Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Arnošt Lustig-Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (55 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Arnošt Lustig: Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou 1. Představení knihy: novela námět z druhé světové války téma holocaustu Židů = vyhlazení v koncentračních táborech hlavní hrdinka svým statečným jednáním připomíná čtenářům starozákonní dívkuJudit, která zachránila obyvatele svého města před vpádem babylonského vojevůdce Holoferna = využila své nebývalé krásy, svedla ho a v rozhodující chvíli mu usekla hlavu, kterou přinesla s sebou do svého města, aby ostatním dodala odvahy Judit je pro Židy symbolem neohroženosti a statečnosti 2.Žánr a forma knihy: příběh napsaný během jedné jediné noci téma vychází ze skutečné události z roku 1943 epické dílo s velmi napínavým dějem děj má podobu spirály, počíná a končí v Osvětimi 3. Obsah knihy: Příběh se odehrává v r. 1943 a popisuje smutný konec 20 italských obchodníků židovského původu, zatčených v Itálii Byli odvezeni transportem do Osvětimi Důstojníci SS se chtějí zmocnit jejich majetku v podobě švýcarských franků uložených v Curychu Důstojník SS Bedřich Brenske pověřený tímto úkolem tedy rozjíždí mistrnou psychologickou hru Z rampy koncentračního tábora v Osvětimi nechává všech 20 mužů odvézt do jednoho z domů S nimi je odvedena i 19letá Kateřina Horovitzová – nesmírně krásná židovská dívka, které si na rampě všiml Brenske a také jeden z židovských obchodníků Hermann Cohen, ten se za ni přimluví a ujistí důstojníka, že za ni vše potřebné zaplatí Ona ve stavu hysterie a paniky křičela, že nechce ZEMŘÍT Byla tedy oddělena od své rodiny (6 sester, otec, matka a děd) V první chvíli byla velmi šťastná, že zachránila svůj holý život, ale brzy se dostavily výčitky svědomí Neustále se jí vracel obrázek posledního rozloučení s rodinou – stále viděla vyděšené oči svých sester, z nichž nejmilejší pro ni byla nejmladší LEA V místnosti, kam byli všichni odvedeni, stál vězeň – krejčí, který měl za úkol jim do večera ušít šaty na cestu –dokonalá iluze toho, že budou zachráněni – prostředí s valícím se dýmem z obrovských komínů bylo velmi deprimující a rozjitřovalo smysly a představivost Všichni tušili, co se mezi Židy již dávno říkalo – že jsou hubeni jako hmyz v plynových komorách. Do večera byly šaty skutečně ušity a Bedřich Brenske mohl rozjet svou velkou psychologickou hru – pánům obchodníkům se snažil vysvětlit svůj plán – ZACHRÁNÍ JIM ŽIVOTY, jelikož je chce vyměnit za německé zajatce. Budou vlakem odvezeni do bezpečí a vyměněni za německé důstojníky v zajetí Musí ale za sebe zaplatit tučným obnosem, pokud budou chtít zachránit své blízké, budou muset přidat ze svých kont Všichni souhlasili a pevně doufali, že se z tohoto prostředí dostanou Kateřina Horovitzová chtěla poprosit o propuštění svých nejbližších, ale ona vyslyšena nebyla Večer skutečně všichni nastoupili do vlaku, který se vydal směr německý Hamburk Před nimi se rozprostřelo temné rozbouřené moře a Brenske jim ukázal loď, která by je měla odvézt do bezpečí – do USA – za jedné podmínky – vzdát se svých tučných kont – podepsat směnky a napsat dopis pro své blízké, jak je s nimi dobře zacházeno Jeden z obchodníků Rappaport –Lieben dostal hysterický záchvat, nevěřil ani trochu tomu, že tato loď odpluje s nimi do USA Byl na pokyn Brenskeho zastřelen stráží, pokyn byl ostatními sotva postřehnutelný,nikdo si ani nevšiml, jen Kateřina…. Cesta se nekonala, americké úřady s Němci o nich prý nejednaly – vykonstruovaná situace,ve skutečnosti to byla pouze hra a manipulace Vlak se vrátil zpět do koncentračního tábora Osvětim Konto bankéřů bylo převedeno na účet německé říšské banky a všichni židovští muži se cítili pokořeni a poníženi Při příjezdu do tábora jim důstojníci SS nařídili svléknout se do naha pod záminkou desinfekční koupele Všichni poslechli jako ovce Jen Kateřina, na kterou se přišli se zalíbením podívat všichni dozorci, se zachovala VELMI STATEČNĚ Její krásné mladé tělo na chvíli všem mužům zatemnělo mozek, při svlékání jedna přezka od podvazků praštila důstojníka, poručíka Schillingera do očí a Kateřina se zmocnila z jeho otevřeného pouzdra služební zbraně Pak začala střílet jako ŠÍLENÁ Byla to pomsta ZA VŠECHNY, KTEŘÍ MUSELI ZEMŘÍT, AČ MĚLI PRÁVO NA ŽIVOT, ALE VÁLKA JIM HO SEBRALA Brenske dal povel k útoku a celá skupina včetně Kateřiny byla vehnána do koupelny, kulometnou palbou padala rychle k zemi…. Rabín Dajem z Lodže se pak modlil za jejich mrtvá těla a blahořečil statečnou Kateřinu, která mu připomněla JUDIT. Byly si v mnohém podobné. Ukázka ze závěru: „A pak se díval, jak hořelo její tělo, zbaveno předtím vlasů. Říkal: „Stokrát krásná, stokrát dobrá, tisíckrát spravedlivá, tisíckrát krásná……“ 4.Charakteristika postav: Kateřina Horovitzová: statečná a hrdá nepoddajná, i když na první pohled křehká zachovala si svou důstojnost využila svých ženských zbraní k pomstě Bedřich Brenske: úskočný vypočítavý chladný a nemilosrdný člověk zákeřný manipulátor cynický a lhostejný 5. Práce s ukázkou: 6 Arnošt Lustig (nar. 1929) spisovatelžidovského původu jako patnáctiletý s rodičido Terezína pak do Osvětimi 27. 1. 1945 Osvětim osvobozen sovětskou armádou – těsně předtím vězni odvlečeni na „pochody smrti“ –Lustigovi se povedlo na německém území z vlaku utéci – poslední týdny se až do konce války ukrýval (své zážitky popsal v povídce „Tma nemá stín“) novinář po r. 1968 odešel do USA, po r. 1989 návrat do vlasti velmi činorodý – vyučuje na Literární akademii, zahrál si ve filmu „Líbáš jako bůh“ velký optimista a tvrdou životní zkušenost bere jako výzvu předávat své poselství mladším Jeho tvorba: „Dita Saxová“(příběh o dívce, která přežije hrůzy koncentračního tábora, ale po válce, kdy zjistí, že ztratila všechny své blízké, není schopna se zařadit do normálního života, spáchá sebevraždu) „Z deníku sedmnáctileté Perly Sch.“(povídka psaná formou deníkových záznamů, tragický příběh dívky, která si chce ze zoufalství zachránit život před transportem do koncentračního tábora – prodává své tělo německým dozorcům v Terezíně – zpočátku jí z tohoto obchodu plynou výhody – margarín, více chleba, sušenky,…

Témata, do kterých materiál patří