Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Giovanni Boccaccio

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (71,44 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Giovanni Boccaccio: Dekameron 1. Představení knihy: Kniha italského renesančního autora100 novel (novela = krátká povídka, v níž vystupuje jen několik málo osob, děj se odehrává v krátkém časovém úseku a příběh má nečekanou pointu Název Dekameron - podle koncepce celé knihy:Úvodním rámcem celé knihy je příběh 10 mladých lidí:Společnost sedmi dam a tří mladíků prchá z Florencie před morem na venkovské sídlo do bezpečí, zde si pro ukrácení dlouhé chvíle každý den vyprávějí příběhy.Na každý den je vybrán jeden z těchto deseti lidí, aby určoval, o čem se bude vyprávět a jak bude den probíhat10 dnů, 10 lidí, 10 příběhů = deka = 10 DEKAMERON hemera = den Kniha vznikla v době, kdy Boccacciovi bylo 35 letJe to jediné dílo, které se z jeho tvorby dochovalo ucelenéJe to kniha, která přímo kontrastuje s dobou, v níž vznikla – kniha plná humoru, vtipu, životního optimismu a výmluvnostiKniha je psána novým pohledem: „Dosti fikcí, podívejme se teď přímo na život sám.“Boccaccio byl rozený vypravěč, jeho jazyk se stal základem pro spisovnou italštinuRenesanční prvky:Zcela světská témata z běžného životaKritika soudobých mravů měšťanstva, církve, bohatých lidí, ..Kritika lidských negativních vlastnostíOdkrývání společenských tabu – např. erotika 3. Obsah knihy: Kniha má 10 kapitol, každá kapitola obsahuje 10 příběhůKapitoly jsou tematicky rozdělené: 1. kapitola: V tento první úvodní den každý vypráví, co je mu libo. …“Nuže,“pravila Pampinea, zvolená královna tohoto dne,“je-li vám to vhod, chci, aby se v tento první den mohl každý vybrat pro své vyprávění takový námět, jaký si sám zvolí.“ Nato se obrátila k Pamfilovi, jenž jí seděl po pravici, a líbezně mu řekla, aby některým ze svých příběhů dal počátek dalším. Když Pamfilo vyslechl rozkaz, jal se takto vyprávět – a ostatní poslouchali… 2. kapitola: Počíná se druhý den, během něhož se pod vladařením Filomeny vypravuje o lidech, které sice postihly různé nehody, s nimiž to ale nakonec nad veškeré očekávání dobře dopadlo 3. kapitola: Počíná se třetí den, během něhož se pod vladařením Neifile vypravuje o lidech, kteří svou obratností dosáhli něčeho, po čem velice bažili, anebo nabyli toho, oč předtím přišli 4. kapitola: Začíná se čtvrtý den, kdy se pod vladařením Filostrata vypravuje o lidech, jejichž láska vzala nešťastný konec 5. kapitola: Začíná se pátý den, během něhož se pod vladařením Fiammetty vypravuje o milencích, jejichž láska se po různých strastech či neblahých příhodách dočkala šťastného konce 6. kapitola: Počíná se šestý den, běhen něhož se pod vladařením Elisy vypráví o těch, na něž byl zaměřen nějaký vtip, oni však jej odrazili buď pohotovou odpovědí, nebo se předvídavě vyhnuli ztrátě či nebezpečí či hanbě 7. kapitola: Počíná se sedmý den, během něhož se pod vladařením Dionea vypráví o taškařicích, jimiž dílem z lásky, dílem pro svou záchranu obalamutily ženy své manžely, ať už to ti chudáci zpozorovali nebo nezpozorovali 