Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
5. Farma zvířat - George Orwell

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (41,09 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Kolářová Kristýna 4. Z 7. Farma zvířat George Orwell (1903 – 1950)vlastním jménem Eric Arthur Blair byl anglický prozaik, novinář a esejista, spisovatel, jeho dílo má klíčový význam pro další rozvoj britské prózy; jeho stěžejní díla jsou antiutopické romány, v nichž dochází k mísení sci-fi a politické literatury. Světovou popularitu si získaly jeho alegorické antiutopické romány Farma zvířat a 1984, popisující nehumánnost totalitních ideologií. Od roku 1930 pracoval jako novinář, publikoval pod pseudonymem a tím se chtěl rozejít s minulostí Orwell, byl vášnivým socialistou, zastáncem rovnosti a sociální spravedlnosti a odpůrcem fašismu, což se odrazilo v celém jeho díle.Dodnes patří k nevýznamnějším literárním osobnostem 20. století.Jako satirik bývá často srovnáván s Franzem Kafkou a je označován za proroka našeho věku.Všeobecně je považován za jednoho z nejlepších anglických esejistů vůbec. Mezi jeho další díla patří např. 1984, Válečný deník, Farářova dcera, Zastřelit slona Autoři stejného směru jsou např. J. Wyndham – Den trifidů, W. Styron – Sophiina volba Literární směr:Sci – fi literatura 945 – současnost Literární druh:epika Literární žánr:alegorický román (psán formou bajky), novela Literární forma:próza Námět –pomocí zvířat poukázat na nastolenou násilnickou revoluci (totalitní režim) Motiv –kritika stalinského režimu, zobrazuje tehdejší realitu Sovětského svazu komickým způsobem Téma –na zvířatech ukázat jak si jsou všichni rovni, ale ono to přitom tak není, vztah lidí mezi sebou Kompozice –chronologický postup,kniha je rozdělena do 10 kapitol, které na sebe navazují, ale každá má svůj účel. Prostředí –děj se odehrává na statku přesněji Panské farmě v Anglii cca ve 30-40 letech 20 století. Hlavní postavy a jejich charakteristika: Major – inteligentní prase, který na začátku knihy umírá (prospěchář a představitel Lenina) Napoleon – prase, nejchytřejší, ale nejmazanější, podvodník, zrádce, pokrytec, (představitel Stalina) Kuliš – chytré prase, čestný, má dobré nápady (soupeřil po revoluci o moc se Stalinem a byl vyhnán Stalinem ze země, usadil se v Mexiku, kde za záhadných okolností zemřel) Pištík – pravá ruka Napoleona, lhář, propaganda, mistrně dokáže manipulovat s ostatními zvířaty, překrucuje a mění pravdu, pozměňuje fakta, špiní nepřátele, mlží a lže Psi (je jich 9)– představují tajnou policii, která slepě plní rozkazy svého stvořitele - Napoleona. Psi jsou věrní a poslušní svému pánovi Koně –Boxer = kůň, největší dříč, idealista, čestný, pracovitý aLupina, Molina = klisna, ráda se parádí mašlemi (uteče na jinou farmu) – představují pracující lid, kteří by pro myšlenku budování vlastního státu, kde jsou si všichni rovni a obětovali vlastní život Ovce – tupý dav, bez přemýšlení opakují naučené fráze, nemají názor, nechtějí ho mít, neptají se. Svým sborovým, hlasitým opakováním frází přehluší jakýkoli hlas odporu, protinázor. Jde o ideální materiál pro totalitní vládce Osel Benjamin – představitel pasivního intelektuála, který zná pravdu a tuší důsledky, ale nevidí žádné východisko. Svou aktivitu považuje za zbytečnou, protože ovce přehluší jakýkoli vzdor a psi zničí kohokoli, kdo se postaví pánovi. Krkavec – představuje víru (křesťanství), které v totalitní společnosti ztrácí své místo, přesto se nedá zahubit Lidé – představitelé kapitalistů, vykořisťovatelů. pan Jones – původní majitel Panské farmy, alkoholik Jazyk– dílo je psáno er – formou,spisovný jazyk , doplněný hovorovými výrazy, objevují se i termíny (= odborné názvosloví) – př. animalismus = disciplína o kontaktu se zvířaty, apatie = nezájem. V celém díle hraje důležitou úlohu personifikace (= zosobnění, oživení, věci, zde zvířatům, se přiřkne čistě lidská vlastnost či činnost).Přímá řeč ("Ne," řekl otevřeně Kuliš prohlásil: "Stužky je nutné pokládat za část oděvu, což je znak lidí").Nepřímá řeč (kterého nazývala "pán"), Spisovný jazyk a občas zdrobněliny, Obrazná pojmenování = metafory – přesný jazyk s přesnou symbolikou= volba metafor: psi = tajná policie, ovce jako snadno manipulovatelná masa, kůň jako stachanovský dříč,.Eufemismy – vládnoucí třída prasat často zaobaluje a ospravedlňuje své autoritářské jednání „Soudruzi,“ řekl, „jsem přesvědčen, že každé zvíře si jistě uvědomuje, jak velkou oběť na sebe vzal soudruh Napoleon, když přijal povinnost vést ostatní. Nemyslete si soudruzi, že vést je snad nějaké potěšení!. Naopak, je to hluboká a těžká odpovědnost. Nikdo si neuvědomuje lépe než soudruh Napoleon, že všechna zvířata jsou si rovna. (str.47) Stručný obsah díla: Když kanec Major umíral na Panské farmě v Anglii, svolal si ostatní zvířata a povídal jim o tom, jak je lidé na statku trápí, jak mají nedostatek žrádla, jak jsou otroky lidí, a že musí být revoluce. Revoluce nastala. Zvířata vyhnala z farmy opileckého pana Jonese a s ním všechny ostatní lidi, a prasata coby nejinteligentnější zvířata se zmocnila vedení farmy. Nastalo období Zvířecí farmy a animalismu. Hymnou se stala píseň Zvířata Anglie, která byla zpívána na kterékoliv schůzi a jejich heslem věta"čtyři nohy dobré, dvě špatné". Všichni se spojili proti lidem. Nejdříve šlo všechno pěkně - zvířata byla svobodná, pracovala skvěle a s chutí a byla soběstačná. Jenom Molině se nová politika příliš nelíbila. Stýskalo se jí po tom, jak ji lidé hladili, krmili cukrem a zdobili jí hřívu pentlemi. Proto utíká z farmy k lidem. Dvě nejchytřejší prasata byli Kuliš a Napoleon se stala vůdci celé farmy. Některá zvířata se naučila číst a trochu psát, ale většina z nich byla velmi hloupá a ochotná poslouchat prasata na slovo. Lidé se snažili získat farmu zpět, ale zvířata je společnými silami porazila. Nejstatečněji ale bojoval Kuliš, který se vrhl přímo na pana Jonese. Tato slavná bitva dostala název "bitva U Kravína" a Kuliš dostal vyznamenání. Zvířecí farma se má stát vzorem pro celé okolí. Prasata plánují například zavést elektřinu. Napoleon s Kulišem se mezi sebou začali hádat a spory byly čím dál větší. Kuliš chtěl postavit větrný mlýn, ale Napoleon ne. Nap

Témata, do kterých materiál patří