Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Májovci

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (78,82 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

Karel Havlíček Borovský# • satirik, zakladatelem českého politického novinářství# • pochází z Borové u Přibyslavi, po gymplu kněžský seminář - vyloučen - vychovatel v Rusku# • odmítavá kritika Tylova románu Poslední Čech (zdůraznil potřebu činného vlastenectví a zformuloval funkci literatury ve vztahu k společnosti)# • 1846 - redaktor Pražských novin + literární přílohy Česká včela, oživil jejich náplň# • poté je opustil a založil politický deník Národní noviny - prosazovaly názory české liberální buržoazie# • Šotek - satirická příloha Národních novin# • od května do srpna 1851 vydával jednou až dvakrát týdně v Kutné Hoře časopis Slovan, připravoval ho sám, hájil demokratické zásady proti vládě i proti církvi# • v prosinci 1851 byl zatčen a odvzen do vyhnanství do Brixenu, kde napsal svá vrcholná básnická díla# • epigram: krátká satirická báseň zakončená pointou# • EPIGRAMY (5 oddílů - církvi, králi, vlasti, múzám, světu)# • TYROLSKÉ ELEGIE (básnický popis jeho zatčení v Německém Brodu, cesty přes Alpy až do Brixenu)# • KRÁL LÁVRA (satira)# • KŘEST SVATÉHO VLADIMÍRA (nejrozsáhlejší Havlíčkova satira, travestie historické události)# • travestie: žánr humoristické literatury, zesměšňuje a zlehčuje velká a vznečená literární témata# # Božena Němcová# • nejznámější česká spisovatelka, narodila se ve Vídni (Johann Pankl & Terezie Novotná), dětství a mládí strávila v ratibořickém údolí u České Skalice, její dívčí jméno - Barbora Panklová# • NÁRODNÍ BÁCHORKY A POVĚSTI (pohádky, Chytrá horákyně)# • pohádky: O PRINCEZNĚ SE ZLATOU HVĚZDOU NA ČELE, O HLOUPÉM HONZOVI, CHYTRÁ HORÁKYNĚ, O SMOLÍČKOVI, ČERT A KÁČA# • SLOVENSKÉ POHÁDKY A POVĚSTI# • pohádky: O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH, O ZLATOVLÁSCE, SŮL NAD ZLATO, O SLUNEČNÍKU, MĚSÍČNÍKU A VĚTRNÍKU# • DIVÁ BÁRA (povídka)# • KARLA (povídka o chlapci, kterého matka vydává za dívku, aby ho zachránila před vojnou)# • V ZÁMKU A PODZÁMČÍ (povídka, pokrytecké prostředí zámecké šlechty)# • BABIČKA (Obrazy z venkovského života, vrchol tvorby)# # Architektura a výtvarné umění# • novorenesance - stavba Národního muzea, Rudolfina a Národního divadla (1868)# • Národní divadlo 1868 - 1883 - umělci: Josef Zítek, Josef Schulz, Mikoláš Aleš, František Ženíšek, Vojtěch Hynais (opona), Václav Brožík, Julius Mařák (tvůrce opony), Myslbek, Schnirch, OTEVŘENO OPEROU LIBUŠE# • prozatimní divadlo otevřeno 1862 hrou Vítězslava Hálka Král Vukašín# # # # # Stránka z 1 3 Hudba # • Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Zdeněk Fibich, Leoš Janáček# # Májovci# • mladá literární generace seskupená kolem Hálka a Nerudy# • 1858 vydání almanachu Máj - veřejně se přihlásili ke K. H. Máchovi# • almanach: soubor literárních děl, který vychází nepravidelně# • další členové skupiny: A. Heyduk, R. Mayer, V. Šolc, K. Světlá, J. Arbes, Neruda, Vítězslav Hálek, Gustav Pfleger - Moravský# • snaha o realistické