8. kapitola: Počíná se osmý den, během něhož se pod vladařením Lauretty hovoří o šprýmech, které denně tropí žena muži či muž ženě anebo muži jeden druhému 9. kapitola: Počíná se devátý den, během něhož pod vládou Emiliinou vypráví každý, co chce a co se mu líbí 10.kapitola: Počíná se desátý den a poslední den, během něhož se pod vladařením Pamfila vypravuje o lidech, kteří vykonali něco šlechetně nebo skvěle ve věcech lásky či jiných V závěru knihy se čtenář dozvídá, že druhý den se skupina sedmi žen a tří mladíků vrátila do Florencie, všichni společně šli do kostela Santa Maria Novella, zde si dali sbohem a rozešli se do svých domovů. Kniha je ukončena autorovým závěrečným slovem, kde vysvětluje záměr a omlouvá se za případnou rozpustilost a lehkovážnost. Obsah 6. Kapitoly: Příběh první: Šlechtic slíbí paní Orettě, že ji sveze na koni a bude jí přitom vyprávět příběh. Protože ale vypráví příliš neobratně, poprosí ho dáma, aby jí z koně sesadil. On se zahanbí a přestane raději vyprávět. Příběh druhý: Pekař Cisti jedním slůvkem dosáhne toho, že messer spina napraví, co zanedbal při svém přání Příběh třetí: Monna Nonna de Pulci umlčí svou pohotovou odpovědí málo slušný vtip florentského biskupa. Příběh čtvrtý: Chichibio, kuchař Currada Gianfilianziho, pohotovou odpovědí obrátí v úsměv Curradův hněv a ujde tak pohromě, jež mu od Currada hrozí. Příběh pátý: Pan forese da Rabatta a mistr Giotto, malíř, se vracejí z Mugella a vzájemně se posmívají svému nepěknému zjevu. Příběh šestý: Michele Scalza dokáže několika mladíkům, že Baronciové jsou nejurozenějšími lidmi na světě i v přímoří, a vydělá si tak na večeři. Příběh sedmý: Manžel přistihne svou choť Filippu ss milencem – volá ji před soud, ona se však svou rozmarnou a vtipnou odpovědí osvobodí a způsobí změnu zákona. Příběh osmý: Fresco nabádá svou neteř, aby se nezhlížela v zrcadle, jestliže vidí nerada, jak říká, protivné lidi. Příběh devátý: Guido Cavalcanti zaobaleně potupí několik florentských rytířů, kteří ho zaskočili. Nazančí jim, že jsou hloupí a omezení. Příběh desátý: Mnich Cipola slíbí vesničanům, že jim ukáže péro z křídla archanděla Gabriela, který zvěstoval podel biblel Panně Marii, že se jí narodí Ježíš Kristus. Když však najde před zraky zvědavců místo péra uhlí, vymyslí si hned příběh o o tom že ho Všemohoucí bůh zkouší a že mu podstrčil truhličku s jinou vzácností a tou je uhlí, ne němž se škvařil sv. Vavřinec. 4. Práce s ukázkou (viz uvedená kapitola – jeden z příběhů) 5. Informace o autorovi: Giovanni Boccaccio(1313 – 1375)Pocházel z FlorencieStudoval práva v NeapoliPůsobil jako diplomatJako první napsal životopis Danta (Dante Alighieri – autor básně Božská komedie) 6. Historické souvislosti: Renesance= umělecký směr od počátku 14. století do počátku 17. StoletíVznik:severní Itálie (Benátky, Janov, Florencie, Milán,…)Název:la renesance = OBNOVAZNAKY:OBNOVENÍ ANTIKY, ANTIKA VZOREMNOVÝ IDEÁL VZDĚLÁNÍ = POPÍRÁNÍ STŘEDOVĚKU, NOVÝ POHLED NA SVĚT ODKLON OD BOHA, ZÁJEM O POZEMSKÝ ŽIVOT A O ČLOVĚKA IDEÁLEM VŠESTRANNĚ VZDĚLANÝ ČLOVĚKROZVOJ LITERATURY V NÁRODNÍCH

Témata, do kterých materiál patří