Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Karel Jaromír Erben - Kytice

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (26,33 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Karel Jaromír Erben – Kytice Literární žánr:balady se znaky pohádky (Zlatý kolovrat), pověsti (Poklad) a legendy (Polednice) Literární druh: lyricko-epická skladba Literární forma: poezie Motivy: Mateřská x milenecká láska,Vina x trest,Víra v nadpřirozeno,Boj člověka s přírodou,Osudovost – nevyhnutelný trest, není na výběr Kompozice: Rým: pravidelný→ balady snadno zapamatovatelné,gnomický→ krátkost a hutnost sdružený(Svatební košile, Vrba, Lilie),střídavý (Kytice, Poklad),přerývaný(pouze sudé vrše, liché bez rýmu),obkročný (Kytice, Poklad, Polednice, Štědrý den, Věštkyně)psanápod zrcadlovým obrazem =>1. a 13. baladamají stejný námět, každá další balada má zrcadlově stejné vlastnosti s tou samou od konce:Kytice x Věštkyně–smutek a naděje, lidová tvorba a poeziePoklad x Dceřina kletba – trest a vina, porušení vztahu matka x dceraSvatební košile x Vrba(+ Lilie) – vztah mrtvých k živým, téma přeměny člověkaPolednice x Vodník – mateřská ochranitelská láska, nadpřirozené bytosti zasahují vztahůZlatý kolovrat x Záhořovo lože – vina x vykoupení, pokáníŠtědrý večer x Holoubek – láska a smrtLilie – dodatečně – láska x závistStavba: Kniha je rozdělena do13 balad, přičemž 1. baladou Kytice, která je hlavní, další balady na ni navazují. V závěru knihy se nachází Ediční poznámka a Doslov. Postavy: matky milující a obětavé (kytice)matky litující svých činů (polednice)matky, vyměňující své děti za poklad (poklad)matky bezcitné (lilie)matky a mladé ženy vražedkyně (holoubek, zlatý kolovrat)dívky toužící po svých milých za každou cenu (svatební košile)tajemné postavy: vodník, umrlec, holoubek, polednice Časoprostor:příroda, hrady, chrámy, kostely, hřbitovy - prostředí jevždy temné, vychází z lidových pověstí, čas je absolutní, neměnný a není blíže určen→ jecyklický Role vypravěče: Vypráví v er-formě, od hrdinů se distancuje a do děje nezasahuje. Děj: KYTICE a VĚŠTKYNĚ – upomínají na lidovou tvorbu a poezii (1. a 1. od konce)Kytice – úvodní balada o dětech, kterým zemře jejich matka. Děti každý den chodí matčin hrob zalévat a jednoho dne se její hrob pokryje květinou, kterou děti nazvou mateřídouška, protože věří, že je v ní ukrytá duše jejich matky. Hlavním motivem je naděje v lepší konec či nový začátek.Matka symbolizuje vlast, děti národ.Věštkyně –poslední balada ze sbírky, vypráví o věštkyni, která promlouvá k českému národu, o kněžně Libuši a Přemyslu Oráčovi. Hlavní myšlenkou je vlastenectví, víra v budoucnost národa, snaha probudit vlastenectví ve čtenáři. Také se zde objevuje alegorie.Motivy: národní smutek x naděje, proroctví. POKLAD a DCEŘINA KLETBA – o porušení vztahu matka-dítě (2. a 2. od konce)Poklad – Matka malého dítěte najde v jedné jeskyni poklad, protože ale nemůže unést své dítě i poklad zároveň, nechá dítě v jeskyni své dítě a několikrát se vrátí, nabere další dávku pokladu a odnese si ho domů. Když se však vrátí s úmyslem odnést si konečně své dítě, jeskyně se uzavře, její dítě v ní zůstane a její poklad se promění v kamení. Hlavním motivemje zde vina a trest.Dceřina Kletba –Příběh vypráví o nešťastné dceři, kterou zradil její svůdce, a tak zabila své dítě. Proklíná matku, že jí v tom nezabránila a ze zoufalství se oběsí. Hlavním tématem jsou výčitky svědomí a smrt. SVATEBNÍ KOŠILE, VRBA a LILIE – téma přeměny člověkaSvatební košile –Vypráví o dívce, která prosila panu Marii, aby jí vrátila jejího milého z ciziny. Panenka Marie jí vyhoví, její milý je však mrtvý, a tak jí ho vrátí v podobě umrlce, který ji zláká až na hřbitov, kde teprve dívka zjistí, co je její milý zač. Proto uteče do kobky, kde se modlí, aby se jí nic nestalo. Pana Marie ji ochrání, ale dívka o mnoho let zestárne.Hlavní myšlenkou je lidský x posmrtný život a víra v Boha.Vrba –Téma:Vztah lidí k přírodě.Hlavní postavou je žena, která měla tak úzký vztah k jedné vrbě, že zemřela, když ji její manžel pokácel. Proto nechal poté z vrby udělat kolébku, která měla být pro jejich dítě matčinou náručí, a píšťalu, která měla nahradit matčin hlas.Lilie–balada o dívce,která se po své smrti vtělila v bílou lilii. V noci ožívá a okouzlí jednoho muže, který si ji vezme a postaví jí zeď, aby ji ochránil před sluncem. Jeho matka však zeď zboří a lilii tím zahubí. Hlavním motivem je láska x závist. VODNÍK a POLEDNICE – nadpřirozené bytosti zasahují do lidských vztahůVodník –Děj pojednává o matce, která nechtěla svoji dceru pustit k jezeru, protože měla sen, že její dcera zemře. Ona však svoji matku neposlechne a vydá se k jezeru, kde na ni čeká vodník, který se do ní zamiluje a stáhne ji pod hladinu. Později s ním čeká dítě. Sice vodníka miluje, ale je nešťastná, že se nestihla rozloučit s matkou, proto Vodníka poprosí, jestli by se s ní 1 den nemohla vidět a on jí to dovolí pod podmínkou, že se musí do setmění vrátit. Její matka ji však nechce pustit zpátky a dcera na to doplatí tak, že její dítě zahyne.Hlavním tématem je vztah matek k dětem.Polednice –Hlavní postavou je zde matka, která poslala v afektu rozčílení polednici na své dítě. Když polednice přijde, aby si dítě odnesla, matka ho tiskne k hrudi tak silně, že ho sama udusí. Hlavním motivem je láska matky k dítěti. Objevuje se zde anafora (Pojď si proň…pojď, vem si toho zlostníka…) a epizeuxis (běda, běda dítěti!) ZLATÝ KOLOVRAT a ZÁHOŘOVO LOŽE – téma viny, vykoupení a pokáníZlatý kolovrat –Hlavním motivem je zde závist dcery a matky, jejíž nevlastní dceru si chce vzít za ženu král jejich země. Při cestě na zámek matka s dcerou Dorničku zabijí, některé části jejího těla si nechají a matka místo ní přivede na zámek svou vlastní dceru. Král nic nepozná, proto si ji vezme, až zlatý kolovrat, který si matka s dcerou odkoupí od jednoho tajemného muže za Dořiny oči, ruce a nohy králi prozradí pravdu. Jede svou milou hledat, a když ji najde v lese zase živou, je šťastný a zlá matka s dcerou jsou náležitě potrestány.Záhořovo lože –Děj pojednává o zlosynovi Záhořovi, který nechá mladého poutníka projít do pekla, kde poutníkův otec sepsal smlouvu s ďáblem a poskvrnil tak duše všech sv

Témata, do kterých materiál patří