Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Stařec a moře

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (24,79 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Stařec a moře (1952) Ernest Hemingway (21. 7. 1899, USA – 2. 7. 1961, USA)americký spisovatel, novinář, povídkář, dramatikmiloval přírodu, lov a dobrodružstvíčelní představitel Ztracené generacehrál na violoncello a přitom boxovalpo absolvování základní školy se stal reportérem kansaského listu Starbyl velmi ovlivněn válečnými událostmi: hned po vypuknutí 1. světové války vstoupil do italské armády jako dobrovolník ambulantních sborů Červeného kříže - byl těžce raněn - španělské občanské války se zúčastnil jako reportér - válečný zpravodaj v Číně - za druhé světové války pobýval na Kubě a vyhledával německé ponorky v Karibském mořijeho postavami jsou muži – stateční, cílevědomí, ctižádostiví, staví je do kritické mezní situace, zkouší jak to hrdinové vydrží a jak se zachovajízpůsob psaní: metoda ledovce podstatné je to „pod vodou“ (cílem si to domyslet)v roce 1953 získal Pulitzerovu cenuv roce 1954 dostal Nobelovu cenu za dílo Stařec a mořeve svých dílech vystupuje pod pseudonymem Nick Adamsv roce 1961 pravděpodobně spáchal sebevraždu (zastřelil se puškou) - někdy smrt vysvětlována jako nehoda při čistění hlavněke konci života má deprese, halucinace a bludy Další díla Sbohem, armádo - román s autobiografickými prvky.Komu zvoní hrana - román z občanské války ve ŠpanělskuPátá kolona - jediné drama, které Hemingway napsal.Muži bez žen- povídka LT druh - epika LT žánr – novela LT forma- próza Překladatel- František Vrba Téma:neustálý boj člověka s přírodou Kompozice – chronologická,souvislý text členěný do odstavců Není členěna do kapitol. Děj postupuje chronologicky, přes pozvolný úvod a jednoduchou zápletku směřuje k hlavnímu tématu, tzn. k souboji s rybou a žraloky, kde autor rozvíjí hlavní myšlenku díla. Děje se tak prostřednictvím starcovy samomluvy, popřípadě jeho vnitřního monologu. V pozdější části knihy nastupuje výrazná gradace (zabití ryby, příchod žraloků). Boj proti žralokům pak nenásilně přechází v rozuzlení a závěr, který - ač není šťastný - uvolňuje napětí a Santiago se utvrzuje ohledně správnosti svého jednání. Jazyk – spisovný, přirovnání, metoda ledovce, převažuje slohový postup popisný, úvahové pasáže Promluvy Pásmo vypravěče, španělské výrazy, rybářská terminologie Charakteristika postav Santiago – starý, hubený a vrásčitý kubánský rybář, je vytrvalý, houževnatý odhodlaný, bojuje a nikdy se nevzdává, psychicky i fyzicky silný muž. Manolin – chlapec, který se Santiagem vyrážel na lov, milý a obětavý, starce miluje vztahy mezi postavami stařec + chlapec – přátelé, stařec chlapce učil, chlapec starci pomáhal vypravěč střídání er-formy (vypravěč) s ich-formou (rozmluvy Santiaga s chlapcem, s rybou a se sebou samým) vypravěč pouze konstatuje, nevysvětluje, vševědoucí časoprostor První polovina 20. století, v kubánská vesnici a na moři poblíž hlavního města Havany. Hlavní myšlenka Smyslem je poukázání na lidskou statečnost a velkou duševní sílu. Člověk by se nikdy neměl vzdávat. Literárně-historický kontext Kontext autorova díla poslední kniha, kterou napsal (1952), získal za ni Nobelovu cenu další novely:Smrt odpoledne, Mít a nemít tematicky podobné dílo: Daniel Defoe – Robinson Crusoe: fyzicky zdatný muž je nucen postarat se sám o sebe představitel americké meziválečné prózy - doba 1. sv, otřes celé Evropy i světa- smetla staré hodnoty, starý svět = změnily se ideály, změnily se vztahy mezi muži a ženami, emancipace ženy; změna v módě (kratší sukně a vlasy)- náboženství není základem státu; rozklad lidské osobnosti, ztráta víry v tradice a hodnoty, člověk osamocen (nihilistický postoj = nicota)- nejvýrazněji na krizi reagovali dadaisté (boření řádu, hodnot, tradic) - role náhody a nesmyslu- na západě příklon k liberalismu, humanismu = demokracie; na východě příklon ke komunismu- literatura reaguje skepticky, bez iluzí- dva směry ve filosofii - pragmatismus (pravdivé je pouze to, co je v praxi použitelné a úspěšné, důraz na úlohu jedince, rozvoj především v Americe) x unanimismus (důraz na lidský kolektiv, sociální ladění)- literární vrchol, rozmanitá literatura, hodně uměleckých směrů a hnutí, pokračuje tradice realismua) tradiční směryb) moderní směryc) avantgardní směry (futurismus, kubismus, dadaismus, surrealismus)I. Tradiční literatura 1)Americká literatura „ztracená generace“ ztracená generace: - první generace spisovatelů po 1. sv (tento termín použila poprvé Gertruda Steinová v rozhovoru s Hemingwayem); především američtí spisovatelé- deziluze, rezignace, skepse, frustrace, ztráta víry; přednost životu v Paříž, bohémský život-tímto termínem označujeme generační skupinu amerických autorů 20. let našeho století, kteří byli poznamenáni duchovním otřesem první světové války a kteří zároveň vystřízlivěli z tzv. Amerického snu -základním tématem ztracené generace je zklamání a skepse, rozklad lidských a společenských hodnot a hledání východiska v útěku do přírody nebo kultury -rovněž hlavní hrdinové knih jsou „ztracení“ jednotlivci, již nenacházejí nikde zakotvení -k autorům ztracené generace řadíme především Hemingwaye a Fitzgeralda, někdy též Faulknera skupina spisovatelů narozených kolem roku 1900spisovatelé zažili první světovou válku a zobrazovali ji ve svých dílechvyjadřují pocity vojáků po návratu z války (vrátili se duševně zmrzačeni a měli problémy se zařazením se do společnosti)pro autory jsou typické životní postoje, kterými dávají najevo nesouhlas a nedůvěru ke společnosti, často staví své hrdiny do velmi nebezpečných situací, kde musí prokazovat svůj charakter základními tématy jsou: zklamání a skepse, rozklad lidských a společenských hodnot, hledání východiska v útěku do přírody nebo kulturyzážitky z válek promítali do svých děl autoři ztracené generace Erich Maria Remarque (přihlásil se k ní, nepatřil však do ní, protože nebyl Američan) díla: Na západní frontě klid, Miluj bližního svého, Tři kamarádi Romain Rolland: díla: O myších a lidech, Hrozny hněvu, Na východ od ráje, Petr a Lucie Antoine de Saint Exupéry - Malý Princ Dále:William Faulkner, Francis Sco

Témata, do kterých materiál patří