dokáže lidem dávat rady Muzikant Červíček – hrál na kontrabas a ztratil kolíček DĚJ Báseň je o jednom irském králi, který byl velice oblíbený a chytrý. Jen jedna věc na něm b yla divná, a to že se nechával holit a stříhat jednou do roka a pokaždé nechal holiče, který ho stříhal, popravit. Jednoho osudného dne si tuto zakázku vylosoval mladý Kukulín; poté, co odvedl svou práci, byl jako všichni před ním poslán na popraviště. Když se to dozvěděla jeho matka, šla žádat krále o milost. Král se styděl za její rozhořčená slova a milost Kukulínovi udělil, ovšem pod podmínkou, že si nechá pro sebe, co při stříhání viděl, a bude ho stříhat až do smrti. Kukulín s radostí souhlasil, ale po čase ho začalo soužit, že tajemství nemůže nikomu sdělit. Matka si všimla jeho smutku, a když jí pověděl o svém trápení, poradila mu, ať jde do lesa k poustevníkovi, ten že mu pomůže. Poustevník mu poradil, aby to, co ho trápí, našeptal do jisté staré vrby, že se mu uleví. Kukulín to ještě ten den udělal a skutečně se mu ulevilo. Za čas král uspořádal velikou hostinu, a když šli čeští hudebníci, co měli na hostině hrát, kolem staré vrby, basista Červíček si všiml, že ztratil kolíček od basy, uřízl se tedy nový ze staré vrby. Na hostině basa začala sama hrát: „Král Lávra má dlouhé oslí uši, král je ušatec!“ Král nechal Červíčka s basou vyhodit, protože už bylo pozdě je popravit. Když se všichni dověděli, že má král oslí uši, přestal je Lávra skrývat a lidé ho měli rádi ještě víc. Kukulín ho stříhal dál, protože se král nikdy nedověděl, jak tajemství přišlo do basy a z basy na bál.

Témata, do kterých materiál patří