Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


13.Májovci

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (115,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

13)Májovci Májovci byla výrazná literární skupina českých básníků a prozaiků druhé poloviny19. století, která navazovala na odkazKarla Hynka Máchy,Karla Havlíčka Borovského aKarla Jaromíra Erbena. Hlásili se k dědictví Karla Hynka Máchy a ztotožnili se s jeho ideály (společenská osamocenost, těžká realizace ideálů). Po páduMetternichova absolutismu (revoluční rok1848) se na scéně objevila mladá generace, která se zaobírala problematikou městského života a současných sociálních problémů. Nastává kulturní a společenská obroda. Zažívají dobu porevolučních let Bachova absolutismu a dočasné potlačení snah obrozenců o lepší postavení českého národa v rámci Rakousko-Uherska. Roku1858 byl vydán almanachMáj, který se stal ústředním spojujícím dílem skupiny. Májovci se ve své tvorbě primárně snažili zachytit skutečnost, tak jak jí v okolním světě viděli a to i s jejími negativními rysy. Odkazovali se nejenom na českou kulturu, ale inspirovali se i směry evropské tvorby (kosmopolité). Neobraceli se jen do české historie, ale kladli důraz na současný okolní svět, což se projevilo i v časté publicistické tvorbě. Díky jejich práci došlo k povznesení české literatury na evropskou úroveň. Byly založeny spolkyHlahol,Sokol,Umělecká beseda. A vychází noviny a časopisy:Národní listy,Čas,Lumír,Květy aj. Též vycházíOttův slovník naučný. RealizaceTylovy myšlenky -Národního divadla. Zásady májovců svou tvorbou bojovali proti útisku sociálnímu i národnostnímu lidovost (tvorba pro lid a o něm) realismus (pravdivý obraz skutečnosti) úsilí povznést českou literaturu na světovou úroveň (,,dohánění Evropy“) zabývat se přítomností, nevracet se do minulosti neomezovat své úsilí pouze na vlastenecké snahy, ale pokoušet se ideály zevšeobecnit Významní představitelé májovců Jan Neruda Vítězslav Hálek Karolina Světlá Rudolf Mayer Václav Šolc Adolf Heyduk Vrstevníci májovců Jakub Arbes Gustav Pfleger-Moravský Jan Neruda(9.7.1834 Praha-22.8.1891 Praha) Život Pocházel z Malé Strany, z ulice Ostruhová, která se později přejmenovala na Nerudovu, z domu U Dvou slunců, kde prožil celý život. Finanční situace rodičů nebyla nejlepší-otec byl vysloužilý voják a matka se živila jako služka. Od roku 1845 studoval na malostranském gymnasiu a od r. 1850 na Akademickém gymnasiu, kde jej učil Václav Kliment Klicpera. Po maturitě se neúspěšně pokoušel, na nátlak otce, studovat práva, studium však předčasně ukončil. Prošel několik úřednických zaměstnání, kde byl nespokojen, proto zkusil, tentokrát z vlastní vůle, opět neúspěšně studovat filosofii. Jako novinář začínal v německých časopisech. V letech 1860-1861 byl členem redakce Času, 1862-1865 Hlasu a od roku 1865 až do roku 1891 působil v redakci Národních listů. Sám redigoval Rodinnou kroniku a Obrazy života, dále roku 1865 Květy, spolu s V. Hálkem vydával časopis Lumír. Jeho význam v novinářství spočívá v založení českého moderního fejetonu, které uveřejňoval v Národních listech a napsal jich asi dva tisíce. Působil i jako divadelní kritik. Roku 1871 byl prohlášen za zrádce národa. V této době podnikl několik cest do Německa, Francie, Maďarska, Itálie, Řecka a Egypta. O těchto cestách si vedl záznamy, které jsou zajímavým svědectvím o životě této doby, s velmi zajímavými postřehy, které ukazují Nerudovy kvality dobrého pozorovatele. V milostném životě se také nedočkal velkého štěstí. Nikdy se neoženil, ale své první lásce – Anně Holinové to pravděpodobně nabídl. Anna Holinová byla jeho celoživotní láska, věnoval jí řadu svých básní, ostatní jí nazývají věčnou Nerudovou nevěstou. Nejvíce jej poznamenala nešťastná láska ke Karolíně Světlé. Cítil v ní ušlechtilou ženu, osobu, která v něm probudila opravdové city. Podobně nešťastně skončila i láska s Terezkou Macháčkovou, která zemřela, a rozchod s Aničkou Tichou. Jako starý se zamiloval do Boženy (příjmení je neznámé), která v tu dobu byla velmi mladá. Jan Neruda se celý život cítil zneuznán a od toho se odvíjel jeho často až záporný vztah k lidem. Měl problémy s alkoholem. Většinu života prožil v nouzi. Byl pochován na vyšehradském hřbitově v Praze. Měl být jako první pohřben na pražském Slavíně, ale na jeho vlastní přání je pohřben pod širým nebem. Novinář Neruda je zakladatelem fejetonů. Jako novinář byl oblíben a zvláště jeho fejetony patřily ve své době k nejčtenějším. Jako podpis používal znak trojúhelníčku. Spisovatel Jeho prozaické dílo, ačkoli zdaleka nedosahuje kvalit jeho poezie, bylo oceňováno již za jeho života. Jeho dílo je spjato s Prahou. Patří k nejvýznamnějším autorům české literatury vůbec. Básník Jeho básnické dílo je plné skepse a pesimismu, který občas zachází až k hranicím nihilismu. Jazyk Nerudova díla je bohatý, používá archaismy, zastaralé gramatické tvary a obraty. Často převrací slovosled. Zdůraznění děje provádí opakováním výrazů. Příslovce dává na konec věty a zkracuje tvary přídavných jmen. Nerudovo básnické dílo bylo pro svůj pesimismus nepochopeno a kvality tohoto díla začaly být běžně uznávány až zhruba dvacet let po jeho smrti. Pravdou však zůstává, že literární kritika a ostatní básníci se k jeho dílu začali vracet o něco dříve. Dílo Sbírky Hřbitovní kvítí (1858) – velmi pesimistická. Neruda zde vyjadřuje zklamání z tehdejšího života, kritizuje morálku. Dílo je motivované smrtí otce. Objevuje se tu i sociální otázka, zabývá se chudobou. Nedůvěřuje lásce ani lidem. Cítí se velmi osamělý, roztrpčený. Tato sbírka je určitým protestem proti pokoře. Smutek je tu doplňován pocitem vzpoury proti pokoře. Knihy veršů (1868) – obsahují verše z let 1857–1867, plus výbor ze sbírky Hřbitovní kvítí. Dílo je rozděleno na tři části: Kniha veršů výpravných (básně se sociální tematikou – Před fortunou milosrdných, Dědova mísa) Kniha veršů lyrických a smíšených (intimní lyrické básně, věnovánoOtci,Matičce – láska k rodičům – aAnně (Holinové) – láska milenecká) Kniha veršů časových a příležitostných (politická a vlastencká poezie – pesimismus z Bachova absolutismu) Neruda zde umírňuje svůj pesimismus, nachází smysl svého ž

Témata, do kterých materiál patří