zobrazení skutečnosti, důraz ma současnou tématiku, snaha o přiblížení se evropským kulturám - vyznávali uměleckou svobodu nezávislou na cenzuře# # Jan Neruda# • 1834 - 1891, básník, prozaik, dramatik, žurnalista, kritik# • HŘBITOVNÍ KVÍTÍ (básnická prvotina, vyjadřuje zklamání ze současného života i literatury)# • KNIHY VERŠŮ (3 části - kv výpravných, kv lyrickýcha smíšených, kv časových a příležitostných, Dědova mísa - sociální báseň, odhaluje bídu nejchudších vrstev)# • PÍSNĚ KOSMICKÉ# • BALADY A ROMANCE (Romance o Karlu IV.)# • PROSTÉ MOTIVY (jeho básnický deník, podle 4 ročních období jsou verše rozděleny do 4 částí)# • ZPĚVY PÁTEČNÍ (po Nerudově smrti připravil Jaroslav Vrchlický)# • psal povídky a fejetony (více než 2000)# • fejeton: drobný žánr umělecké publicistiky, poutavou a vtipnou formou pojednává o nejrůznějších aktuálních otázkách společenského, kulturního i soukromého života# • KAM S NÍM (nejznámější fejeton)# • ARABESKY# • POVÍDKY MALOSTRANSKÉ# • chilský básník Neftalí Ricardo Reyes y Basualto - Pablo Neruda# # Vítězslav Hálek# • básník, prozaik, dramatik, kritik a žurnalista# • od založení Náodních listů v nich pracoval jako redaktor, psal hlavně fejetony a literární a divadelní kritiky# • ALFRÉD (lyrickoepická báseň, téma svedené dívky a nemanželského dítěte)# • VEČERNÍ PÍSNĚ (lyrická sbírka, láska)# • V PŘÍRODĚ (lyrické básně, krása české přírody)# • POHÁDKY Z NAŠÍ VESNICE (epická sbírka)# # Karolina Světlá# • rodné jméno Johanna Rottová, umělecké jméno přejala podle rodiště svého muže - podještědské vesnice# • PRVNÍ ČEŠKA (povídka, hrdinka se vzepře rodinnému prostředí a své matce)# • ČERNÝ PETŘÍČEK (povídka z pražského prostředí)# • VESNICKÝ ROMÁN (nešťastné manželství a nenaplněná láska)# • KŘÍŽ U POTOKA (román, příběh o zakletí rodiny)# Stránka z 2 3 • KANTŮRČICE (novela)# • FRANTINA (román, žena se stane představenou obce)# # Adolf Heyduk# • básník# • HOŘEC A SRDEČNÍK (sbírky básní inspirované přírodou, milostným a rodinným životem)# • CIMBÁL A HUSLE (sbírka básní rozvíjející podněty slovenské lidové poezie)# # Václav Šolc# • zemřel na tuberkulózu# • V POLEDNE (sociální balada, vyšla v almanachu Máj)# # Jakub Arbes# • prozaik a publicista, tvůrce prozaického útvaru zvaného romaneto (autorem názvu je Neruda)# • v 60. letech se stal redaktorem Národních listů# • romaneto: novelistický příběh na jehož počátku stojí romantická, fantastická či zdánlivě nevysvětlitelná záhada, která se odhaluje racionálním postupem a často za pomoci vědeckých poznatků# • SVATÝ XAVERIUS (jedno z nejznámějších jeho romanet)# • ZÁZRAČNÁ MADONA# • NEWTONŮV MOZEK (považována za základ české sci-fi, hrdinové mohou podnikat cesty do minulosti)# # Gustav Pfleger - Moravský# • básník, prozaik a dramatik, vrstevník májovců (distancoval se od nich), některé rysy májovců jsou s ním shodné# • tvůrce sociálního románu# • Z MALÉHO SVĚTA (román, pokus o zobrazení dělnictva v literatuře - vzpoura dělníků v pražské kantource proti zavádění strojů v roce 1844)# • PANÍ FABRIKANTOVÁ (román) Stránka z 3 3

Témata, do kterých materiál patří