Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


ČJ-Kytice-rozbor

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (20,31 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Kytice SPOLEČENSKO-HISTORICKÉ POZADÍ politická situace - řada revolucí v Evropě → růst politického uvědomění, otázka národní svobody - protiruské povstání v Polsku → starší generace (Jungmann, V. Hanka) proti → mladší generace (Mácha, K. Sabina) pro - 1848 vznik Náro dního výboru – Erben členem základní principy fungování společnosti (každodenní život) - rozšíření kultury i do měšťáckých vrstev - zvýšení poptávky po knihách a spotřebním zboží - čeština (dosud spíš v domácnostech) jazykem veřejného života a projevem národního cítění - založena Matice česká (osvětové přednášky, překlad cizích autorů) - rozvoj divadla (Stavovské divadlo, Kajetánské divadlo) - české časopisy (Časopis Českého muzea, Česká včela, Květy) kontext dalších druhů umění - malířství – hlavně krajinářství – Antonín a Josef Mánesové - sochařství – Václav Levý - architektura – inspirace renesancí a gotikou – neogotická přestavba zámku Hluboká - hudba – součást měšťanského života, vyjadřuje rozervanost a individualitu jedince literatura - 30’s pozvolný přechod od osvícenství k romantismu - v české literatuře nikdy plné rozvinutí romantismu (jen Mácha) - zájem o lidovou kulturu - namísto didaktické fce (vychovávat čtenáře) získává fci estetickou - důraz na cit, individualitu, tajemství a prožitky - v centru pozornosti člověk a jeho pocity, myšlenky a touhy - rozvoj lyricko-epické balady a pohádky (Němcová –Slovenské pohádky a pověsti) - objevení nových estetických hodnot – kontrast, smysl pro barevnost, lidová mluva, hudebnost, onomatopoie (zvukomalebnost), ironie (vzniká z rozporu mezi ideálem a skutečností) - témata – dálky, putování, cesta, poutníci, jezera - 30. léta – spor o Máchovu tvorbu (Tyl vytýká nedostatek vlastenectví, protože je moc estetická) - 40. léta – zvýšení umělecké náročnosti literatury, polemika mezi Tylem a Borovským kvůli správné podobě vlastenectví - NÁRODNÍ OBROZENÍ – proces utváření novodobého národa, kladení základů novodobé národní kultury a vzkříšení národa, resp. jeho probuzení - podpořeno fr. osvícenstvím, staví na myšlenkách demokracie, národního sebevědomí (důraz na český jazyk a českou historii) a slovanské vzájemnosti - 1. etapa (70. léta 18. st. až poč. 19. st.) – obranná - J. Dobrovský - 2. etapa (poč. 19. st. až 20. léta 19. st.) – ofenzivní - J. Jungmann, F. Palacký, F. L. Čelakovský, Václav Kliment Klicpera - 3. etapa (20. léta až 40. léta 19. st.) – převládá romantismus - J. K. Tyl, K. J. Erben, K. Sabina, K. H. Mácha - 4. etapa (50. léta 19. st.) - K. H. Borovský, B. Němcová další autoři -Josef Kajetán Tyl(Strakonický dudák aneb Hody divých žen, Jiříkovo vidění, Tvrdohlavá žena, Lesní panna aneb Cesta do Ameriky, Fidlovačka (František Škroup)) – východisko v principu lásky, jež je mocnější než všechny těžkosti světa -Božena Němcová (Babička, Divá Bára, V zámku a v podzámčí) – idylické líčení jejího dětství, sen o lepším světě s harmonickými vztahy -Karel Havlíček Borovský(Tyrolské elegie, Král Lávra, Křest svatého Vladimíra) -Karel Hynek Mácha(Máj,Obrazy ze života mého, Pouť krkonošská, Cikáni, Křivoklad) - George Gordon Byron (Childe Haroldova pouť, Manfréd (veršované drama),Don Juan (komický epos)) - Percy Bysshe Shelley (Odpoutaný Prometheus) - Jane Auster - Victor Hugo –Dělníci moře(osudovost živlů, zákonů, dogmat) - Walter Scott –Ivanhoe (středověká Anglie, boje o trůn) - A. S. Puškin– Evžen Oněgin, Kapitánská dcerka(hist. povídka),Bachčisarajská fontána - M. J. Lermontov –Hrdina naší doby (psychologické),Maškaráda (drama) - James Fenimore Cooper –Poslední mohykán - Nathaniel Hawthorne (zakladatel americké novely) –Šarlatové písmeno - Herman Melville –Bílá velryba(zápas člověka s přírodou) - Edgar Allan Poe –Havran, Jáma a kyvadlo - slovenští básníci Janko Král a Samo Chalupka KAREL JAROMÍR ERBEN (1811-1870) básník, historik, folklorista, archivář sběratel a překladatelpatří do 3. etapy národního obrozenícelý život zasvětil literatuře (nauková činnost, dějiny literatury, národopis, odborný komentář k řadě památek starého českého písemnictví)těžiště své práce viděl především ve sbírání a vydávání lidové slovesnosti (proto se řadí k romantismu) – hledá v něm řád, jenž odedávna vládne všemu lidskému konání →Prostonárodní české písně a říkadla– 2200 českých národních písní s komentářem narozen v řemeslnické rodiněstudoval filosofii a práva v Praze (seznámení s Máchou a Palackým – s tím pak spolupracoval celý život)několik zaměstnání – např. úředník u soudu, zaměstnanec Královské české společnosti nauk, sekretář Českého muzea, archivář města Prahy, ředitel pomocných úřadů pražskýchspolupracoval na vedení Květů, aktivně se podílel na vzniku Měšťanské besedy1848 člen Národního váboru, podílel se na přípravách Slovanského sjezducelý život podnikal cesty do venkovských archivů, z nichž čerpal ve své prácidalší díla: Sto prostonárodních pohádek a pověstí slovanských v nářečích původních – snaží se vybudovat stabilní systém, na němž je pohádka vystavěna (úvodní formule, pevná konstrukce, překážky a zkoušky) – zlidovění některých pohádek (Dlouhý, Široký a Bystrozraký; Zlatovláska) → vychází z nich tvorba umělých pohádek – boj dobra se zlem, víra ve spravedlnost, otázka viny a trestu KYTICE Z POVĚSTÍ NÁRODNÍCH vydána 1853 (nejstarší baladu Polednice začal psát už 1833)jediné Erbenovo dílo, vznikala 20 let, jednotlivé básně byly vydávány časopisně13 baladBALADA= lyricko-epický útvar s pochmurným dějem a tragickým koncem středně dlouhá 1. balada – František Čelakovský (Toman a lesní panna) → Erben → Neruda → Vrchlický → Bezruč (sociální balada) → Wolker → Vítězslav Nezvalneurčitý čas ani prostředí, většinou krátký časový úsek (výjimka –Záhořovo lože, Zlatý kolovrat)boj člověka s přírodou a nadpřirozenými silami, snaží se zasáhnout do svého osudu → konflikt končí tragickyosudovost (nikdo se nemůže ubránit tomu, co bude následovat)často opakovaný pocit smrtivšude (kroměKytice) vina, následuje trest (mnohem větší než vina, vždy přijímán, postava svou vinu i trest chápe a kaje se)trest: smrt

Témata, do kterých materiál patří